Florin Streteanu: Caiete de drept penal nr. 2/2017. Laura Cristina Neamt, Ioan Ilies Neamt: Interviul – Admiterea la INM. Melentina Toma: Rationamentul logic – Admiterea la INM

11 Sep 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 299

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Florin Streteanu: Caiete de drept penal nr. 2/2017

Florin Streteanu: Caiete de drept penal nr. 2/2017

Florin Streteanu:  Caiete de drept penal nr. 2/2017

Dreptul penal reprezintă o componentă esențială a oricărui sistem juridic, cu implicații profunde în ceea ce privește calitatea actului de justiție. În același timp, în contextul frecventelor fluctuații legislative din perioada actuală, numărul problemelor cărora teoreticienii și practicienii dreptului penal sunt chemați a le găsi soluții a crescut exponențial. Iar un nou forum de discuții asupra acestora nu poate fi decât binevenit. Apoi, pentru că în orice comunitate profesională sau științifică de prestigiu, existența mai multor publicații are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea de opinii, nu de puține ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluții.

Cui se adresează revista? Prin modul în care a fost concepută și structurată, credem că în paginile sale se va regăsi – ca autor sau cititor – orice persoană preocupată de problematica dreptului penal, indiferent de statutul său actual – practician al dreptului, teoretician sau student.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Ce ne propunem? În primul rând, realizarea unei publicații, cu apariție trimestrială, de un înalt nivel profesional. În paginile revistei își vor găsi locul doar materiale originale, care abordează analitic, pe baza unei temeinice documentări doctrinare și jurisprudentiale, aspecte de actualitate din teoria și practica dreptului penal român și a celui comparat.

În același timp, ne propunem să contribuim la relansarea dezbaterii științifice asupra problemelor de actualitate între principalele școli de drept penal ale țării, dar și la racordarea doctrinei noastre la marile teme de dezbatere ale doctrinei penale europene. De aceea, în paginile revistei se vor regăsi pe viitor și contribuții ale unor specialiști din principalele țări europene, traduse în limba română.

Nu în ultimul rând, dorim să stimulăm și implicarea tinerei generații de penaliști în discuția profesional-științifică, oferind un mijloc de valorificare a rezultatelor activității lor profesionale.

În încercarea de a materializa aceste propuneri, revista este structurată în următoarele rubrici:
I. Doctrina, care va reprezenta secțiunea cea mai importantă a revistei. Dorim publicarea în această rubrica doar a studiilor având o ținută științifică impecabilă, bazate pe o temeinică documentare, argumentate corespunzător, menite să identifice probleme și să propună soluții în interpretarea și aplicarea legii penale.

ÎI. Jurisprudența, rubrica mai restrânsă ca întindere, în care își vor găsi locul hotărâri judecătorești adnotate sau examene de practică judiciară. Vor fi avute în vedere doar hotărâri care prezintă soluții inedite sau abordează probleme controversate, acordând în același timp atenție deciziilor cu impact direct în activitatea instanțelor, cum este cazul deciziilor proinuntate în recurs în interesul legii sau al deciziilor Curții Constituționale incidente în materie penală. Nu va exista însă o secțiune de jurisprudență rezumată în cadrul acestei rubrici.

III. Recenzii, rubrica ce își propune semnalarea apariției unor lucrări de specialitate din țară sau străinătate, însoțită de o prezentare succintă a conținutului lucrării și de scurte considerații pe marginea acestuia.

IV. Info, rubrică în cadrul căreia ne propunem să aducem în atenție evenimente, din țară sau din străinătate, de interes pentru teoreticienii și practicienii dreptului penal.

V. Curier penal, rubrică realizată de unii colaboratori permanenți ai revistei, ce sistematizează toate modificările legislative și jurisprudentiale recente în domeniul dreptului penal și procesual penal sau chiar și a altor discipline, în măsura în care au un impact asupra domeniului predilect al revistei.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Laura Cristina Neamt, Ioan Ilies Neamt: Interviul - Admiterea la INM

Laura Cristina Neamt, Ioan Ilies Neamt: Interviul – Admiterea la INM

Laura Cristina Neamt, Ioan Ilies Neamt: Interviul – Admiterea la INM

Descriere
Lucrarea a fost concepută sub forma unui ghid, prin care candidații la concursul de admitere la INM pot să înțeleagă mai bine implicațiile psihologice ale acestui demers. Aceasta oferă explicații și instrumente utile atât pentru facilitarea procesului de învățare și depășirea barierelor psihologice în procesul de învățare și examinare, cât și pentru clarificarea a ceea ce s-ar putea urmări din punct de vedere psihologic și moral la candidați. În fine, lucrarea cuprinde un număr de 20 de spețe, similare cu cele de la proba interviului, și sugestii relative la modul în care acestea ar putea fi abordate.

Cuprinsul lucrării
Lucrarea este structurată în patru părți. Prima parte este dedicată explicării teoretice a emoțiilor și personalității. În cea de-a două parte sunt analizate pe larg implicațiile psihologice ale probelor scrise (proba teoretică și cea logică) și sunt oferite sfaturi prețioase pentru gestionarea eficientă și înțelegerea emoțiilor și pentru pregătirea adecvată a acestor probe. Cea de-a treia parte este dedicată exclusiv interviului și în cadrul acesteia sunt analizate atât aspectele avute în vedere și punctate la această proba, cât și elemente ce, odată însușite, pot asigura candidatului o șansă mai mare de succes, precum cele legate de vestimentație, gestică, mimica etc. Tot această parte cuprinde un număr de 20 de spețe, fiecare cu explicații relative la modul în care ar putea fi soluționate. În fine, în partea a patra este analizată proba testării psihologice, fiind învederate aspectele avute în vedere, cu exemplificări, și oferite indicații relative la fiecare dintre cele două componente ale testării: proba scrisă și interviul.

Puncte forte
Lucrarea este redactată într-un limbaj ușor de înțeles chiar și pentru cei fără cunoștințe în domeniul psihologiei. Această oferă o serie de explicații și instrumente prin care candidații vor reuși să își înțeleagă și gestioneze mai bine emoțiile și personalitatea. De asemenea, sunt oferite nenumărate sfaturi și idei pentru a facilita procesul de memorare și învățare, a înțelege cerințele concursului, a aborda în mod adecvat probele și a evita situațiile de criză. Totodată, lucrarea încearcă să ofere o perspectiva asupra tipului de personalitate specific magistraților, analizând distinct judecătorul și procurorul. O parte consistentă a lucrării este dedicată probei interviului. În acest sens, au fost avute în vedere atât aspecte tehnice, precum modul de derulare a probei, cât și multiple posibile implicații care pot influență șansele de reușită ale candidaților, de la aspecte legate de îmbrăcăminte și tonalitate până la componentă morală. În plus, au fost analizate cele trei paliere notate în cursul interviului, respectiv motivația, aptitudinile și valorile morale, fiind oferite indicații ce se pot dovedi prețioase. Tot în ceea ce privește interviul, lucrarea cuprinde un număr de 20 de spețe și explicații privitoare la modul în care fiecare speță ar putea fi abordată. În fine, lucrarea analizează și modul de derulare a testării psihologice, fiind indicate aspectele avute în vedere și date exemple de exerciții specifice.

Publicul țintă
Lucrarea se adresează:
– candidaților pentru concursul de admitere la INM;
– absolvenților de drept care în viitor se gândesc să candideze la concursul de admitere la INM;
– persoanelor care doresc să înțeleagă mai bine implicațiile psihologice pe care le presupune magistratura.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Melentina Toma: Rationamentul logic – Admiterea la INM

Melentina Toma: Rationamentul logic – Admiterea la INM

Melentina Toma:  Rationamentul logic – Admiterea la INM

Lucrarea Raționamentul logic. Raționamentul analitic și înțelegerea unui text scris. Aplicații și explicații vine în sprijinul candidaților pentru concursul de admitere la INM și în magistratură.

Publicația cuprinde rezolvări și explicații pentru a doua probă de examen: cea a raționamentului logic, grilă G1, pentru anii 2014-2017. Lucrarea este structurată pe cele trei tipuri de probleme cuprinse în proba de concurs.

În viziunea autoarei, înțelegerea datelor problemei și înțelegerea cerințelor de la exercițiile adiacente sunt esențiale pentru exactitatea rezolvărilor și economisirea timpului. Acesta este motivul pentru care propune începătorilor să rămână mai mult timp cu prima problema din fiecare capitol, în rezolvarea concretă, gândind situațiile în exces, spre înțelegere și acomodare. Prin exersări la probleme de același tip, vor ajunge la lecturi eficiente ale situațiilor (pe baza înțelegerii), răspunzând la întrebări exact și rapid.

Partea privind Raționamentul analitic cuprinde explicații edificatoare referitoare la: înțelegerea datelor problemei (cerință de bază și condițiile care trebuie respectate în găsirea soluției), reprezentarea concentrată a datelor, întrebările succesive referitoare la problema dată inițial, algoritmul rezolvării pe măsură ce se adaugă noi constrângeri etc.

Cititorul este ajutat să gândească datele problemei corelativ și disciplinat, pe o schemă concretă și sugestivă, astfel ca, în fiecare moment al rezolvării, să știe în ce tip se încadrează informația pe care o deține. Astfel, va ști exact unde să caute răspunsul, economisind timp și câștigând în exactitate.

Pentru o bună înțelegere a datelor și a cerințelor problemei, autoarea zăbovește mai mult în rezolvarea primei grile, insistând pe caracterul informațiilor obținute la fiecare pas. Se fac mai multe explicații decât cere fiecare exercițiu, este o rezolvare în exces, dar demersul este obligatoriu pentru un începător, pentru acomodarea cu acest tip de raționare și pentru a clarifica definitiv situațiile de poate fi adevărat, trebuie să fie adevărat, trebuie să fie fals, condiționările de tip dacă A, atunci B (la care se greșește), situațiile de succesiune, posibilitățile de combinații etc. Îi va lua ceva timp cititorului pentru rezolvarea testului din 2014, însă îl va recupera la celelalte, unde cerințele vor deveni familiare.

Înțelegerea unui text scris este abordată prin explicarea cerințelor privind identificarea ideii principale a textului, a scopului pentru care a fost scris textul, a înțelesului unui termen, identificarea unor informații punctuale din text, a unei idei în acord/dezacord cu textul, a atitudinii autorului față de cele relatate etc. Pe baza acestei înțelegeri sunt rezolvate grilele, cu explicații.

Partea privind Raționamentul logic cuprinde rezolvări ale testelor, alături de explicații privind înțelegerea cerințelor de baza cuprinse în exerciții: structura unui argument; identificarea elementelor prezente/absente ale unui argument (cerință exprimată în diverse moduri); identificarea structurii asemănătoare unui argument dat, a enunțului care întărește/slăbește argumentul/concluzia, a enunțului care lămurește o situație paradoxală; identificarea presupoziției, a ipotezei, a tipului de eroare în argumentare; identificarea unui principiu în care se încadrează informațiile date etc.

Fără înțelegerea datelor și a cerințelor problemelor, nu se poate vorbi de reușită. Merită investiția în înțelegere la o proba de logică!

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Florin Streteanu: Caiete de drept penal nr. 2/2017. Laura Cristina Neamt, Ioan Ilies Neamt: Interviul – Admiterea la INM. Melentina Toma: Rationamentul logic – Admiterea la INM was last modified: septembrie 11th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter