Formularul 112

11 sept. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 516

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (intrare în vigoare: 5 septembrie 2017 – se aplică începând cu veniturile lunii octombrie 2017)

Prin acest ordin se aduc modificări formularului 112 sub următoarele aspecte:

1. Rectificarea declarației se poate face și în următoarele situații:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

1.1. Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform CPF:
i) în situația în care corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente (art. 105 alin (6) lit. a CPF);
ii) în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare (art. 106 alin. (6) lit. b CPF).

1.2. Declarație depusă conform art. 90 alin. (4) CPF. Declarația se completează pentru îndeplinirea, de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care entitatea/persoana a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

În acest scop, se va înscrie codul de identificare fiscală a succesorului, iar în Secțiunea „Date de identificare a plătitorului” se va înscrie codul de identificare fiscală radiat.

1.3. Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și (11), art. 168 alin. (10) și art. 199 alin. (8) CF (se au în vedere indemnizații de șomaj, ajutor social, venituri din pensii, indemnizații pentru creșterea copilului, indemnizații pe perioada concediului de acomodare).

1.4. Declarație depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii/solde/pensii sau diferențe de pensii, stabilite prin lege, potrivit art. 146 alin. (91), art. 147 alin. (31), art. 168 alin. (71), art. 169 alin. (31) și (32), art. 190 alin. (9), art. 191 alin. (21), art. 199 alin. (71), art. 200 alin. (21), art. 207 alin. (7), art. 208 alin. (21), art. 214 alin. (5) și art. 215 alin. (21) Cod fiscal.

2. În Anexa angajator, se introduce Secțiunea G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate.

3. În Anexa asigurat:

3.1. Se introduce caseta CIS (codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate). Aceasta se completează pentru persoanele nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, persoanele străine din statele membre ale UE, SEE și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată/independentă în România care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora.

3.2. Se modifică casetele Data angajare și Data plecare cu „Data intrării în categoria de salariat”, respectiv „Data ieșirii din categoria de salariat”. Astfel, pentru persoanele care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată, concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau vârstei de 3 ani pentru copilul cu handicap, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, ori aflați în perioada concediului de acomodare, se va completa caseta „Data intrării în categoria de asigurat” data la care aceste persoane au început activitatea la respectivul angajator. De asemenea, în caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat” se va completa data ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată, concediu pentru creștere copil, concediu de acomodare. În luna revenirii acestor salariați, se va completa, de către angajator, caseta „Data intrării în categoria de asigurat” cu data la care persoana și-a reluat activitatea, iar caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat” nu se va completa decât în luna de raportare în care salariatul își încetează activitatea la angajator.

3.3. Se introduce caseta „Persoană scutită de la plata impozitului pe venit”. Se au în vedere:

(i) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 CF, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică,
(ii) persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în urma desfășurării activității de creare de programe pentru calculator,
(iii) persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică,
(iv) persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere,
(v) persoane fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit.

c) În Secțiunea D – „Concedii medicale conform O.U.G. nr. 158/2005”, se introduce Data avizului direcției de sănătate publică.

4. Se actualizează Nomenclatorul „Creanțe fiscale” și Nomenclatorul „Subvenții/Scutiri/Reduceri”.

5. În Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, se completează informații privind contribuțiile sociale aferente tipului de asigurat (CAS, CASS, Somaj, CCI, Fond de risc și accidente, Fond garantare).

6. Se introduce Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale”.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu obligațiile declarative ale lunii octombrie 2017.

Formularul 112 was last modified: septembrie 11th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter