Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora – completare (Legea nr. 127/2015)

15 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 660

Despre

  • M. Of. nr. 400 din 8 iunie 2015
  • Legea nr. 127/2015
  • Completarea art. 5 din O.U.G. nr. 63/1999

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 63/1999Legea nr. 127/2015 (M. Of. nr. 400 din 8 iunie 2015)introduce: art. 5 alin. (11) lit. f1), art. 5 alin. (31) lit. e) și art. 5 alin. (71)

În M. Of. nr. 400 din 8 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 127/2015 pentru completarea art. 5 din O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.

Art. 5 alin. (11) lit. f1) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificată prin Legea nr. 127/2015)

Noua reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

La art. 5 alin. (11), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f1).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (11) lit. f1) prevede faptul că în bugetul de stat, la poziția distinctă denumită „Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare” se mai cuprind și următoarele:

(…)

,,f1) sume necesare reîntregirii conturilor programelor PHARE gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul în care serviciile Comisiei Europene au aplicat procedura de compensare, cu sume cuvenite acestora, a unor debite aferente programelor PHARE anterioare programului PHARE 1998, când respectivele debite nu pot fi recuperate de la entitățile debitoare, deoarece acestea nu au fost identificate sau deoarece, în favoarea acestora, în urma acțiunilor în justiție, au fost emise hotărâri judecătorești definitive care anulează titlurile de creanță”.

 

Art. 5 alin. (31) lit. e) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificată prin Legea nr. 127/2015)

Noua reglementare

La art. 5 alin. (31), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (31) lit. e) prevede faptul că la propunerea structurilor de implementare sau a altor entități debitoare către bugetul Comunității Europene, ordonatorul principal de credite are obligația să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):

(…)

,,e) sumele datorate beneficiarilor de către structurile de implementare, ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărâri judecătorești definitive, prin care se admit parțial sau integral pretențiile”.

 

Art. 5 alin. (71) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificată prin Legea nr. 127/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (71) prevede: ,,(71) Sumele utilizate de Ministerul Finanțelor Publice, în baza prevederilor alin. (11) lit. f1), precum și sumele plătite din bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru reîntregirea conturilor programelor de preaderare reprezentând diferențe de curs valutar nefavorabile care nu se pot recupera de la debitori sau care nu sunt restituite de către Comisia Europeană rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat”.

Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora – completare (Legea nr. 127/2015) was last modified: iunie 15th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter