H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – modificări (H.G. nr. 522/2016)

29 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1670

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 520/2013
(M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.)
H.G. nr. 522/2016
(M. Of. nr. 566 din 27 iulie 2016)
modifică: art. 7 lit. A pct. 8; art. 11 alin. (5), (9) și (10); art. 13^2 alin. (1) și (2); art. 21 alin. (1); anexa nr. 1; Anexa nr. 8 pct. I nr. crt. 1, poziția 1.1, și nr. crt. 2, prima poziție
introduce: art. 13^2 alin. (1^1) și (1^2); art. 15 alin. (3)

În M. Of. nr. 566 din 27 iulie 2016, a fost publicată H.G. nr. 522/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 7 lit. A pct. 8 din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 lit. A pct. 8 prevedea faptul că în realizarea funcțiilor sale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:

1. Atribuții generale: participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte normative, care conțin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte venituri date în administrare, potrivit legii etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 lit. A pct. 8 stabilește următoarele: în realizarea funcțiilor sale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:

1. Atribuții generale:

8. participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte normative care conțin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte venituri date în administrare, potrivit legii;”.

 

Art. 11 alin. (5), (9) și (10) din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (5), (9) și (10) stabileau faptul că răspunderile și atribuțiile celor 3 vicepreședinți se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.

De asemenea, în cazul în care președintele Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreședinți să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice.

În fine, în cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, acestea vor fi delegate către unul dintre ceilalți 2 vicepreședinți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (5), (9) și (10) dispun următoarele:

(5) Răspunderile și atribuțiile celor 4 vicepreședinți se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.

(…)

(9) În cazul în care președintele Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 4 vicepreședinți să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice.

(10) În cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, acestea vor fi delegate către unul dintre ceilalți 3 vicepreședinți”.

 

Art. 13^2 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13^2 alin. (1) și (2) stabileau faptul că structuri cu atribuții de executare silită cazuri speciale funcționează la nivelul aparatului propriu al Agenției, precum și la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

De asemenea, personalul încadrat la structurile prevăzute la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive și ecusoane, care se atribuie gratuit.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13^2 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

(1) În cadrul aparatului propriu al Agenției se organizează și funcționează Direcția generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuare a procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală, precum și în alte cazuri stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, prin modalitățile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare și monitorizare ale modalităților de executare silită și valorificare.

(2) Personalul încadrat la structura prevăzută la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive și ecusoane, care se atribuie gratuit”.

 

Art. 13^2 alin. (1^1) și (1^2) din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

 

Noua reglementare

La art. 13^2, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2).

Potrivit noii reglementări, art. 13^2 alin. (1^1) și (1^2) prevăd următoarele:

(1^1) În cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale funcționează Serviciile executări silite cazuri speciale regionale, având ca atribuții ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, precum și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, în cazurile speciale și în alte cazuri prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(1^2) Serviciile executări silite cazuri speciale regionale au competență pe teritoriul național în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

 

Art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

 

Noua reglementare

La art. 15, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Inspectorii antifraudă sunt împuterniciți să efectueze control pe teritoriul național”.

 

Art. 21 alin. (1) din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că Direcția generală a vămilor este condusă de un director general, aflat în subordinea președintelui Agenției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Direcția generală a vămilor este coordonată de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului și este condusă de un director general, numit prin ordin al președintelui Agenției”.

 

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

 

Anexa nr. 8 pct. I nr. crt. 1, poziția 1.1, și nr. crt. 2, prima poziție din H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 522/2016)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 8, la pct. I „Mijloace de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice Agenției Naționale de Administrare Fiscală” nr. crt. 1, poziția 1.1, și nr. crt. 2, prima poziție, se modifică astfel:

Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală – aparat propriu
1.1. parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilațiautoturism*7400
…………………………….…………….…………….
2. Direcția generală antifraudă fiscală
autoturism operativ pentru acțiunile de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală, frauda fiscală și vamală483500
…………….…………….…………….…………….

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 522/2016

Încadrarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Respectiva hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – modificări (H.G. nr. 522/2016) was last modified: iulie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter