[UPDATE: Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – preselecţie pentru proba de drept penal, 14 decembrie 2017] Hexagonul Facultăților de Drept 2018

12 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 789

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 12 decembrie 2017: Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în data de 14 decembrie 2017, preselecție pentru proba de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept – ediția 2018, Sibiu 

Potrivit unui anunț publicat în atenția studenților din anul al III-lea și al IV-lea – studii de licență – învățământ cu frecvență (I.F. – ZI), Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, în sala S1, preselecția pentru formarea grupului de lucru din cadrul căruia se va selecta echipa studențească participantă (ca reprezentantă a facultății) la proba de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept – ediția 2018, Sibiu.

Astfel, sunt așteptați a participa toți studenții interesați (care nu vor fi plecați în străinătate, cu burse de studiu, în sem. al II-lea al anului universitar 2017-2018) și în special acei studenți care au promovat cu note maxime examenele de drept penal (susținute până în prezent). Din cadrul grupului de lucru vor face parte, de drept, membrii activi ai echipei participante la proba de drept penal din cadrul ediției anterioare (Chișinău, 2017).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tematica aferentă preselecției pentru proba de drept penal ce se va organiza în data de 14 decembrie 2017, astfel cum a fost publicată de către Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

TEMATICA

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

1. Infracțiunea. Dispoziții generale (conținutul infracțiunii): art. 15-17 Cod penal;
2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal;
3. Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității infracționale: art. 32-34 Cod penal;
4. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni: art. 35-45 Cod penal;
5. Autorul și participanții: art. 46-52 Cod penal;
6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanțe atenuante și agravante. Concursul de cauze de atenuare și de agravare: art. 74-79 Cod penal;
7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancțiuni): art. 135-136 Cod penal, art. 146-151 Cod penal;
8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal;
9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod penal, Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura grațierii;
10. Cauzele care înlătură consecințele condamnării: art. 165-171 Cod penal;
11. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 183, 186-187 Cod penal.

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra vieții: art. 188-192 Cod penal;
2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193-196 Cod penal;
3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199-200 Cod penal;
4. Agresiuni asupra fătului: art. 201-202 Cod penal;
5. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205-207 Cod penal;
6. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale: art. 218-221 Cod penal;
7. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private: art. 224-225 Cod penal;
8. Infracțiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 și art. 248 Cod penal;
9. Distrugerea și tulburarea de posesie: art. 253-256 Cod penal.

Sursa informației


Update 11 decembrie 2017: Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj organizează, în data de 13 decembrie 2017, preselecție pentru proba de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept – ediția 2018, Sibiu

Potrivit unui anunț, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj organizează în data de 13 decembrie 2017, de la ora 16.00, în sala 212, o preselecție pentru studenții care doresc sa participe la proba de drept civil în cadrul concursului „Hexagonul Facultăților de Drept”, ediția 2018 – Sibiu.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tematica și bibliografia aferente preselecției ce se va organiza în data de 13 decembrie 2017, astfel cum au fost publicate de către Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (candidații pot avea asupra lor pe întreaga durată de desfășurare a testului scris orice materiale bibliografice pe care le apreciază ca fiind necesare):

TEMATICĂ

I. Partea generală

1. Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate;
2. Prescripția extinctivă.

II. Drepturile reale

1. Dreptul de proprietate privată: noțiune, prerogative, caractere juridice, modalități;
2. Apărarea dreptului de proprietate privată prin acțiunea în revendicare;
3. Posesia: noțiune și fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (nașterea prezumției de proprietate, dobândirea proprietății fructelor), acțiunile posesorii, precaritatea;
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.

III.Teoria generală a obligațiilor

1. Contractul ca izvor de obligații;
a) clasificare, încheiere;
b) efecte față de părți;
c) efecte față de terți (inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, acțiunile directe);
d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, imposibilitatea de executare;
2. Răspunderea civilă delictuală;
3. Răspunderea civilă contractuală.

IV.Contracte speciale

1. Contractul de vânzare;
2. Contractul de donație.

BIBLIOGRAFIE

Pot fi utilizate ca resurse bibliografice oricare dintre manualele/ tratatele indicate pentru pregătirea examenelor la materiile respective.

 

Sursa informației


Reminder: Facultatea de Drept București – preselecție proba științifică de drept penal, 7 decembrie 2017

Reamintim celor interesați faptul că: Departamentul de Drept Penal al Facultății de Drept, Universitatea din București organizează preselecția pentru proba științifică de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept – ce va avea loc la Sibiu în luna aprilie 2018 în cursul zile de mâine, 7 decembrie 2017, ora 19.00, în Amfiteatrul II.

Sursa informației


Update 30 noiembrie 2017: Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – preselecție proba drept penal

Potrivit unui anunț din data de 29 noiembrie 2017, Facultatea de Drept a Universității din Craiova organizează preselecție pentru proba de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept, ce va avea loc la Sibiu în luna aprilie 2018.

Astfel, preselecția va avea loc la data de 8 decembrie 2017, ora 10.00, în Sala 3.5.

Redăm, în continuare, anunțul aferent preselecției pentru proba de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept, astfel cum a fost publicat pe site-ul Facultății de Drept a Universității din Craiova:

Sursa informației


Update 2 noiembrie 2017: Facultatea de Drept București – preselecție proba științifică de drept penal

Potrivit unui anunț din data de 1 noiembrie 2017, Departamentul de Drept Penal al Facultății de Drept, Universitatea din București organizează preselecție pentru proba științifică de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept, ce va avea loc la Sibiu în luna aprilie 2018.

Astfel, preselecția va avea loc la data de 7 decembrie 2017, ora 19.00, în Amfiteatrul II.

Studenții vor trebui să rezolve o speță și un subiect de teorie, ambele din tematica anexată prezentului anunț și formulate în conformitate cu bibliografia precizată în același document.

Pot participa la preselecție studenți la zi, din anii III sau IV de studiu, cu condiția de a fi promovat examenele de drept penal – partea generală și, dacă este cazul, drept penal – partea specială.

Nu este necesară înscrierea pentru participarea la preselecție.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe dna. lector univ. dr. Andra-Roxana Trandafir la adresa de email [email protected] unibuc.ro.

În continuare, vă prezentăm tematica și bibliografia aferente preselecției pentru proba științifică de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept, astfel cum a fost anexată anunțului:

Drept penal. Partea generală

a. Tematica

1. Infracțiunea. Dispoziții generale (conținutul infracțiunii): art. 15-17 Cod penal;
2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal;
3. Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității infracționale: 32-34 Cod penal;
4. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni: art. 35-45 Cod penal;
5. Autorul și participanții: art. 46-52 Cod penal;
6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanțe atenuante și agravante. Concursul de cauze de atenuare și de agravare: art. 74-79 Cod penal;
7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancțiuni): art. 135-136 Cod penal, art. 146-151 Cod;
8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal;
9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod penal, Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura grațierii;
10. Cauzele care înlătură consecințele condamnării: art. 165-171 Cod penal;
11. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 183, 186-187 Cod penal.

b. Bibliografie

– Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014;
– Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura grațierii;
– V. Lefterache, Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, Ed. Hamangiu, București, 2016;
– C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
– F. Streteanu, D. Nițu, Drept penal. Partea generală, vol. 1, Ed. Universul Juridic, București, 2014;
– T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crișu-Ciocîntă, S. Rădulețu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2014;
– C. Butiuc, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2014;
– V. Pașca, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014.

Sursa informației


Update 23 octombrie 2017: Facultatea de Drept a Universități București a deschis Preselecția pentru Hexagonul Facultăților de Drept, ediția – Sibiu, 2018

În luna aprilie 2018, se va desfășura ediția 2018 a Hexagonului Facultăților de Drept, în organizarea Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

👍Vezi și: Hexagonul Facultăților de Drept 2017

Catedra de drept constituțional și instituții politice realizează în data de 23 octombrie 2017ora 18.00, la Sala Stoicescu preselecția pentru reprezentarea Facultății de Drept, Universitatea din București la disciplina drept constituțional și instituții politice.

Se pot înscrie pentru susținerea testului studenții anilor II-IV care au obținut notele 8, 9 sau 10 la examenele de drept constituțional și instituții politice.

Testul de preselecție va avea loc pe baza bibliografiei obligatorii și facultative studiate la disciplinele drept constituțional și instituții politice (o speță și un subiect de teorie).

Cel mai târziu cu două săptămâni înainte de data începerii concursului, vor fi desemnate, în baza unui test final, cei doi studenți care vor reprezenta Facultatea de Drept la Hexagon.

Din rațiuni organizatorice, cei interesați își vor manifesta intenția de a participa la preselecție până la data de 22 octombrie 2017 la adresa de email: [email protected]

Sursa informației


Hexagonul Facultăților de Drept 2018

Potrivit site-ului oficial al Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în 2018 Hexagonul Facultăților de Drept se va desfășura la Sibiu.

Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, inițial reunind cele 3 facultăți de Drept (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în selecția și pregătirea studenților în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.

În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România:

1. Facultatea de Drept a Universității din București,
2. Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj,
3. Facultatea de Drept a Universității din Craiova,
4. Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
5. Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și
6. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora. Toate cele șase facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practician în insolvență etc.).

De asemenea, cele șase facultăți reprezintă, prin cadrele lor didactice, cele mai notorii cercetări științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, monografiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de aceștia, reprezentând titluri de referință pentru întreaga lume juridică românească.

Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ și activități științifice comune (colaborarea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminare, sesiuni științifice).

Referitor la modul de desfășurare al concursului, menționăm că în fiecare an se adoptă un regulament de desfășurare al Hexagonului, unele prevederi din acesta sunt că participanții trebuie să fie studenți la specializarea Drept a facultăților reprezentate. Nu pot face parte din echipe studenți înscriși la: studiile universitare de masterat și doctorat, cursuri postuniversitare, învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.

Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în două secțiuni astfel: Secțiunea științifică: drept civil, drept penal și drept constituțional; Secțiunea sportivă: fotbal, streetball, șah și tenis de masă. Este de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce constituie o dublă provocare pentru participanții Facultății de Drept, USM.

De asemenea, regulamentul prevede un barem după care se va acorda calificativul obținut de către Facultăți la anumite probe. Pe lângă calificarea la proba științifică și sportivă, participanții pot obține și Cupa Fairplay, care se acordă de către organizatorii acelei echipe, care s-a remarcat prin comportament ireproșabil pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este transmisibilă. Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova participă pentru prima dată la Hexagon cu statut de invitat special, în anul 2014. La propunerea gazdelor, la ediția dina nul 2016 a Hexagonului Facultăților de Drept, au fost adoptate două decizii foarte importante.În primul rând, pentru prima dată în istoria sa, ediția 2017 a Hexagonului se va desfășura la Chișinău, fiind organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. În al doilea rând, facultățile partenere au convenit înființarea Asociației „Hexagonul Facultăților de Drept”, având ca obiect promovarea excelenței în activitatea didactică și cercetarea științifică, dezvoltarea colaborării instituționale precum și derularea de proiecte comune specifice domeniului juridic. În cadrul asociației, facultățile partenere sunt reprezentate de decanii în funcție și, la rândul lor, în condițiile legii, reprezintă universitățile din care provin. Participarea Facultății de Drept a USM la activitățile „Hexagonului”, este o oportunitate deosebită în planul consolidării colaborării Facultății noastre cu Facultățile participante la consorțiul amintit, deoarece fiecare dintre ele, prin cadrele lor didactice, reprezintă vârful cercetării științifice în domeniul dreptului din România. „Hexagonul”, servește totodată, drept cadru multilateral unic pentru schimb de experiență și opinii între participanți.

Sursa informației

[UPDATE: Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – preselecție pentru proba de drept penal, 14 decembrie 2017] Hexagonul Facultăților de Drept 2018 was last modified: decembrie 12th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter