Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (H.G. nr. 10/2016)

9 feb. 2016
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1558
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 10/2016 (M. Of. nr. 55 din 26 ianuarie 2016)Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politiceCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Finanțarea privată a activității partidelor politice”)
Secț. 1 („Cotizații”)
Secț. a 2-a („Donații”)
Secț. a 3-a („Împrumuturi”)
Secț. a 4-a („Veniturile proprii ale partidelor politice”)
Cap. III („Finanțarea publică a activității partidelor politice”)
Cap. IV („Finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum”)
Secț. 1 („Contribuțiile candidaților pentru campania electorală”)
Secț. a 2-a („Contribuțiile partidului politic pentru campania electorală”)
Secț. a 3-a („Contribuțiile pentru campania pentru referendum”)
Secț. a 4-a („Cheltuielile electorale”)
Secț. a 5-a („Mandatarul financiar”)
Cap. V („Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale”)
Secț. 1 („Controlul finanțării activității curente a partidelor politice”)
Secț. a 2-a („Controlul finanțării campaniilor electorale”)
Cap. VI („Metodologia de rambursare a cheltuielilor din campania electorală”)
Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 55 din 26 ianuarie 2016, s-a publicat H.G. nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

Respectivele norme metodologice reglementează modul de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată.

 

Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Normele sunt structurate pe capitole și secțiuni, astfel:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Finanțarea privată a activității partidelor politice”)

Secț. 1 („Cotizații”)

Secț. a 2-a („Donații”)

Secț. a 3-a („Împrumuturi”)

Secț. a 4-a („Veniturile proprii ale partidelor politice”)

Cap. III („Finanțarea publică a activității partidelor politice”)

Cap. IV („Finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum”)

Secț. 1 („Contribuțiile candidaților pentru campania electorală”)

Secț. a 2-a („Contribuțiile partidului politic pentru campania electorală”)

Secț. a 3-a („Contribuțiile pentru campania pentru referendum”)

Secț. a 4-a („Cheltuielile electorale”)

Secț. a 5-a („Mandatarul financiar”)

Cap. V („Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale”)

Secț. 1 („Controlul finanțării activității curente a partidelor politice”)

Secț. a 2-a („Controlul finanțării campaniilor electorale”)

Cap. VI („Metodologia de rambursare a cheltuielilor din campania electorală”)

Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 10/2016

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, următoarele fapte:

a) utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;

b) încălcarea de către partidele politice a obligației de a păstra o durată de minimum 3 ani declarațiile persoanelor juridice care au calitatea de donator sau împrumutător;

c) încălcarea de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale a obligației de a restitui candidaților sumele de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată de controlorii Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunile se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza hotărârii Autorității Electorale Permanente”.

Conform art. 3, contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 stabilește faptul că prevederile art. 2 intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

Art. 5 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (M. Of. nr. 493 din 24 iulie 2007; cu modif. ult.).

 

Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (H.G. nr. 10/2016) was last modified: februarie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter