Organizarea şi funcționarea Ministerului Transporturilor – modificări (H.G. nr. 103/2016)

7 Mar 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 746

Despre

  • M. Of. nr. 158 din 1 martie 2016
  • H.G. nr. 103/2016
  • M. Of. nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modif. ult.
  • H.G. nr. 21/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Act modificat Act modificatorSumar
H.G. nr. 21/2015
(M. Of. nr. 50 din 21 ianuarie 2015; cu modif. ult.)
H.G. nr. 103/2016
(M. Of. nr. 158 din 1 martie 2016)
– modifică: art. 8 alin. (1)
introduce: art. 81 și art. 82

 


În M. Of. nr. 158 din 1 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 103/2016 care a modificat H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor (M. Of. nr. 50 din 21 ianuarie 2015; cu modif. ult.).

Vom prezenta în continuare modificările aduse H.G. nr. 21/2015 prin H.G. nr. 103/2016:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 21/2015 (modificată prin H.G. nr. 103/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) stabilea faptul că numărul maxim de posturi este 380, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) dispune: „Numărul maxim de posturi este 463, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, din care 83 de posturi pentru organismul intermediar pentru transport”.

 
Art. 81 și art. 82 din H.G. nr. 21/2015 (modificată prin H.G. nr. 103/2016)
 

După art. 8 se introduc două noi articole, art. 81 și art. 82.

Potrivit noii reglementări, art. 81 prevede: „Ministerul Transporturilor, prin Direcția generală organismul intermediar pentru transport, îndeplinește și funcțiile de selecție și evaluare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea ex-post a achizițiilor publice în conformitate cu dispozițiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, pentru proiectele de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, potrivit prevederilor art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului”. De asemenea, art. 82 stabilește: „Ministerul Transporturilor asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) în sectorul de transport în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor Europene”.

 
Alte prevederi relevante

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectiva hotărâre, H.G. nr. 103/2016.

De asemenea, încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, după cel puțin 30 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 103/2016.

 

Organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor – modificări (H.G. nr. 103/2016) was last modified: martie 4th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter