H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (modificări) și alte acte normative – aprobate de Guvern

12 mai 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 481

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiect de lege– Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
– Proiect de lege privind acceptarea de către România a Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944
– Proiect de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
– Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
 Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență privind schimbarea titularilor drepturilor de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
 
 11 mai 2017
Hotărâri– Hotărâre pentru aprobarea programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017
– Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă
– Hotărâre privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională ”Imprimeria Națională – SA”
– Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017;
– Hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
– Hotărâre privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
– Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului –Club Sportiv ”Pandurii” Târgu Jiu, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
– Hotărâre privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia –SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” și pentru modificarea H.G. nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrațiile Bazinale de Apă Argeș – Vedea, Banat, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Someș-Tisa
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei precum și a unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale „Radionav” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații SA, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională Poșta Română
– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor activități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 11 mai 2017 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998;
– Proiect de lege privind acceptarea de către România a Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944;
– Proiect de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;
– Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență privind schimbarea titularilor drepturilor de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului.

Hotărâri

– Hotărâre pentru aprobarea programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017;
– Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă;
– Hotărâre privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională ”Imprimeria Națională – SA”;
– Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017;
– Hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană;
– Hotărâre privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului;
– Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului –Club Sportiv ”Pandurii” Târgu Jiu, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;
– Hotărâre privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia –SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” și pentru modificarea H.G. nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente;
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrațiile Bazinale de Apă Argeș – Vedea, Banat, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Someș-Tisa;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei precum și a unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale „Radionav” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații SA, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională Poșta Română;
– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații;
– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor activități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (modificări) și alte acte normative – aprobate de Guvern was last modified: mai 12th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter