Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – modificări (H.G. nr. 112/2016)

8 Mar 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1593
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Act modificatAct modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012
(M. Of. nr. 894 din 28 decembrie 2012; cu modif. ult.)
H.G. nr. 112/2016
(M. Of. nr. 158 din 1 martie 2016)
– modifică: art. 1; art. 3 alin. (4); art. 3 alin. (5); art. 4 alin. (1), (2), (3); art. 5; art. 6 alin. (3); art. 7 lit. a), b), g) și p); art. 10 alin. (2); art. 11; art. 12 lit. c); art. 16 alin. (1), partea introductivă; art. 16 alin. (1) lit. d); art. 17; art. 18 alin. (2); art. 18 alin. (3)
– introduce: art. 21 și 22; art. 6 alin. (4) lit. c); art. 7 lit. q)-s); art. 91; art. 12 lit. f)-j); art. 141; art. 19 alin. (3) și (4)
– abrogă: art. 4 alin. (4); art. 6 alin. (6); art. 14 alin. (2) lit. c) și d)
 

În M. Of. nr. 158 din 1 martie 2016, s-a publicat H.G. nr. 112/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin H.G. nr. 112/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 stabilea faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune: „Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

 
Art. 21 și art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 

După art. 2 se introduc două noi articole, art. 21 și 22.

Art. 21 stabilește faptul că: „În cadrul Agenției Naționale funcționează Centrul de pregătire profesională al Agenției Naționale, prevăzut la art. 4 lit. p) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege”.

Art. 22 dispune: „Organizarea, atribuțiile și competențele Centrului de pregătire profesională se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 3 alin. (5), cu aprobarea consiliului de administrație”.

 
Art. 3 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (4) stabilea faptul că repartizarea numărului de posturi între Agenție și instituțiile subordonate, structura compartimentelor funcționale din organigrama Agenției, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (4) prevede: „Repartizarea numărului de posturi între Agenția Națională și instituțiile subordonate se stabilește prin ordin al directorului general”.

 
Art. 3 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
După art. 3 alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Art. 3 alin. (5) dispune faptul că: „Atribuțiile compartimentelor funcționale din organigrama Agenției Naționale se stabilesc prin ordin al directorului general, cu aprobarea consiliului de administrație”.

 
Art. 4 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) stabilea faptul că activitatea Agenției este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

În continuare, art. 4 alin. (2) prevedea faptul că toate încasările Agenției și ale instituțiilor subordonate se fac venit la bugetul de stat.

De asemenea, art. 4 alin. (3) dispunea faptul că agenția și instituțiile subordonate încasează sume din:

a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) închirieri de spații și aparatură;
d) alte venituri, în condițiile legii.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) stabilește: „Finanțarea activității Agenției Naționale este asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, conform dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Lege, iar modalitatea de utilizare a subvențiilor și veniturilor proprii este cea prevăzută la art. 9 alin. (2) și (3) din Lege”.

În continuare, art. 4 alin. (2) dispune: „Veniturile proprii ale Agenției Naționale, constituite conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Lege, pot fi încasate și prin intermediul instituțiilor subordonate, conform dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Lege”.

De asemenea, art. 4 alin. (3) prevede: „Tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează în condițiile prevăzute de art. 9 alin. (17) din Lege”.

 
Art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) dispunea faptul că tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează prin ordin al directorului general al Agenției.
 

Noua reglementare

Art. 4 alin. (4)Abrogat.

 
Art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 stabilea faptul că agenția exercită următoarele funcții:
a) de planificare strategică;
b) de reglementare și avizare;
c) de control;
d) de reprezentare;
e) de administrare;
f) de coordonare.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune: „Agenția Națională exercită următoarele funcții:

a) de planificare strategică;
b) de reglementare și avizare;
c) de monitorizare, coordonare și control;
d) de reprezentare;
e) de administrare”.

 
Art. 6 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Art. 6 alin. (3) dispunea  faptul că Îîn realizarea funcției de control, Agenția are următoarele atribuții:

a) controlează activitatea instituțiilor subordonate;
b) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările în domeniile sale de activitate;
c) controlează executarea lucrărilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie și teledetecție la nivelul întregii țări;
d) aplică sancțiunile prevăzute de lege potrivit competenței.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (3) stabilește: „În realizarea funcției de monitorizare, coordonare și control, Agenția Națională are următoarele atribuții:

a) monitorizează și coordonează, prin direcțiile de specialitate, activitatea instituțiilor subordonate cu privire la îndeplinirea obligațiilor legale, asigurând aplicarea unitară a legislației în vigoare;
b) controlează activitatea instituțiilor subordonate, propunând măsuri de remediere, în cazul constatării unor deficiențe;
c) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările din domeniile sale de activitate;
d) controlează executarea lucrărilor de topografie, cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie și teledetecție la nivelul întregii țări și aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare, potrivit competenței”.

 
Art. 6 alin. (4) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 

După lit. b) a art. 6 alin. (4) se introduce o nouă literă, litera c).

Art. 6 alin. (4) lit. c) prevede: „colaborează cu instituții de specialitate ale altor autorități publice pentru realizarea infrastructurii naționale de informații spațiale și a lucrărilor de specialitate de importanță națională”.

 
Art. 6 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (6) dispunea faptul că În realizarea funcției de coordonare, Agenția are următoarele atribuții:

a) „coordonează activitatea instituțiilor subordonate entru aplicarea unitară a legislației în domeniile specifice de activitate;
b) îndrumă activitatea organelor și autorităților administrației publice centrale și altor persoane fizice și juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară;
c) îndrumă metodologic și procedural activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate”.

Noua reglementare
Art. 6 alin. (6)  – Abrogat.

 
Art. 7 lit. a), b), g) și p) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 lit. a) prevedea faptul că în domeniile specifice de activitate, Agenția exercită atribuțiile respective, printre care și coordonarea și controlul executării lucrărilor de cadastru și asigurarea înscrierii imobilelor în registrul cadastral de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări.

În continuare, art. 7 lit. b) dispunea faptul că în domeniile specifice de activitate, Agenția exercită atribuțiile respective, printre care și asigurarea, în condițiile legii, executării, completării, modernizării și menținerii în stare de utilizare a rețelei geodezice naționale.

De asemenea, art. 7 lit. g) stabilea faptul că Agenția recepționează lucrările de cadastru.

În fine, art. 7 lit. p) stabilea faptul că Agenția furnizează, la cerere, situații statistice din domeniile de activitate instituțiilor publice care justifică un interes.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 lit. a) prevede: „gestionează Programul național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Program național, prin planificarea anuală a acțiunilor pentru realizarea activităților acestuia, în condițiile legii”;

Art. 7 lit. b) stabilește: „coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la nivelul întregii țări, și execută, la nivel național, prin Centrul Național de Cartografie, lucrări de modernizare a rețelei geodezice naționale, în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. a) și f) din Lege”;
[……..]
Art. 7 lit. g) dispune: „avizează și recepționează, prin instituțiile subordonate, lucrările de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie și teledetecție, în condițiile Regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general”;
[…….]
Art. 7 lit. p) prevede: „pune la dispoziție situații statistice și de sinteză privind terenurile și construcțiile, conform evidențelor din bazele de date gestionate, în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. i) din Lege”.

 
Art. 7 lit. q)-s) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

După lit. p) a art. 7 alin. se introduc trei noi litere, literele q), r), s).

Art. 7 lit. q) prevede: „furnizează gratuit sau cu plata tarifelor prevăzute de legislația în vigoare produsele cartografice și serviciile specifice domeniului său de activitate;”

Art. 7 lit. r) dispune: „furnizează lucrări de specialitate, prin Centrul Național de Cartografie, conform tarifelor prevăzute la art. 9 alin. (17) din Lege, pe baza normelor de timp, ce se vor aproba prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial al României.”

Art. 7 lit. s) stabilește: „avizează, prin Centrul Național de Cartografie, conținutul topografic al hărților, planurilor, atlaselor, ghidurilor și al altor documente cartografice, destinate uzului public”.

 
Art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 

După art. 9 se introduce un nou articol, art. 91.

Art. 91 stabilește următoarele: „Tot personalul angajat îndeplinește atribuțiile specifice Agenției Naționale și oficiilor teritoriale, inclusiv pentru activitățile corespunzătoare Programului național, atribuțiile în acest sens fiind stabilite, prin fișa postului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 
Art. 10 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) stabilea: „Consiliul de administrație este format din 9 membri, din sectorul public și privat, reprezentanți ai entităților cu care Agenția are raporturi de colaborare în realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 7”.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) dispune:  „Consiliul de administrație este format din 9 membri, numiți din sectorul public și privat cu respectarea condițiilor art. 3 alin. (9) din Lege“.

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară – modificări (H.G. nr. 112/2016) was last modified: martie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter