H.G. nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune – modificări (H.G. nr. 561/2016)

15 aug. 2016
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 822

Despre

  • M. Of. nr. 611 din data de 10 august 2016
  • H.G. nr. 561/2016
  • H.G. nr. 123/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 123/2015
(M. Of. nr. 181 din 17 martie 2015)
H.G. nr. 561/2016
(M. Of. nr. 611 din data de 10 august 2016)
modifică: art. 14 alin. (7); art. 21 alin. (2); art. 24 alin. (2); art. 43 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 611 din data de 10 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 561/2016 pentru modificarea H.G. nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 14 alin. (7) din H.G. nr. 123/2015 (modificată prin H.G. nr. 561/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (7) dispunea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri justificate, autoritatea de supraveghere a pieței poate permite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune, pe teritoriul României, a unor echipamente sub presiune individuale și ansambluri prevăzute la art. 2 pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alin. (1) și (2) și care sunt utilizate în scopuri experimentale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (7) stabilește următoarele:

Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(6), în cazuri justificate, autoritatea de supraveghere a pieței poate permite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune, pe teritoriul României, a unor echipamente sub presiune individuale și ansambluri prevăzute la art. 2 pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alin. (1)-(6) și care sunt utilizate în scopuri experimentale”.

 

Art. 21 alin. (2) din H.G. nr. 123/2015 (modificată prin H.G. nr. 561/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (2) prevedea faptul că evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către Asociația de Acreditare din România, organismul național de acreditare, denumită în continuare RENAR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008”.

 

Art. 24 alin. (2) din H.G. nr. 123/2015 (modificată prin H.G. nr. 561/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (2) dispunea faptul că organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are personalitate juridică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Organismul de evaluare a conformității se înființează potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și are personalitate juridică”.

 

Art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 123/2015 (modificată prin H.G. nr. 561/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (2) stabilea faptul că punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor ori a ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață înainte de data de 1 iunie 2015 nu poate fi împiedicată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor sau a ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață înainte de data de 19 iulie 2016 nu pot/nu poate fi împiedicate/împiedicată”.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 561/2016

Respectiva hotărâre transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014 și rectificarea la Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 23 iunie 2015.

 

H.G. nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune – modificări (H.G. nr. 561/2016) was last modified: august 11th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter