Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 (H.G. nr. 171/2015)

30 mart. 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3380

Despre

  • M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015
  • H.G. nr. 171/2015
  • Legea poliţiei locale nr. 155/2010

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Monitorul OficialActul normativSumar
M. Of. nr. 198
din 25 martie 2015
H.G. nr. 171/2015
stabilirea metodologiei
și a regulilor de aplicare
a drepturilor prevăzute
la art. 351 alin. (1)
Legea poliției locale
Art. 1-7

În M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015, s-a publicat H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) [Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (rep. M. Of. nr. 144 din 9 aprilie 1998; cu modif. și compl. ult.] din Legea poliției locale nr. 155/2010 (rep. M. Of. nr. 339 din 8 mai 2014; cu modif. ult).

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom reda, în continuare, prevederile H.G. nr. 171/2015:

H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010

Potrivit art. 1, personalul poliției locale încadrat potrivit dispozițiilor art. 14 [(1) Personalul poliției locale este compus din: a) funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local; b) funcționari publici care ocupă funcții publice generale; c) personal contractual. (2) Pot ocupa funcții publice specifice de polițist local funcționarii publici care îndeplinesc atribuții de natura celor prevăzute la art. 6, cu excepția art. 6 lit. h), și la art. 7-11. (3) Personalul din cadrul poliției locale care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 6 lit. h) are statut de personal contractual. (4) Încadrarea în clase și pe grade profesionale a funcției publice specifice de polițist local se face conform prevederilor referitoare la funcțiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare] din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.

Art. 2 prevede următoarele: „(1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri.

(2) În înțelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

(3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliției locale sunt următoarele:

a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, și personalul de conducere;

b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare;

c) norma nr. 12 „B”, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi”.

Conform art. 3, norma de hrană se poate acorda prin hotărârea consiliului local, în natură și/sau bani, după cum urmează:

a) în natură, respectiv:

1. prin unități de servire proprii;

2. prin servicii externalizate către operatori economici, pe baza criteriilor de eficiență economică, cu respectarea legislației specifice achizițiilor publice;

b) în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană, în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit art. 4 de prevederile art. 1 beneficiază și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturi devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliției locale.

Art. 5 are următorul conținut: „(1) În cazul personalului poliției locale, norma de hrană zilnică, potrivit prevederilor art. 2 din O.G. nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește și se acordă ținând seama de următoarele:

a) se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoană în parte;

b) se raportează la plafoanele calorice aferente normelor nr. 1, 6 și 12 „B” și la alocația valorică prevăzută în ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, aprobată potrivit art. 6;

c) norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal, indiferent de modalitatea în care se acordă;

d) alocația valorică se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice”.

Art. 6 prevede faptul că alocația valorică a normei de hrană, precum și actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7 stabilește faptul că în cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a susține acordarea normei de hrană stabilite potrivit prezentei hotărâri pentru întregul an, autoritățile administrației publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic.

Metodologia și regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010 (H.G. nr. 171/2015) was last modified: martie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter