H.G. nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului – modificări (H.G. nr. 292/2017)

10 mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 630

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 24/2017
(M. Of. nr. 49 din 17 ianuarie 2017)
H.G. nr. 292/2017
(M. Of. nr. 334 din 8 mai 2017)

modifică:  art. 2 alin. (1) lit. e); art. 3 alin. (1) pct. 11; art. 3 alin. (2) pct. 3, 6 și 13; art. 7 alin. (3) și (4); anexele nr. 1 și 3

introduce: art. 3 alin. (1) pct. 11^1 și 11^2

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 334 din 8 mai 2017, a fost publicată H.G. nr. 292/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 24/2017 prin H.G. nr. 292/2017.

 

Art. 2 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 24/2017 (modificată prin H.G. nr. 292/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. e) prevedea faptul că:

„Art. 2

(1) Ministerul Turismului îndeplinește următoarele funcții:

(…)

e) de autoritate de stat:

1. prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării entităților aflate în portofoliu;
2. prin care exercită funcțiile de coordonare și control ale reprezentanțelor de promovare turistică în străinătate în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor ce le revin în condițiile legii și asigură reprezentarea intereselor acestora în relațiile cu alte organe, organizații, instituții și autorități”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. e) dispune următoarele:

„Art. 2

(1) Ministerul Turismului îndeplinește următoarele funcții:

(…)

e) de autoritate de stat:

1. prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate;
2. prin care se realizează controlul asupra unităților aflate sub autoritatea sa, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 11 din H.G. nr. 24/2017 (modificată prin H.G. nr. 292/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) pct. 11 prevedea faptul că:

„Art. 3

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Turismului exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:

(…)

11. transpune, implementează și monitorizează aplicarea legislației Uniunii Europene în domeniile coordonate și elaborează ghiduri pentru implementarea legislației Uniunii Europene transpuse în legislația națională în domeniile coordonate”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) pct. 11 dispune următoarele:

„Art. 3

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Turismului exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:

(…)

11. asigură transpunerea și creează cadrul normativ pentru aplicarea directă a legislației Uniunii Europene, implementează și monitorizează aplicarea legislației comunitare și elaborează ghiduri pentru aplicarea legislației Uniunii Europene, în domeniul coordonat;”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 11^1 și 11^2 din H.G. nr. 24/2017 (modificată prin H.G. nr. 292/2017)

 

Noua reglementare

La art. 3 alin. (1), după pct. 11, se introduc două noi puncte, pct. 11^1 și 11^2.

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) pct. 11^1 și 11^2 dispune următoarele:

„11^1. asigură participarea și elaborează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;

11^2. coordonează implementarea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, respectiv a aspectelor referitoare la piața unică a serviciilor în domeniul său de activitate, în raport cu demersurile derulate de către Comisia Europeană;”.

 

Art. 3 alin. (2) pct. 3, 6 și 13 din H.G. nr. 24/2017 (modificată prin H.G. nr. 292/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) pct. 3, 6 și 13 prevedea faptul că:

„Art. 3

(…)

(2) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Turismului exercită următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:

3. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale, prin activități specifice reprezentanțelor de promovare turistică;

(…)

6. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitând calitatea de instituție publică implicată și autoritate tutelară, în condițiile legii;

(…)

13. aprobă, în condițiile legii, înființarea și atribuțiile reprezentanțelor de promovare turistică cu sediul în străinătate și ale reprezentanțelor și unităților teritoriale cu sediul în țară”;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) pct. 3, 6 și 13 dispune următoarele:

„Art. 3

(2) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Turismului exercită următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:

„3. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale;

(…)

6. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, postprivatizarea și reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitând calitatea de instituție publică implicată și autoritate tutelară, în condițiile legii, sens în care:

a) administrează participațiile deținute la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;
b) desfășoară activitățile de privatizare, potrivit legii, și activități de urmărire a contractelor de privatizare;
c) inițiază, după caz, lichidarea societăților neprofitabile;
d) monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat din portofoliul propriu.

(…)

13. aprobă, în condițiile legii, înființarea și atribuțiile reprezentanțelor și unităților teritoriale cu sediul în țară;”.

 

Art. 7 alin. (3) și (4) din H.G. nr. 24/2017 (modificată prin H.G. nr. 292/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) și (4) prevedea faptul că:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 183 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 15 posturi se utilizează pentru rețeaua de promovare turistică externă.

(4) În cadrul Ministerului Turismului și cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3) funcționează reprezentanțe de promovare turistică cu sediul în străinătate și reprezentanțe și unități teritoriale cu sediul în țară, structuri fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului turismului. Activitatea reprezentanțelor de promovare turistică se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) și (4) dispune următoarele:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 183 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(4) În cadrul Ministerului Turismului și cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3), funcționează reprezentanțe și unități teritoriale cu sediul în țară, structuri fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului turismului. Activitatea reprezentanțelor și unităților teritoriale se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului”.

 

Anexele nr. 1 și 3 din H.G. nr. 24/2017 (modificată prin H.G. nr. 292/2017)

 

Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la respectiva hotărâre.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 292/2017

Potrivit art. II, încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, prin ordin al ministrului turismului.

Art. III, prevede faptul că încetarea activității reprezentanțelor de promovare turistică cu sediul în străinătate se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

H.G. nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului – modificări (H.G. nr. 292/2017) was last modified: mai 10th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter