Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva – modificări (H.G. nr. 301/2015)

18 Mai 2015
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2890

Despre

  • M. Of. nr. 315 din 8 mai 2015
  • H.G. nr. 301/2015
  • Modificarea şi completarea H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actele modificateActul modificatorSumar
H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționareH.G. nr. 301/2015
(M. Of. nr. 315 din 8 mai 2015)
modifică: art. 1 alin. (2)
Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilvamodifică: art. 3 lit. k) , art. 6 alin. (1), art. 8, art. 13, art. 15 lit. c)
introduce: art. 10 lit. s)-v)
abrogă: art. 14


 

 

În M. Of. nr. 315 din 8 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 301/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare (M. Of. nr. 162 din 16 martie 2009).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă H.G. nr. 229/2009 prin H.G. nr. 301/2015:

Art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 229/2009 (modificată prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că Romsilva era persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, bd. gen. Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, și funcționa pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) prevede: „Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară”.

 

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Regulamentului prin H.G. nr. 301/2015

Art. 3 lit. k) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 lit. k) prevedea faptul că printre atribuțiile și competențele Romsilva se afla și aceea de a reprezenta în justiție, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate.

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 lit. k) prevede faptul că Romsilva: „are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor județene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere și de a formula acțiuni în constatarea nulității absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5  ianuarie 1998; cu modif. și compl. ult.”.

 

 

Art. 6 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) prevedea faptul că Romsilva avea o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare și control, organizată pe direcții, servicii, oficii, birouri și alte compartimente organizatorice și funcționale; denumirea, numărul, organizarea și atribuțiile acestora se stabileau prin hotărâre a consiliului de administrație.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) prevede: „Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare și control, organizată pe departamente, direcții, servicii, oficii, birouri și alte compartimente organizatorice și funcționale; denumirea, numărul, organizarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administrație”.

 

Art. 8 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea la primul alineat: Consiliul de administrație al Romsilva era numit, în condițiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspundea de silvicultură și avea un număr de 9 membri.

Potrivit celui de-al doilea alineat, Președintele consiliului de administrație era directorul general.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „(1) Consiliul de administrație al Romsilva este numit, în condițiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și are un număr de 7 membri.

(2) Președintele consiliului de administrație este unul dintre administratori și este ales prin vot secret de către aceștia.

(3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general”.

 

Art. 10 lit. s)-v) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)
Noua reglementare

La art. 10 din regulament, după litera r) se introduc șase noi litere, lit. s)-v).

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. s)-v) prevăd printre atribuțiile Consiliului de administrație al Romsilva și următoarele:

s) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Romsilva;

ș) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

t) numește și revocă directorul general, căruia îi deleagă atribuțiile conducerii executive, în condițiile legii, și stabilește remunerația acestuia, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

ț) evaluează activitatea directorului general și verifică execuția contractului de mandat al acestuia;

u) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea Romsilva, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 (M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011; cu modif. și compl. ult.);

v) constituie comitetul de audit format din trei administratori neexecutivi”.

 

Art. 13 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea: Consiliul de administrație prezenta autorității publice centrale care răspundea de silvicultură, în primul trimestru, un raport asupra activității Romsilva desfășurate în anul precedent, precum și programul de activitate al acesteia pe anul în curs.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 prevede: „Consiliul de administrație prezintă, potrivit reglementărilor în vigoare, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la începutul fiecărui semestru, un raport asupra activității Romsilva desfășurate în semestrul precedent. Totodată, la începutul fiecărui an, prezintă autorității publice centrale care răspunde de silvicultură programul de activitate al Romsilva, pe anul în curs”.

 

Art. 14 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 stabilea faptul că Directorul general al Romsilva era numit prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și era remunerat în condițiile prevăzute de lege. În situația în care directorul general nu își putea îndeplini temporar atribuțiile, acesta era înlocuit de directorul general adjunct.

Noua reglementare

Art. 14 – Abrogat.

 

 

Art. 15 lit. c) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 301/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 lit. c) prevedea faptul că printre atribuțiile principale ale directorului general se regăsea și aceea de a aproba, în condițiile legii, selectarea și d a angaja direct personalul din structura centrală, directorii unităților Romsilva, precum și directorii economici și ceilalți directori de ia nivelul unităților fără personalitate juridică ale Romsilva;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 lit. c) prevede faptul că printre atribuțiile principale ale directorului general se regăsește și următoarea: „selectează și angajează direct, în condițiile legii, personalul din structura centrală, directorii, directorii economici, contabilii șefi și ceilalți directori de la nivelul unităților Romsilva”.

 
Alte prevederi ale H.G. nr. 301/2015 cu privire la H.G. nr. 229/2009

H.G. nr. 301/2015 mai prevede și următoarele:

– Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

– În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „pct. 2-23 din anexa nr. 3” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „pct. 1-22 din anexa nr. 3”, iar sintagma „pct. 2-24 din anexa nr. 3” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „anexa nr. 3”.

H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare cu modificările și completările aduse prin respectiva hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – modificări (H.G. nr. 301/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter