Cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020 (H.G. nr. 347/2016)

17 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 475

Despre

  • M. Of. nr. 368 din 12 mai 2016
  • H.G. nr. 347/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 347/2016
(M. Of. nr. 368 din 12 mai 2016)
Cap. I („Obiectiv și dispoziții generale”)
Cap. II („Reguli privind proiectele care pot fi cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime”)
Cap. III („Reguli financiare”)
Cap. IV („Reguli generale pentru control”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 368 din 12 mai 2016, a fost publicată H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 – 2020.

În continuare, vom prezenta structura respectivei hotărâri.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Cap. I („Obiectiv și dispoziții generale”)
Cap. II („Reguli privind proiectele care pot fi cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime”)
Cap. III („Reguli financiare”)
Cap. IV („Reguli generale pentru control”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

Vom prezenta, în continuare, o parte dintre modificările respective.

Cap. I („Obiectiv și dispoziții generale”) din H.G. nr. 347/2016
 
Cap. I prevede obiectul respectivei hotărâri, constituit din stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor finanțate prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 – 2020, denumit în continuare POPAM 2014 – 2020. Regulile stabilite prin respectiva hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistența Uniunii Europene și din cofinanțarea națională a operațiunilor, din bugetul de stat, din bugetul local și din alte surse publice și private.

În continuare, sunt prevăzute semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în respectiva hotărâre.

Cap. II („Reguli privind proiectele care pot fi cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime”) din H.G. nr. 347/2016
 
Cap. II stabilește faptul că durata de execuție/implementare a operațiunii cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Durata maximă de execuție prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită, cu acordul prealabil al părților contractante, cu maximum 12 luni și cu diminuarea intensității sprijinului prevăzut în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele Uniunii Europene, caz în care această prelungire nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.

De asemenea, prelungirea prevăzută la alin. (2) se poate aproba numai în cazul în care operațiunea a fost implementată din punct de vedere financiar, respectiv au fost efectuate plăți de Autoritatea de management în procent de minimum 75%.

Modificările soluțiilor tehnice/proiectului tehnic se pot face doar în primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Cap. III („Reguli financiare”) din H.G. nr. 347/2016
 
Cap. III dispune faptul că intensitatea ajutorului public pentru operațiunile prevăzute la art. 95 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului se stabilește în Ghidul solicitantului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Cap. IV („Reguli generale pentru control”) din H.G. nr. 347/2016
 
Cap. IV prevede faptul că în condițiile legii, beneficiarii măsurilor de sprijin cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime asigură accesul neîngrădit la locul de implementare a operațiunilor, însoțesc echipele de control și pun la dispoziția acestora, în timp util, toate informațiile și documentele relevante, potrivit prevederilor procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituții responsabile.

Cap. V („Dispoziții finale”) din H.G. nr. 347/2016
 
Cap. V stabilește faptul că în conformitate cu prevederile respectivei hotărâri, Autoritatea de management stabilește lista detaliată cu cheltuielile eligibile specifice fiecărei operațiuni finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și ale POPAM 2014 – 2020.

De asemenea, lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică în Monitorul Oficial, în termen de 45 de zile de la data publicării respectivei hotărâri.

 

 

Cadrul general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 – 2020 (H.G. nr. 347/2016) was last modified: mai 16th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter