Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF – modificări (H.G. nr. 390/2015)

12 iun. 2015
3 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 5 (3 votes, average: 4,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1849

Despre

 • M. Of. nr. 396 din 5 iunie 2015
 • H.G. nr. 390/2015
 • Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF, aprobat prin H.G. nr. 677/2013 (M. Of. nr. 573 din 9 septembrie 2013)H.G. nr. 390/2015 (M. Of. nr. 396 din 5 iunie 2015)introduce: art. 11, art. 34 alin. (4), art. 351 și 352modifică: art. 5 alin. (2),


În M. Of. nr. 396 din 5 iunie 2015, s-a publicat H.G. nr. 390/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF, aprobat prin H.G. nr. 677/2013 (M. Of. nr. 573 din 9 septembrie 2013).

 

Art. 11 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 390/2015)

După art. 1 se introduce un nou articol, art. 11.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „(1) Pentru funcțiile publice specifice de conducere de inspector șef antifraudă, concursul poate fi concurs de recrutare sau de promovare.

(2) Pot participa la concursul de promovare prevăzut la alin. (1) funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din O.U.G. nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 5 alin. (2) și (3) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 390/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că în cadrul comisiei de concurs funcționau:

 1. a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare și îndrumare a comisiilor de examinare și evaluare, alcătuit din președintele și vicepreședintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant desemnat din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, ajutați de un secretar raportor;
 2. b) comisiile de examinare și evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul desemnat din cadrul Agenției, unul desemnat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și câte un secretar tehnic.

De asemenea, art. 5 alin. (3) stabilea componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, aceasta fiind formată din 3 membri: unul din cadrul Agenției, unul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și un secretar tehnic. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor era numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „În cadrul comisiei de concurs funcționează:

 1. a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare și îndrumare a comisiilor de examinare și evaluare, alcătuit din președintele și vicepreședintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Agenției și un reprezentant desemnat din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, ajutați de un secretar raportor;
 2. b) comisiile de examinare și evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care 2 desemnați din cadrul Agenției și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și câte un secretar tehnic”.

De asemenea, art. 5 alin. (3) dispune: „Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 membri: 2 din cadrul Agenției și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și un secretar tehnic. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei”.

 

Art. 34 alin. (4) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 390/2015)

Noua reglementare

La art. 34, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (4) stabilește: „Prin excepție de la prevederile alin. (3), emiterea actului administrativ de numire în cadrul Direcției de combatere a fraudelor se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizelor vicepreședintelui Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

 

După art. 35 se introduc două noi articole, art. 351 și 352.

Art. 351 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 390/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 351 stabilește: „(1) Concursul de promovare în funcțiile publice specifice de conducere de inspector șef antifraudă se organizează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(2) Bibliografia aprobată de către președintele Agenției, precum și propunerile privind desemnarea membrilor în comisiile de examinare și evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.

(3) Comisia de concurs, precum și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014. cu modificările ulterioare și ale prezentului regulament.

(4) Prevederile art. 12 și art. 14-34 se aplică în mod corespunzător.

(5) Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu:

 1. a) cererea de înscriere prevăzută în anexa nr. 1;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 5. e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. f) cazierul administrativ;
 7. g) documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) și c) din O.U.G. nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei desfășurării concursului.

(6) Propunerea de numire a candidatului declarat admis la concurs se înaintează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în termenul prevăzut la art. 34 alin. (2), președintelui Agenției”.

 

Art. 352 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 390/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 352 prevede: „Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și persoanele desemnate să asigure secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 1% din salariul de bază al fiecăruia, stabilit conform legii”.

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF – modificări (H.G. nr. 390/2015) was last modified: iunie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter