Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 – modificări (II) (H.G. nr. 449/2016)

28 iun. 2016
1 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5.971

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
Art. 19 alin. (2) și (3) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) și (3) dispunea faptul că primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită agențiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

De asemenea, cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) sunt certificate, prin semnătură și ștampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) și (3) stabilește următoarele:

(2) Primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită agențiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.

(3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) sunt certificate, prin semnătură și ștampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta. Acolo unde este posibil certificarea se va efectua prin semnătură electronică”.

 

Art. 20 alin. (1) și (4) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) și (4) stabileau faptul că solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)–(3), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11,art. 31 alin. (1) și (2) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se soluționează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență..

De asemenea, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, denumită în continuare Agenție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) și (4) dispune următoarele:

„(1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11, art. 31 alin. (1) și (2) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se soluționează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență.

(…)

(4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție”.

 

Art. 21 alin. (2), (4) și (5) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (2), (4) și (5) stabileau faptul că cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).

De asemenea, în situația în care cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului este de 1,2 ISR. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărțită la 12.

În fine, dacă din calculul indemnizației pentru creșterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezultă un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acordă 1,2 ISR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (2), (4) și (5) prevăd următoarele:

(2) Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1) și nu poate fi mai mic decât cel prevăzut de art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(…)

(4) Veniturile care se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului sunt cele aferente perioadei stabilite potrivit art. 4 alin. (4) – (6), precum și cele prevăzute la art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență.

(5) Salariul minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată care este în vigoare în luna pentru care se face plata dreptului”.

 

Art. 22 alin. (1) și (5) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) și (5) prevedea faptul că în situația persoanelor care realizează venituri din activități independente sau agricole, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plății anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declarația pe propria răspundere.

De asemenea, în vederea verificării veniturilor din activități independente sau agricole, agenția teritorială poate solicita direcției generale a finanțelor publice din județ, respectiv municipiul București situația privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) și (5) dispune următoarele:

(1) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plății anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declarația pe propria răspundere.

(…)

(5) În vederea verificării veniturilor din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură, agenția teritorială poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situația privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență”.

 

Art. 22 alin. (7) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

 

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin.  (7) prevede următoarele:

În situația veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se aplică doar în situația în care se constată că, pe baza documentelor depuse inițial de persoana îndreptățită, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu în cazul în care agenția teritorială se autosesizează, fie la solicitarea persoanei îndreptățite, alin. (3) și (4) aplicându-se corespunzător”.

 

Art. 23 alin. (4) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

 

Noua reglementare

La art. 23, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (4) dispune următoarele:

Drepturile prevăzute la art. 32 alin. (5) din ordonanța de urgență se acordă după cum urmează:

a) de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
b) de la data depunerii cererii dacă aceasta este depusă după termenul prevăzut la lit. a)”.

 

Art. 26 alin. (1) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) stabilea faptul că plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (5) din ordonanța de urgență se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale”.

 

Art. 31 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea faptul că În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență își schimbă domiciliul ori, după caz, reședința în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reședință, agenția teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligația de a transfera cererea și actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoțite de situația privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor și sumele restante, agenției teritoriale în a cărei rază beneficiarul și-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reședința.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 dispune următoarele:

În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență își schimbă domiciliul ori, după caz, reședința în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reședință, agenția teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligația de a transfera cererea și actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoțite de situația privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor și sumele restante, agenției teritoriale în a cărei rază beneficiarul și-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reședința”.

 

Art. 32 alin. (1) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (1) stabilea faptul că suspendarea plății/Încetarea drepturilor/Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (1) prevede următoarele:

(1) Suspendarea plății/Încetarea drepturilor/Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției”.

 

Art. 33 alin. (1) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (1) stabilea faptul că în vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)–(3), art. 6 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, agențiile teritoriale au obligația de a vira lunar caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (1) dispune următoarele:

(1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, agențiile teritoriale au obligația de a vira lunar caselor de asigurări de sănătate contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare”.

 

Art. 34 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 prevedea faptul că persoanele îndreptățite care se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, pentru a se putea plăti contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 33 alin. (1).

Comunicarea va fi însoțită în mod obligatoriu de adeverința de la angajator că persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, precum și de orice alte documente solicitate de agenția teritorială.

Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizației de 1,2 ISR. Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării.

În fine, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu comunică datele menționate, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi efectuată până la comunicare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 dispune următoarele:

(1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptățite prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență a dreptului la indemnizație.

(2) Comunicarea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de adeverința eliberată de angajator că persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență beneficiază de dreptul propriu la indemnizație”.

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 – modificări (II) (H.G. nr. 449/2016) was last modified: iunie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter