H.G. nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări – modificări (H.G. nr. 762/2017)

23 Oct 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 538

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 556/2011
(M. Of. nr. 435 din 22 iunie 2011)
H.G. nr. 762/2017
(M. Of. nr. 832 din 20 octombrie 2017)
– modifică: art. 4 alin. (1) lit. a), e), g), j) și q), anexa

-introduce: art. 4 alin. (1) lit. m^1)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: art. 4 alin. (1), lit. d), p) și x)

În M. Of. nr. 832 din 20 octombrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 762/2017 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 556/2011 prin H.G. nr. 762/2017.

 

Articolul unic din H.G. nr. 762/2017

Potrivit articolului unic, Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 4 alin. (1), lit. a), e), g), j) și q) din H.G. nr. 556/2011 (modificată prin H.G. nr. 762/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1), lit. a), e), g), j) și q) prevedeau faptul că:

„ a) elaborează, actualizează și implementează Cadrul național al calificărilor, precum și Registrul național al calificărilor;

(…)

e) propune Ministerului Educației Naționale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulților;

(…)

g) propune Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv la formarea profesională a adulților;

(…)

j) asigură realizarea, gestionarea și actualizarea următoarelor registre: Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați, Registrul național al furnizorilor de formare profesională neautorizați, Registrul național al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, precum și Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați;

(…)

q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale și certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. a), e), g), j) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor și Registrul național al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;

(…)

e) propune Ministerului Educației Naționale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane;

(…)

g) propune Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane;

(…)

j) asigură realizarea, gestionarea și actualizarea Registrului național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați;

(…)

q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal și gestionează registrul național al centrelor de evaluare a competențelor profesionale;”.

 

Art. 4 alin. (1), lit. m^1) din H.G. nr. 556/2011 (modificată prin H.G. nr. 762/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), după lit. m) se introduce o nouă literă, lit. m^1), cu următorul cuprins:

„m^1) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaționale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale;”.

 

Art. 4 alin. (1), lit. d), p) și x) din H.G. nr. 556/2011 (modificată prin H.G. nr. 762/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. d), p) și x) se abrogă.

 

Anexa din H.G. nr. 556/2011 (modificată prin H.G. nr. 762/2017)

Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectiva hotărâre, având următorul conținut:

 

Nr. de posturi: 56.

H.G. nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări – modificări (H.G. nr. 762/2017) was last modified: octombrie 25th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter