Implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – modificări (H.G. nr. 627/2015)

17 aug. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6640

Despre

  • M. Of. nr. 617 din 13 august 2015
  • H.G. nr. 627/2015
  • Modificarea şi completarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 799/2014
(M. Of. nr. 688 din 19 septembrie 2014; cu compl. ult.)
H.G. nr. 627/2015
(M. Of. nr. 617 din 13 august 2015)
modifică: art. 2 lit. a), art. 3, art. 5, art. 51, lit. A din anexă lit. c), d) și j), lit. B-E
abrogă: art. 2 lit. f), art. 4, lit. A lit. b) a patra liniuță, lit. A din anexă lit. h) și i)
introduce: lit. A din anexă lit. ș), lit. F

 

În M. Of. nr. 617 din 13 august 2015, s-a publicat H.G. nr. 627/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (M. Of. nr. 688 din 19 septembrie 2014; cu compl. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 2 lit. a) H.G. nr. 799/2014 (modificată prin H.G. nr. 627/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. a) definea termenul program, ca fiind Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. a) definește următorul termen: „POAD: Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”.

 

Art. 2 lit. f) H.G. nr. 799/2014 (modificată prin H.G. nr. 627/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. f) definea cupoanele individuale ca fiind: tipărituri cu caracter special, protejate împotriva falsificării sau contrafacerii, pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu ale persoanei din grupul-țintă.

Noua reglementare

Art. 2 lit. f) – Abrogat.

 

Art. 3 H.G. nr. 799/2014 (modificată prin H.G. nr. 627/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 la primul alineat stabilea categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014. Acestea erau următoarele:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) șomerii care beneficiază în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizația socială pentru pensionari, acordată potrivit O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

f) persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți și copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru șotul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

De asemenea, la alineatul următor, stabilea faptul că persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.

În continuare, stabilea faptul că persoanele care intră în grupul-țintă între data constituirii/actualizării bazei de date și data distribuirii asistenței materiale de bază și a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autoritățile locale pe liste suplimentare.

La alin. (4), prevedea faptul că pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, această instituție constituie și actualizează anual baza de date privind persoanele care surit incluse în grupul-țintă și pentru care vor fi tipărite cupoanele individuale.

Potrivit alineatului următor, primesc asistență materială de bază, respectiv rechizite școlare și ghiozdane, elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.

În sfârșit, la ultimul alineat, prevedea faptul că Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, este responsabil cu implementarea operațiunii privind asistența materială de bază.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD și care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) șomerii care beneficiază în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari, acordată potrivit O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private;

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziție a primarului.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe categorii menționate la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparțin la data distribuției ajutoarelor.

(3) Persoanele care la data distribuției ajutoarelor alimentare aparțin categoriilor prevăzute la alin. (1), dar nu figurează pe listele inițiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adăugate de autoritățile executive ale autorităților publice locale pe aceste liste, cu anexarea documentelor justificative prevăzute la art. 5 alin. (6).

(4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toți membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și h), menționați în dispoziția scrisă a primarului.

(5) Moștenitorii beneficiarilor înscriși pe listele inițiale care au decedat până la data distribuției ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.

(6) Persoanele care aparțin categoriilor prevăzute la alin. (1) și care la data distribuției ajutoarelor alimentare se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședința în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

(7) Primesc asistență materială de bază, respectiv rechizite școlare și ghiozdane, elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, potrivit prevederilor O.G. nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002”.

Implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – modificări (H.G. nr. 627/2015) was last modified: august 17th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter