Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (H.G. nr. 685/2015)

31 aug. 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 12.545

Despre

  • M. Of. nr. 649 din 27 august 2015
  • H.G. nr. 685/2015
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 12 alin. (71) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

La art. 12, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. 71 prevede: „(71) Pe perioada în care unul dintre părinți solicită concediul prevăzut la art. 6 alin. (1) [După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepția copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani] din ordonanța de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de stimulentul de inserție”.

 

Art. 12 alin. (9) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (9) stabilește: „În situația realizării de venituri nete în condițiile art. 16 alin. (3) lit. c) [(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: (…) c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic] din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită nu poate solicita stimulentul de inserție”.

 

Art. 21 alin. (11) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

La art. 21, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (11) prevede: „În cazul în care apare o nouă situație de natură a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare veniturile conform alin. (1), precum și cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) [(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: (…) c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic] din ordonanța de urgență”.

 

Art. 32 alin. (3) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

La art. 32, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (3) prevede: „În situația în care persoana îndreptățită nu respectă obligația prevăzută la art. 19 din ordonanța de urgență și după verificarea prevăzută la art. 92 alin. (3) [Agențiile teritoriale au obligația de a verifica respectarea de către persoana îndreptățită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creșterea copilului, precum și de la încetarea dreptului la concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, conform legii], agenția teritorială stabilește că au fost realizate venituri peste limita prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) [(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: (…) c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic] din ordonanța de urgență, indemnizația pentru creșterea copilului se consideră a fi acordată necuvenit și se recuperează în condițiile art. 24 din ordonanța de urgență”.

 

Art. 34 alin. (3) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (3) stabilea faptul că pentru persoanele prevăzute la alin. (1) plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (3) stabilește: „Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizației de 1,2 ISR. Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării”.

 

Republicare

Potrivit art. II H.G. nr. 685/2015, H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (H.G. nr. 685/2015) was last modified: august 31st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter