Normele de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a unor sume prevăzute de O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (H.G. nr. 703/2015)

3 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 735

Despre

  • M. Of. nr. 657 din 31 august 2015
  • H.G. nr. 703/2015
  • Norme metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute de O.G. nr. 15/2013

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 703/2015
(M. Of. nr. 657 din 31 august 2015)
Normele metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013Art. 1-4

 

În M. Of. nr. 657 din 31 august 2015, s-a publicat H.G. nr. 703/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 (M. Of. nr. 496 din 7 august 2013; cu modif. ult.), aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013 (M. Of. nr. 774 din 11 decembrie 2013).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Vă prezentăm, în continuare, Normele metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013.

 

Art. 1 din Norme

Potrivit art. 1, Direcția generală programe infrastructură mare, denumită în continuare DG PIM, și Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, au obligația recuperării de la beneficiarii POS Mediu a sumelor aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat, în situația prevăzută de art. 2 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013.

Art. 2 din Norme

Art. 2 prevede faptul că recuperarea sumelor prevăzute anterior se realizează prin:

a) încasarea sumelor de la beneficiari;

b) compensare, conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) executare silită, conform O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 din Norme

Conform art. 3, pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 1, DG PIM transmite, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești de menținere a corecțiilor financiare în sarcina beneficiarilor, procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare/nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare și procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, împreună cu dovada comunicării acestora, însoțite de hotărârea judecătorească definitivă de menținere a corecțiilor financiare în sarcina beneficiarilor/certificat de grefă/orice alt document din care rezultă soluția definitivă a instanței, organelor fiscale competente, care:

a) realizează procedura de recuperare a sumelor prin încasare de la beneficiari;

b) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 din Norme

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) În vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite, DG PIM calculează cuantumul acesteia și emite un proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care urmează regimul juridic al titlurilor de creanță reglementate de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului.

(2) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se comunică debitorului potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.

(5) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se fac venit la același buget în care se virează și creanța bugetară rezultată din nereguli”.

 

Normele de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a unor sume prevăzute de O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (H.G. nr. 703/2015) was last modified: septembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter