Norme privind stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor (H.G. nr. 706/2015)

7 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4243

Despre

  • M. Of. nr. 670 din 3 septembrie 2015
  • H.G. nr. 706/2015
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 706/2015 (M. Of. nr. 670 din 3 septembrie 2015)Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize CriminalisticeArt. 1-15

 

În M. Of. nr. 670 din 3 septembrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 din Norme

Potrivit art. 1, pensia de serviciu se acordă, la cerere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 2 din Norme

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Beneficiază de pensie de serviciu următoarele persoane:

a) care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică și de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege, precum și de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, au vârsta de 60 de ani și au o vechime în specialitate de cel puțin 25 de ani;

b) care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică și de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege, precum și de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, au vârsta de 60 de ani și au o vechime în specialitate între 20 și 25 de ani;

c) care la data solicitării pensiei de serviciu nu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și de tehnician criminalist din cadrul parchetelor, dar care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au o vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în funcția de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcție a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 alin. (7) și (8) din Lege;

d) care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 și îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au o vechime în specialitate de cel puțin 20 de ani, vârsta de 60 de ani și, la data pensionării, aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum și al fostelor arbitraje de stat sau departamentale;

e) care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, la data pensionării au avut o altă ocupație, au o vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în funcția de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, au vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcție a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 (7) și (8) din Lege;

f) executorii judecătorești, pensionați anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt beneficiari ai unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au vârsta de 60 de ani și o vechime în funcția de executor judecătoresc de cel puțin 20 de ani.

(2) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri registratori și specialiști IT.

(3) Personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, prevăzut la art. 31 din Lege, este format din experți criminaliști, asistenți criminaliști, tehnicieni criminaliști și secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.

(4) Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, al hotărârilor judecătorești definitive nu beneficiază de prevederile Legii”.

Art. 3 din Norme

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Constituie vechime în specialitate perioada cât personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea:

a) a îndeplinit funcția de grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, agent procedural, aprod și șofer;

b) a îndeplinit, în cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor de pe lângă acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale și fostelor notariate de stat, funcția de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judecătoresc, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, șef de cabinet, funcționar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician;

c) a exercitat funcții de natura celor prevăzute la lit. a) și b) în cadrul Curții Constituționale sau în cadrul fostelor structuri jurisdicționale ale Curții de Conturi;

d) a exercitat funcția de tehnician criminalist în cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești;

e) a îndeplinit funcția de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru specialiștii IT constituie vechime în specialitate și perioadele lucrate în același domeniu, în alte unități.

(3) Constituie vechime în specialitate perioada cât personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică a exercitat funcția de: expert criminalist, asistent criminalist, tehnician criminalist și secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice.

(4) Constituie vechime în funcție perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit, în cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, funcția de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator și specialist IT.

(5) Constituie vechime în funcție perioada în care personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă Funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege a îndeplinit în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice funcția de: expert criminalist, asistent criminalist, tehnician criminalist și secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice.

(6) Constituie vechime în funcție și perioada desfășurată ca tehnician criminalist în cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești.

(7) La calculul vechimii în specialitate se cumulează perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea a desfășurat activitate în funcțiile prevăzute la alin. (1) și (2)”.

Art. 4 din Norme

Conform art. 4, la calculul pensiei de serviciu, perioada de vechime în funcție sau în specialitate mai mică de un an, realizată peste vechimea în funcție sau în specialitate stabilită de Lege pentru acordarea pensiei de serviciu, nu se ia în considerare.

Art. 5 din Norme

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) Cuantumul pensiei de serviciu, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e), este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile, în procent, din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate, de personalul de specialitate criminalistică, de personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și de tehnicianul criminalist din cadrul parchetelor, aflat în activitate, în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului sau al Institutului Național de Expertize Criminalistice unde a funcționat solicitantul, înaintea eliberării din funcția de personal auxiliar de specialitate.

(3) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcția de personal auxiliar de specialitate, precum și media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcție.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, specifice funcției de grefier gradul I, respectiv treapta I, în funcție de nivelul studiilor, în condiții identice de funcție, vechime și nivel al instanței sau parchetului, la care se adaugă media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare datei eliberării din funcție.

(5) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2)-(4), prin salariul de bază brut lunar folosit la determinarea bazei de calcul se înțelege salariul stabilit conform coeficientului de multiplicare și valorii de referință sectorială la care se adaugă, după caz, celelalte sporuri și/sau majorări incluse în salariul de bază potrivit legii cum sunt: sporul privind nivelul de instanță, salariul de merit, indemnizația de conducere, sporul pentru vechimea în muncă, sporul de fidelitate, sporul de risc și suprasolicitare și sporul de confidențialitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcția de personal auxiliar de specialitate.

(6) Sporurile și/sau majorările avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care personalul a fost eliberat din funcție ori partea din acestea, care au fost incluse, în temeiul legii, în baza de calcul a salariului de bază brut lunar prevăzut la alin. (5), nu se cuprind în baza de calcul al pensiei de serviciu.

(7) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în plus peste vechimea în specialitate de 25 de ani, prevăzută de Lege, fără a depăși baza de calcul.

(8) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în minus față de vechimea în specialitate de 25 de ani, prevăzută de Lege.

(9) În stabilirea mediei salariilor de bază brute lunare prevăzute la alin. (1) și (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni anterioare pensionării, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situația în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.

(10) Baza de calcul nu cuprinde sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade sau alte drepturi fără caracter salarial”.

Art. 6 din Norme

Art. 6 stabilește faptul că pensia de urmaș se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile art. 685 din Lege, susținătorul decedat.

Art. 7 din Norme

Art. 7 la primul alineat prevede: Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.

Potrivit alineatului următor, pensia de serviciu a susținătorului decedat se actualizează prin aplicarea procentelor corespunzătoare ratei inflației utilizate la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislației privind sistemul public de pensii, de la data decesului și până la data stabilirii pensiei de urmaș.

Art. 8 din Norme

Art. 8 dispune faptul că drepturile de pensie de urmaș stabilite ca urmare a opțiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaș stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat se cuvin și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 9 din Norme

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoțită de documentația necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază își are domiciliul/reședința persoana îndreptățită. Cererea poate fi depusă, după caz, și de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.

(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;

c) adeverința-tip întocmită de ultimul angajator care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea în specialitate/funcție și baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; pentru beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. c) – f), adeverința-tip se întocmește de ultimul angajator la care a exercitat funcția de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești;

d) alte documente necesare stabilirii și plății pensiei de serviciu”.

Art. 10 din Norme

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislației în vigoare privind sistemul public de pensii.

(2) în situația în care persoana îndreptățită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă și se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. La data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, persoana îndreptățită depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

(3) Persoanele care la data stabilirii pensiei de serviciu beneficiază de o pensie anticipată, pensie anticipată parțială sau pensie de invaliditate, își mențin această calitate cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei de 25 iulie 2015.

(5) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(6) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

Art. 11 din Norme

Potrivit art. 11, pensia de serviciu stabilită conform dispozițiilor Legii se acordă și se plătește astfel:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f);

b) de la data eliberării din funcție, prevăzută în decizia conducătorului instanței judecătorești, al parchetului de pe lângă aceasta, al directorului Institutului Național de Expertize Criminalistice, în situația personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică și personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și a tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor, aflați în activitate la data depunerii cererii de pensionare; dovada eliberării din funcție se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială.

Art. 12 din Norme

Art. 12 prevede faptul că pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislației privind sistemul public de pensii.

Art. 13 din Norme

Potrivit art. 13, stabilirea și plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 14 din Norme

Art. 14 stabilește faptul că răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revine în exclusivitate emitenților.

Art. 15 din Norme

Potrivit art. 15, anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

 

Abrogări

Potrivit art. 2, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (M. Of. nr. 331 din 20 aprilie 2005).

 

 

Norme privind stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (H.G. nr. 706/2015) was last modified: septembrie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter