H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” – modificări (H.G. nr. 2/2018)

16 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 302

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 717/2009
(M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009; cu modif. ult.)
H.G. nr. 2/2018
(M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2018)
– modifică: art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1; art. 2 lit. b), art. 2 lit. i), art. 2^1 lit. b), art. 2^1 lit. r) din anexa nr. 2

– introduce: art. 3 alin. (44) și (45), art. 10^11 și 10^12 din anexa nr. 1; art. 2 lit. b), art. 2 lit. i^3) și i^4), art. 2 lit. ș^1) și ș^2) din anexa nr. 2

În M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2018, a fost publicată H.G. nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. I din H.G. nr. 2/2018 stabilește faptul că H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, se modifică și se completează.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normelor de implementare a programului “Prima casă” pentru achiziția sau construcția de locuințe (anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009) prin H.G. nr. 2/2018.

 

Art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 prevedea:

„(27) Plafoanele anuale ale garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1, la art. 3, alin. (27) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(27) Plafoanele anuale ale garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, în funcție de ponderea garanțiilor acordate în favoarea fiecărui finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului”.

 

Art. 3 alin. (44) și (45) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1, la art. 3, după alin. (43) se introduc două noi alineate, alin. (44) și (45), cu următorul cuprins:

„(44) Pentru anul 2018, se alocă un plafon al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 2.000 milioane lei.

(45) În anul 2018, pentru plafonul prevăzut la alin. (44), se suspendă aplicarea prevederilor art. 2.7 din Protocolul-cadru prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului «Prima casă» și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 10^11 și 10^12 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1, după art. 10^10 se introduc două noi articole, art. 10^11 și 10^12, cu următorul cuprins:

„Art. 10^11

Prin derogare de la prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, să își exprime acordul în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român și a interdicțiilor înscrise în cartea funciară a locuinței achiziționate/construite în cadrul programului, în cazul respingerii cererilor de plată transmise finanțatorilor participanți în cadrul programului.

Art. 10^12

În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale prin plata creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanțării garantate”.

 

În continuare, vom prezenta modificările aduse Criteriului de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcție la roșu și pentru finanțatori (anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009) prin H.G. nr. 2/2018.

 

Art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 prevedea:

„Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă credite garantate pentru achiziționarea unei locuințe finalizate în cadrul programului sunt următoarele:

b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 2, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;”.

 

Art. 2 lit. i) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. i) din anexa nr. 2 prevedea:

„i) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, precum și cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza deciziei FNGCIMM și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 2, lit. i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, precum și cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM și de finanțator, proporțional cu procentul de garantare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10^12 din anexa nr. 1 la hotărâre;”.

 

Art. 2 lit. i^3) și i^4) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 2, după lit. i^2) se introduc două noi litere, lit. i^3) și i^4), cu următorul cuprins:

„i^3) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanției, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a locuinței achiziționate/construite în cadrul programului;

i^4) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar. Ipoteca și interdicțiile legale instituite în favoarea finanțatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanțator în conformitate cu normele proprii;”.

 

Art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2 prevedea:

„b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinței, devizelor estimative și situațiilor de lucrări, precum și costul aferent efectuării formalităților de publicitate, după caz;

– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 2^1, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinței, devizelor estimative și situațiilor de lucrări și nici costul aferent efectuării formalităților de publicitate, după caz;

– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;”.

 

Art. 2^1 lit. r) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2^1 lit. r) din anexa nr. 2 prevedea:

„r) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului și locuinței viitoare, precum și de notare/radiere a interdicțiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1) sau art. 10^2 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza deciziei FNGCIMM și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 2^1, lit. r) se modifică și va avea următorul cuprins:

„r) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului și locuinței viitoare, precum și de notare/radiere a interdicțiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1) sau art. 10^2 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM și de finanțator, proporțional cu procentul de garantare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 1012 din anexa nr. 1 la hotărâre;”.

 

Art. 2^1 lit. ș^1) și ș^2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 (modificat prin H.G. nr. 2/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 2^1, după lit. ș) se introduc două noi litere, lit. ș^1) și ș^2), cu următorul cuprins:

„ș^1) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanției, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a locuinței achiziționate/construite în cadrul programului;

ș^2) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar. Ipoteca și interdicțiile legale instituite în favoarea finanțatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanțator în conformitate cu normele proprii;”.

 

Alte prevederi din H.G. nr. 2/2018

 

Art. II din H.G. nr. 2/2018 dispune faptul că în termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, finanțatorii transmit FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor pentru construcția de locuințe în cadrul programului, așa cum sunt prevăzute la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele aduse prin respectiva hotărâre.

După expirarea termenului prevăzut mai sus, noul nivel al costurilor totale se aplică tuturor solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate pentru construcția de locuințe în cadrul programului „Prima casă”, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” – modificări (H.G. nr. 2/2018) was last modified: ianuarie 16th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter