H.G. nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România – modificări (H.G. nr. 771/2016)

27 Oct 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 452

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 76/2005
(M. Of. nr. nr. 122 din 8 februarie 2005; cu modif. ult.)
H.G. nr. 771/2016
(M. Of. nr. 847 din 25 octombrie 2016)
modifică: art. 1 alin. (2), (3) și (5); art. 2 alin. (1) și (5); art. 4
introduce: art. 1 alin. (11)
abrogă: art. 3; art. 6

 

În M. Of. nr. 847 din 25 octombrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 771/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și pentru implementarea Programului Erasmus+ în România.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 1 alin. (11) din H.G. nr. 76/2005 (modificată prin H.G. nr. 771/2016)

 

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede următoarele:

(11) Agenția este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează, la nivel național, în calitate de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru implementarea programului Erasmus+ în România. De asemenea, Agenția are calitatea de Centru Național Europass, Unitate Națională Eurydice și Birou Național Eurodesk, gestionând și activitatea experților naționali ECVET”.

 

Art. 1 alin. (2), (3) și (5) din H.G. nr. 76/2005 (modificată prin H.G. nr. 771/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2), (3) și (5) stabilea faptul că agenția are sediul în clădirea Universității din București, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, București.

Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu termenii și cu condițiile privind participarea României la faza a II-a a programelor comunitare „Socrates” și „Leonardo da Vinci”, reglementate prin Decizia Consiliului de asociere dintre România și Comunitățile Europene nr. 3/2000, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la aceste programe.

(…)

De asemenea, activitatea desfășurată de către Agenție are la bază contractele aferente programelor „Socrates” și „Leonardo da Vinci”, încheiate între Comisia Europeană și Agenție, având ca obiect implementarea programelor de lucru plurianuale, propuse de Agenție, avizate de Ministerul Educației și Cercetării și aprobate de Comisia Europeană.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2), (3) și (5) dispun următoarele:

(2) Agenția are sediul în București.

(3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în concordanță cu termenii și condițiile privind participarea României la Programul Erasmus+, reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1.288/2013 din 11 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1.719/2006/CE, nr. 1.720/2006/CE și nr. 1.298/2008/CE, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la acest program.

(…)

(5) Activitatea desfășurată de către Agenție are la bază acordurile de delegare aferente programului Erasmus+, încheiate între Comisia Europeană și Agenție, având ca obiect implementarea programelor anuale de lucru, propuse de Agenție, avizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate de Comisia Europeană”.

 

Art. 2 alin. (1) și (5) din H.G. nr. 76/2005 (modificată prin H.G. nr. 771/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) și (5) prevedeau faptul că agenția utilizează un număr maxim de 66 de posturi stabilite în raport și de atribuțiile ce decurg din programele de lucru plurianuale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

De asemenea, sumele reprezentând cota-parte din cheltuielile de întreținere și funcționare ale Agenției ce revin părții române conform contractelor de funcționare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, aferente programelor „Socrates” și „Leonardo da Vinci”, se finanțează integral din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglentări, art. 2 alin. (1) și (5) dispun următoarele:

(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 70 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(…)

(5) Sumele reprezentând cota-parte națională impusă de către Comisia Europeană pentru funcționarea Centrului Național Europass, Eurodesk și experților naționali ECVET, care sunt în responsabilitatea Agenției, precum și contribuția națională la implementarea Programului de lucru anual al Agenției pentru implementarea programului Erasmus+ se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice”.

 

Art. 3 din H.G. nr. 76/2005 (modificată prin H.G. nr. 771/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 stabilea faptul că sistemul de monitorizare, de control financiar și de audit al managementului fondurilor comunitare alocate Agenției se stabilește, prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu reglementările Comisiei Europene privitoare la responsabilitățile autorităților naționale din statele participante la programele „Socrates” și „Leonardo da Vinci” și cu specificul și practicile europene în domeniu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 – Abrogat.

 

Art. 4 din H.G. nr. 76/2005 (modificată prin H.G. nr. 771/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că Ministerul Educației și Cercetării finanțează din fondurile de la bugetul de stat, aprobate prin legile bugetare anuale, contribuția financiară anuală a României la programele „Socrates II„ și „Leonardo da Vinci”, reprezentând „tichetul de intrare”.

De asemenea, instituțiile și unitățile de învățământ de stat și particulare acreditate, în calitate de contractori de proiecte, pot suporta din bugetele proprii cota-parte de participare la proiectele „Leonardo da Vinci” și „Socrates”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 stabilește următoarele:

Art. 4

Instituțiile beneficiare ale proiectelor Erasmus+ pot suporta din bugetele proprii cofinanțarea aferentă proiectelor”.

 

Art. 6 din H.G. nr. 76/2005 (modificată prin H.G. nr. 771/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că punctul VI din anexa nr. 3 la H.G. nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din 30 martie 2004; cu modif. și compl. ult., se modifică și va avea următorul cuprins:

„VI. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 

Bugetul de stat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6Abrogat.

H.G. nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și pentru implementarea Programului Erasmus+ în România – modificări (H.G. nr. 771/2016) was last modified: octombrie 26th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter