H.G. nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea MAE – modificări (H.G. nr. 604/2015)

6 aug. 2015
1 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 5 (1 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1088

Despre

  • M. Of. nr. 577 din 31 iulie 2015
  • H.G. nr. 604/2015
  • Modificarea şi completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea MAE

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 8/2013
(M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2013)
H.G. nr. 604/2015
(M. Of. nr. 577 din 31 iulie 2015)
modifică: art. 6, art. 12 alin. (2), (5) și (6), art. 18, art. 21, art. 27, anexa nr. 1
introduce: art. 181, anexa nr. 3
abrogă: art. 29

 

În M. Of. nr. 577 din 31 iulie 2015, s-a publicat H.G. nr. 604/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2013; cu modif. și compl. ult.).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 8/2013 prin H.G. nr. 604/2015:

 

Art. 6 H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 la primul alineat prevedea faptul că în cadrul M.A.E. funcționează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activitățile din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

Potrivit alineatului următor, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al MAE în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, cu excepția cheltuielilor generale de funcționare.

În continuare, stabilea faptul că ministrul delegat angajează MAE în raporturile cu terții în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

La alineatul următor dispunea faptul că ministrul delegat inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemna actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

În sfârșit, la ultimul alineat prevedea faptul că sunt exceptate de la prevederile alin. (2) și (3) reprezentarea MAE în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale, precum și emiterea actelor administrative pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu aferente structurilor cu atribuții comune în MAE.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 prevede: „(1) În cadrul MAE funcționează ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare, care coordonează activitățile din domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

(2) Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al MAE în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

(3) Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare angajează MAE în raporturile cu terții în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

(4) Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează împreună cu ministrul afacerilor externe, actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

(5) Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, inclusiv pentru aprobarea statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului relațiilor cu românii de pretutindeni.

(6) Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare îndeplinește atribuțiile stabilite de lege în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

(7) Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare își îndeplinește atribuțiile ce îi revin în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni folosind aparatul propriu al MAE, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea MAE, specifice domeniului relațiilor cu românii de pretutindeni”.

 

Art. 12 alin. (2), (5) și (6) H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) prevedea faptul că ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanți cu însărcinări speciale, cu rang de director general, precum și alți reprezentanți speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi.

De asemenea, art. 12 alin. (5) dispunea faptul că numărul maxim de posturi în MAE era de 2.228, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 891 în centrala MAE, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului afacerilor externe.

În sfârșit, art. 12 alin. (6) stabilea faptul că numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al MAE este de 1.337.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2), (5) și (7) prevăd: „Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanți cu însărcinări speciale, cu rang de director general sau director, precum și alți reprezentanți speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi.

(…)

(5) Numărul maxim de posturi din cadrul MAE este de 2.323, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 901 în centrala MAE, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului afacerilor externe.

(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al MAE este de 1.422”.

 

Art. 18 H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 la primul alineat prevedea faptul că MAE solicită ministerelor și altor instituții publice, în limita posturilor alocate prin hotărâre a Guvernului, propuneri de specialiști care să își desfășoare activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene, în condițiile H.G. nr. 167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, la alineatul următor prevedea faptul că propunerile ministerelor și ale altor instituții erau validate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, organizată în cadrul MAE

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că pe durata misiunii lor, specialiștii desemnați să își desfășoare activitatea conform alin. (1) și (2) erau detașați la MAE, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 prevede: „(1) Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.

(2) Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de Reprezentantul Permanent, ambasador extraordinar și plenipotențiar, sau, pe timpul absenței acestuia, de locțiitorul său de drept.

(3) Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secțiuni politice și de specialitate, în funcție de politicile Uniunii Europene și organizarea în cadrul Consiliului Uniunii Europene, precum și din secțiuni logistice. Structura Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor externe”.

 
Art. 181 H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Noua reglementare

După art. 18 se introduce un nou articol, art. 181.

Potrivit noii reglementări, art. 181 dispune: „(1) Pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3), ministerele și celelalte instituții publice desemnează, în limita posturilor alocate, potrivit lit. A din anexa nr. 3, specialiști care să își desfășoare activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene.

(2) Propunerile ministerelor și ale altor instituții publice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sunt validate de către MAE, conform procedurilor specifice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.

(3) Pe durata misiunii lor, specialiștii desemnați să își desfășoare activitatea potrivit alin. (1) și (2) sunt detașați la MAE, în condițiile legii, și se subordonează șefului Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(4) Specialiștilor desemnați de ministere și de alte instituții centrale pentru a-și desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană li se acordă, pe perioada misiunii în exterior, grade diplomatice, în condițiile legii.

(5) MAE, potrivit celor prevăzute la lit. B din anexa nr. 3, va desemna personal diplomatic și personal de specialitate și administrativ pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3).

(6) Instituțiile din care sunt detașați specialiștii pot stabili în sarcina acestora atribuții specifice activității instituțiilor în cauză, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene, cu informarea prealabilă a Reprezentantului Permanent și a MAE”.

Art. 21 H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea faptul că în subordinea MAE și în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni funcționează Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție publică cu personalitate juridică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 prevede: „În subordinea MAE și în coordonarea ministrului delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare funcționează Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, instituție publică cu personalitate juridică”.

 

Art. 27 H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 prevedea faptul că anexele nr. 1 și 2 făceau parte integrantă din respectiva hotărâre.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 prevede: „Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

Art. 29 H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 stabilea faptul că în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, MAE propune modificarea și completarea H.G. nr. 167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare, potrivit noii structuri a Guvernului României, precum și măsurilor de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobate prin O.U.G. nr. 96/2012.

Noua reglementare

Art. 29 – Abrogat.

 

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Noua reglementare

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la respectiva hotărâre.

 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 8/2013 (modificată prin H.G. nr. 604/2015)

Noua reglementare

După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la respectiva hotărâre.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 604/2015

Potrivit art. II, pentru funcționarea structurilor Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană numărul de posturi pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 20 de posturi de personal diplomatic, de specialitate și administrativ, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 12 alin. (5) și (6) din H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană (M. Of. nr. 114 din 24 februarie 2003; cu modif. și compl. ult.).

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
H.G. nr. 8/2013
(M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2013)
H.G. nr. 379/2013 (M. Of. nr. 381 din 27 iunie 2013)
H.G. nr. 558/2013 (M. Of. nr. 495 din 6 august 2013)
H.G. nr. 781/2013 (M. Of. nr. 635 din 15 octombrie 2013)
H.G. nr.856/2013 (M. Of. nr. 690 din 12 noiembrie 2013)
H.G. nr.604/2015 (M. Of. nr. 577 din 31 iulie 2015)

 

H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea MAE – modificări (H.G. nr. 604/2015) was last modified: august 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter