Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1.375/2006 – modificări (H.G. nr. 801/2016)

8 Noi 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 775

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1.375/2006
(M. Of. nr. 851 din 17 octombrie 2006)
H.G. nr. 801/2016
(M. Of. nr. 883 din 3 noiembrie 2016)
modifică: Cap. IV titlul secțiunii a 6-a
introduce: art. 781 și 782

 

În M. Of. nr. 883 din 3 noiembrie 2016, a fost publicată H.G. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor (Norme).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta modificările respective.

Cap. IV titlul secțiunii a 6-a din Norme (modificate prin H.G. nr. 801/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. IV titlul secțiunii a 6-a era următorul „SECȚIUNEA 6: Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de poliție sau în penitenciare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. IV titlul secțiunii a 6-a este următorul:

SECȚIUNEA 6: Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de poliție, în penitenciare și a celor internate în instituții sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative”.

 

Art. 781 și 782 din Norme (modificate prin H.G. nr. 801/2016)

 

Noua reglementare

După art. 78 se introduc două noi articole, art. 781 și 782.

Potrivit noii reglementări, art. 781 și 782 dispun următoarele:

Art. 781

(1) Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoana internată într-o instituție sanitară, se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția sanitară, pe baza următoarelor documente:

  1. a) adresa scrisă a instituției sanitare, datată, semnată și ștampilată de către conducătorul instituției respective sau de către persoana desemnată de acesta;
  2. b) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române și a adresei de domiciliu sau de reședință;
  3. c) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, după caz;
  4. d) chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate sau, după caz, a cărții de identitate provizorii;
  5. e) taxa extrajudiciară de timbru, după caz.

(2) Pentru soluționarea cererii prevăzute la alin. (1) se desfășoară următoarele activități:

  1. a) preluarea cererii, a documentelor necesare și a imaginii persoanei care solicită eliberarea actului de identitate se realizează la sediul instituției sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia se află instituția respectivă;
  2. b) actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituției sanitare de către lucrătorul de evidență a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere.

Art. 782

(1) Persoanelor fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției sau a centrului respectiv, în funcție de solicitarea persoanei în cauză ori a reprezentantului său legal.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii peste care se aplică ștampila instituției în cauză”.

Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1.375/2006 – modificări (H.G. nr. 801/2016) was last modified: noiembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter