H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – modificări (H.G. nr. 357/2016)

19 Mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 911
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 807/2014
(M. Of. nr. 714 din 30 septembrie 2014)
H.G. nr. 357/2016
(M. Of. nr. 377 din 17 mai 2016)
modifică: art. 4 alin. (2) partea introductivă; art. 4 alin. (3); art. 6 alin. (3); art. 19 alin. (1) și (3); art. 1 lit. cc) din anexa nr. 2; art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2; art. 3 alin. (1) partea introductivă din anexa nr. 2; art. 3 alin. (1) lit. g) din anexa nr. 2; art. 4 alin. (1) din anexa nr. 2; art. 5 alin. (1) din anexa nr. 2; art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2; art. 16 alin. (2) din anexa nr. 2; art. 18 din anexa nr. 2
introduce: art. 1 lit. f1) din anexa nr. 2; art. 1 lit. n1) din anexa nr. 2; art. 1 lit. kk1) din anexa nr. 2; art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2; art. 31 și 32; art. 4 alin. (2) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 2
abrogă: art. 19 alin. (2); art. 1 lit. s) din anexa nr. 2

 

În M. Of. nr. 377 din 17 mai 2016, a fost publicată H.G. nr. 357/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 4 alin. (2) partea introductivă din H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) partea introductivă prevedea faptul că „bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) partea introductivă dispune următoarele:

(2) Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, astfel:”.

 

Art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (3) stabilea faptul că bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro”.

 

Art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) dispunea faptul că activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate așa cum sunt definite în art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal; cu modif. și compl. ult.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (3) prevede următoarele:

Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul”.

 

Art. 19 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) și (3) dispuneau faptul că Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data suspendării înregistrării cererilor de acord pentru finanțare, precum și data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat acestei scheme, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

De asemenea, în cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate până la data publicată în anunțul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1) și (3) stabilesc următoarele:

(1) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare, rezultatul procesului de selecție a cererilor de acord pentru finanțare, lista beneficiarilor, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual și a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

  […..]

(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii sau bugetul anual al schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare”.

 

Art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) prevedea faptul că înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data publicării anunțului de suspendare se restituie întreprinderilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) Abrogat.

 

Art. 1 lit. f1) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 1, după lit. f) se introduce o nouă literă, litera f1).

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. f1) din anexa nr. 2 prevede următoarele: În sensul respectivei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

f1) calendarul realizării investiției – perioada de realizare a planului de investiții de la data demarării investiției până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiția;”.

 

Art. 1 lit. n1) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 1, după lit. n) se introduce o nouă literă, lit. n1).

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. n1) din anexa nr. 2 dispune următoarele: În sensul respectivei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

n1) grup – societatea-mamă și toate filialele acesteia;”.

 

Art. 1 lit. s) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. s) din anexa nr. 2 prevedea faptul că în sensul respectivei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: întreprindere afiliată — persoană juridică afiliată așa cum este definită în art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. s) din anexa nr. 2 Abrogată.

 

Art. 1 lit. cc) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. cc) din anexa nr. 2 prevedea faptul că în sensul respectivei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: proiect unic de investiții — orice investiție inițială demarată de același beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de 3 ani de la data inițierii lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv județ.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. cc) din anexa nr. 2 dispune următoarele: în sensul respectivei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

cc) proiect unic de investiții – orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv județ;.

 

Art. 1 lit. kk1) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 1, după lit. kk) se introduce o nouă literă, lit. kk1).

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. kk1) din anexa nr. 2 stabilește următoarele: în sensul respectivei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

kk1) terți care nu au legături cu cumpărătorul – persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

(i) persoane fizice care au calitate de soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;

(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;

(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și nu dețin nicio influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;

(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și asupra cărora cumpărătorul nu deține nicio influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere”.

 

Art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 prevedea faptul că înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare începe de la data comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din respectiva hotărâre.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 dispune următoarele:

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puțin 45 de zile înainte de data deschiderii acesteia”.

 

Art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 2, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 dispune următoaele:

Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor”.

 

Art. 3 alin. (1) partea introductivă din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) partea introductivă din anexa nr. 2 stabilea faptul că „întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice o cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente justificative:”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) partea introductivă din anexa nr. 2 dispune următoarele: „În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice o cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente justificative:”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. g) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. g) din anexa nr. 2 prevedea faptul că: întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice o cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente justificative: „împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. g) din anexa nr. 2 prevede următoarele:

g) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;”.

 

Art. 31 și art. 32 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 (modificată prin H.G. nr. 357/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, după art. 3 se introduc două noi articole, art. 31 și 32.

Potrivit noii reglementări, art. 31 și 32 dispun următoarele:

Art. 31 (1) Ministerul Finanțelor Publice calculează, conform prevederilor anexei nr. 3^1, un punctaj pe baza informațiilor cuprinse în anexa nr. 1, pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanțare în cadrul sesiunii de înregistrare.

(2) Selectarea întreprinderilor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, pe baza ajutorului de stat solicitat în cuprinsul cererilor pentru finanțare, fără a se depăși bugetul total alocat sesiunii”.

Art. 32Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de selecție a cererilor de acord pentru finanțare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și:

a) publică pe site-ul său rezultatele obținute;
b) restituie întreprinderilor, prin poștă cu confirmare de primire, cererile de acord pentru finanțare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii”.

H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – modificări (H.G. nr. 357/2016) was last modified: mai 19th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter