Stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile (H.G. nr. 842/2015)

19 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 567

Despre

  • M. Of. nr. 766 din 14 octombrie 2015
  • H.G. nr. 842/2015
  • Stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
H.G. nr. 842/2015
(M. Of. nr. 766 din 14 octombrie 2015)
Art. 1-5

 

În M. Of. nr. 766 din 14 octombrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenții în domeniul securității aviației civile.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 H.G. nr. 842/2015

Potrivit art. 1, constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

a) împiedicarea intenționată a activităților de monitorizare a conformității desfășurate de un auditor de securitate a aviației civile;

b) incapacitatea ori refuzul structurii care face obiectul activității de monitorizare a conformității de a furniza informațiile solicitate de un auditor de securitate a aviației civile;

c) netransmiterea la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, de către structura supusă activității de monitorizare a conformității, a planului de acțiuni pentru remedierea deficiențelor constatate și/sau pentru aplicarea recomandărilor rezultate în urma unei activități de monitorizare a conformității, la termenul prevăzut la art. 6 alin. (9) din O.G. nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;

d) neremedierea imediată, de către structura supusă activității de monitorizare a conformității, a deficiențelor constatate în urma unei activități de monitorizare a conformității sau la termenele indicate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de șeful echipei de audit, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (10) din O.G. nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;

e) neefectuarea de către structura supusă activității de monitorizare a conformității, la termenele stabilite, a acțiunilor corective cuprinse în planul de acțiuni pentru remedierea deficiențelor constatate și/sau pentru aplicarea recomandărilor rezultate în urma unei activități de monitorizare a conformității, aprobat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și devenit obligatoriu pentru structura respectivă, conform prevederilor art. 6 alin. (11) din O.G. nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;

f) efectuarea de către structura supusă activității de monitorizare a conformității de activități specifice, fără remedierea deficiențelor constatate în urma unei activități de monitorizare a conformității, după expirarea termenelor stabilite în planul de acțiuni aprobat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

g) neaplicarea, la termenele solicitate, a măsurilor dispuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru eliminarea neconformității programului de securitate al unei structuri supuse activității de monitorizare a conformității, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 320/2002, neconformități constatate în exercitarea oricăreia dintre atribuțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g)-i) din O.G. nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;

h) raportarea cu întârziere, după termenele prevăzute de actele normative în vigoare, a oricărui act de intervenție ilicită, așa cum este acesta definit la art. 3 pct. 3.2 din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 H.G. nr. 842/2015

Art. 2 reglementează sancționarea respectivelor contravenții, astfel:

a) contravențiile prevăzute la lit. c)-e), g) și h), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b) contravențiile prevăzute la lit. a), b) și f), cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei.

Art. 3 H.G. nr. 842/2015

Potrivit art. 3, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către auditorii de securitate a aviației civile, împuterniciți în acest scop prin ordin al ministrului transporturilor, potrivit legii.

Art. 4 H.G. nr. 842/2015

Conform art. 4, contravențiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 H.G. nr. 842/2015

Art. 5 prevede faptul că, pe lângă aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 2, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate dispune modificarea, suspendarea sau revocarea documentelor de certificare/autorizare emise pe numele structurii supuse activității de monitorizare a conformității, dacă situația o impune, în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.

 

Stabilirea unor contravenții în domeniul securității aviației civile (H.G. nr. 842/2015) was last modified: octombrie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter