Plata contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord – NATO (H.G. nr. 864/2015)

10 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 523

Despre

  • M. Of. nr. 802 din 28 octombrie 2015
  • H.G. nr. 864/2015
  • Modificarea şi completarea H.G. nr. 980/2006

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 980/2006
(M. Of. nr. 672 din 4 august 2006)
H.G. nr. 864/2015
(M. Of. nr. 801 din 28 octombrie 2015)
– modifică: art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3)
– introduce: art. 3 alin. (21)


În M. Of. nr. 801 din 28 octombrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 864/2015 privind modificarea și completarea H.G. nr. 980/2006 pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (M. Of. nr. 672 din 4 august 2006).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 980/2006 prin H.G. nr. 864/2015:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 din H.G. nr. 980/2006 (modificată prin H.G. nr. 864/2015)

 

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 1 prevedea faptul că se aprobă participarea României la cheltuielile privind construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Se aprobă participarea României la cheltuielile privind construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), inclusiv la cele privind programele comune pentru amenajarea și dotarea delegațiilor naționale, precum și pentru tranziția în noul sediu”.

 

Art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 980/2006 (modificată prin H.G. nr. 864/2015)

 

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 2 alin. (1) dispunea faptul că sumele anuale reprezentând cota-parte de cheltuieli aferente României pentru construirea noului Cartier General al NATO sunt exprimate în euro și se stabilesc de organismele NATO cu atribuții și responsabilități în domeniu.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) dispune: (1) Sumele anuale reprezentând cota-parte a României la cheltuielile prevăzute la art. 1 sunt exprimate în euro și se stabilesc de organismele NATO cu atribuții și responsabilități în domeniu”.

 

Art. 3 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 980/2006 (modificată prin H.G. nr. 864/2015)

 

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 3 alin. (2) stabilea faptul că fiecare dintre instituțiile prevăzute la alin. (1) suportă anual o cotă procentuală din contribuția totală a României la construirea noului Cartier General al NATO, determinată pe baza ponderii spațiilor de lucru alocate respectivei instituții din totalul suprafeței ce revine Delegației Permanente a României la NATO, conform anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

De asemenea, art. 3 alin. (2) dispunea faptul că instituțiile reprezentate în Delegația Permanentă a României la NATO virează sumele aferente contribuțiilor proprii în contul Delegației Permanente a României la NATO, care va achita, în totalitate, contravaloarea facturilor reprezentând cheltuielile de construcție pentru noul sediu al Organizației.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) și (3) prevăd următoarele:

„(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) suportă o cotă procentuală din contribuția totală a României la construirea noului Cartier General al NATO, precum și din costurile rezultate ca urmare a participării la programele comune pentru amenajarea delegațiilor naționale și a costurilor asociate tranziției în noul sediu, determinată pe baza ponderii spațiilor de lucru alocate fiecărei instituții din spațiul total al delegației naționale, conform anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

(3) Instituțiile reprezentate în Delegația Permanentă a României la NATO virează sumele aferente contribuțiilor proprii în contul Delegației Permanente a României la NATO, care va achita, în totalitate, contravaloarea facturilor reprezentând contribuția României la cheltuielile prevăzute la art. 1”.

 

Art. 3 alin. (21) din H.G. nr. 980/2006 (modificată prin H.G. nr. 864/2015)

 

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (21) stabilește: „Fiecare dintre instituțiile prevăzute la alin. (1) suportă o cotă din contribuția totală a României ca urmare a participării la programele comune pentru dotarea delegațiilor naționale din cadrul noului Cartier General al NATO, determinată pe baza opțiunilor individuale de dotare”.

Plata contribuției financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord – NATO (H.G. nr. 864/2015) was last modified: noiembrie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter