Modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură (H.G. nr. 880/2015)

29 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 665

Despre

  • M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015
  • H.G. nr. 880/2015
  • Modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1.174/2014
(M. Of. nr. 965 din 30 decembrie 2014)
H.G. nr. 880/2015
(M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015)
modifică: art. 2 alin. (2) și (3), art. 8, art. 9 alin. (1) și (2), art. 10
introduce: art. 2 alin. (31) și (32), art. 6 alin. (21)- (23)
H.G. nr. 1.179/2014
(M. Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.)
modifică: art. 18, art. 19 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 880/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

H.G. nr. 880/2015 modifică următoarele acte normative:

– H.G. nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (M. Of. nr. 965 din 30 decembrie 2014);

– H.G. nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (M. Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.).

 

Modificarea H.G. nr. 1.174/2014

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 1.174/2014 prin H.G. nr. 880/2015:

 

Art. 2 alin. (2) și (3) H.G. nr. 1.174/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea faptul că rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a) și b) și tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, respectiv de 21 euro/1.000 litri.

De asemenea, art. 2 alin. (3) stabilea faptul că diferența dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și rata accizei reduse potrivit alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) prevede: „Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 99,498 lei/1.000 litri”.

De asemenea, art. 2 alin. (3) stabilește: „În anul 2015, diferența dintre rata accizei standard prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”.

 

Art. 2 alin. (31) și (32) H.G. nr. 1.174/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (31) și (32) dispun: „În anul 2016, diferența dintre rata accizei standard prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

În perioada 2017-2020, diferența dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”.

 

Art. 6 alin. (21)-(23) H.G. nr. 1.174/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (2) se introduc trei noi alienate, alin. (21)-(23).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (21)-(23) stabilesc: „Cererea va fi însoțită de originalul sau copia adeverinței prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, emise de primărie conform înscrisurilor din Registrul agricol, sau va cuprinde informații privind suprafețele și culturile prevăzute în cererea de plată unică pe suprafață depusă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și pe care solicitantul le exploatează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării, în cadrul schemelor de plăți pe suprafață, în cursul anului de cerere.

(22) În situația în care solicitantul a depus adeverința emisă de primărie odată cu cererea de plată unică pe suprafață și aceasta cuprinde datele prevăzute la alin. (21), adeverința își păstrează valabilitatea.

(23) În situația exploatării în cursul anului de cerere și a altor suprafețe și culturi, altele decât cele prevăzute la alin. (21), solicitantul are obligația să depună o adeverință emisă de primărie, în original sau în copie, conform înscrisurilor din Registrul agricol, care cuprinde informații privind suprafețele și culturile în cauză”.

 

Art. 8 H.G. nr. 1.174/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 la primul alineat prevedea faptul că plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior.

De asemenea, la al doilea alineat stabilea faptul că plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin centrele județene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoțite de o situație centralizatoare, defalcată pe lucrări, privind cantitățile de motorină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum și de documentele fiscale prevăzute la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea, însoțite de o situație centralizatoare a cantităților de motorină utilizate în perioada respectivă, precum și de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei, emise de furnizori pe numele beneficiarilor”.

 

Art. 9 alin. (1) și (2) H.G. nr. 1.174/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) dispunea: Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București analizează solicitările beneficiarilor și documentele justificative anexate, determină cantitățile de motorină pentru care se acordă trimestrial ajutorul de stat sub formă de rambursare, în limita cantităților totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare, precum și valoarea acestuia și întocmesc situații centralizatoare pe care le transmit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

De asemenea, art. 9 alin. (2) stabilea faptul că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și trimite trimestrial la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu beneficiarii și sumele aferente cantităților de motorină determinate la plată, aferente trimestrului anterior.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) dispune: „Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București analizează solicitările beneficiarilor și documentele justificative anexate, în limita cantităților totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare, determină cantitățile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat, precum și valoarea acestuia și întocmesc situații centralizatoare pe care le transmit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”.

De asemenea, art. 9 alin. (2) stabilește: „Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu beneficiarii și sumele aferente cantităților de motorină determinate la plată”.

 

Art. 10 H.G. nr. 1.174/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 la primul alineat stabilea faptul că resursele financiare necesare aplicării schemei reglementate de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat.

De asemenea, la alineatul următor, dispunea faptul că anual, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului se aprobă sumele totale necesare schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „(1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.334.037,25 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de 270.597,250 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015”.

 

Modificarea H.G. nr. 1.179/2014

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 1.179/2014 prin H.G. nr. 880/2015:

Art. 18 H.G. nr. 1.179/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 stabilea faptul că valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 881.100 mii lei, din care 267.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 614.100 mii lei pentru speciile ovine și caprine.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 stabilește: „Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 759.250 mii lei, din care 238.202,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 521.047,15 mii lei pentru speciile ovine și caprine”.

 

Art. 19 alin. (2) H.G. nr. 1.179/2014 (modificată prin H.G. nr. 880/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) dispunea faptul că suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2015 este de maximum 146.850 mii lei, din care 44.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 102.350 mii lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) dispune: „Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2015 este de maximum 25.000 mii lei, din care 15.702,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 9.297,15 mii lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015”.

 

Modificarea și completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură (H.G. nr. 880/2015) was last modified: octombrie 28th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter