Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României (H.G. nr. 954/2015)

28 Dec 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1539

Despre

  • M. Of. nr. 925 din 14 decembrie 2015
  • H.G. nr. 954/2015
  • Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 954/2015
(M. Of. nr. 925 din 14 decembrie 2015)
Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al RomânieiArt. 1-19

 

În M. Of. nr. 925 din 14 decembrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 din Norme

Potrivit art. 1, pensia de serviciu se acordă, la cerere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, denumită în continuare Lege.

Art. 2 din Norme

Conform art. 2, categoriile de persoane prevăzute de Lege care beneficiază de pensie de serviciu sunt următoarele:

Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani, și anume:

a) ministrul afacerilor externe;

b) secretarii de stat și subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;

c) secretarul general și secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;

d) ambasador;

e) ministru plenipotențiar;

f) ministru consilier;

g) consilier diplomatic, consul general;

h) secretar I, consul;

i) secretar II, viceconsul;

j) secretar III;

k) atașat, agent consular.

Personalul încadrat în funcții de execuție specifice din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani, și anume:

a) consilier relații, interpret relații I, consilier cabinet I;

b) consilier relații, interpret relații II, consilier cabinet II;

c) consilier relații, interpret relații III, consilier cabinet III;

d) referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic I, referent cabinet;

e) referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic II;

f) cancelarist relații I;

g) cancelarist relații II;

h) curier relații I;

i) curier relații II.

Persoanele prevăzute la lit. A și B, numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani.

Persoanele prevăzute la lit. C pensionate anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani și au o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe.

Persoanele prevăzute la lit. A și B care la data pensionării au o altă ocupație, care au împlinit vârsta de 60 de ani, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe.

Persoanele prevăzute la lit. A și B pensionate anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani și au o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe.

Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate, care au împlinit vârsta de 60 de ani, având următoarele funcții de încadrare:

a) ministru plenipotențiar;

b) ministru consilier;

c) consilier diplomatic/consilier economic;

d) secretar I, secretar economic I;

e) secretar II, secretar economic II;

f) secretar III, secretar economic III;

g) atașat;

h) consilier/expert clasa I grad profesional superior, principal, asistent;

i) economist/inginer principal;

j) consilier I, consilier II, consilier IA, consilier A/I/1, consilier A/I/2, consilier A/I/3;

k) economist, inginer, consilier juridic, inspector general.

Persoanele prevăzute la lit. G pensionate din Departamentul de Comerț Exterior anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani și au o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate.

Art. 3 din Norme

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute de Lege se stabilește astfel:

a) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. A și B, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării.

b) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. C, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării.

c) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. D, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile Legii.

d) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. E, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de execuție avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcție de execuție specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile Legii.

e) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. F, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de acestea la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile Legii.

f) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. G, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de execuție deținute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile Legii.

g) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. H, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data încetării activității, și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile Legii.

(2) Prin salariu similar în plată, în sensul prezentului articol, se înțelege salariul de bază corespunzător funcției de execuție similar în plată și sporurile care, conform legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, au fost incluse în acesta începând cu data de 1 ianuarie 2010: sporul de vechime, sporul de stabilitate, sporul de confidențialitate și, după caz, sporul de limbă rară, sporul de audit, sporul de control financiar preventiv propriu, sporul pentru titlul de doctor, sporul de complexitate.

(3) Pentru persoanele aflate în serviciul exterior în ultima lună de activitate, indemnizațiile și sporurile adăugate vor fi cele acordate în luna anterioară trimiterii în misiune permanentă în străinătate.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 cu o vechime de 12-15 ani, cuantumul pensiei de serviciu va fi micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipsește din vechimea de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior. Pentru fiecare an care depășește vechimea de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși.

(5) În înțelesul Legii și al prezentelor norme metodologice sintagma «înainte de data pensionării» înseamnă luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu. În situația în care în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, raportul de muncă/raportul de serviciu a fost suspendat în condițiile legii, baza de calcul se raportează la ultima lună completă de activitate, anterioară lunii în care a intervenit suspendarea”.

Art. 4 din Norme

Art. 4 dispune faptul că persoanele prevăzute la art. 2 lit. E beneficiază de pensie de serviciu numai în situația în care încetarea raportului juridic de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe a operat din motive neimputabile acestora. În sensul prezentelor norme metodologice, motive imputabile reprezintă:

a) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

b) încetarea contractului individual de muncă ca urmare a condamnării definitive la executarea unei pedepse privative de libertate pentru fapte comise în exercitarea funcției ori în legătură cu aceasta sau de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa.

Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României (H.G. nr. 954/2015) was last modified: decembrie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter