Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (H.G. nr. 1/2013 modificată prin H.G. nr. 100/2015)

20 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1978

Despre

  • M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2015
  • H.G. nr. 100/2015
  • H.G. nr. 1/2013
  • Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
În M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 100/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2013; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, respectivele modificări:

Art. 4 pct. VI, lit. f), h), i), j) și m) și m1 H.G. nr. 1/2013

Art. 4 din H.G. nr. 1/2013 reglementează atribuțiile pe care le îndeplinește Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în realizarea funcțiilor sale. Art. 4 pct. I conține prevederi privind funcția de planificare strategică.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 pct. I lit. f) dispunea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigura managementul financiar și tehnic al programelor și proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și transnațională, de dezvoltare a capacității administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spațială europeană, al celor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operațional regional, denumit în continuare POR, din Fondul Social European, denumit în continuare FSE, prin Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, denumit în continuare PO DCA, programelor și proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate și parteneriat – componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, și Instrumentului de asistență pentru preaderare – componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum și al altor instrumente de finanțare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare, finanțate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins;

De asemenea, art. 4 pct. I lit. h) prevedea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aviza statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale agențiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/punctelor de contact și ale altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate.

Art. 4 pct. I lit. i) dispunea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice coordona și/sau participa la procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR, PODCA și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC.

Art. 4 pct. I lit. j) stabilea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, elaborarea PODCA, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC.

Art. 4 pct. I lit. m) prevedea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru POR, PO DCA, a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 pct. I lit. f) prevede faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: „asigură managementul financiar și tehnic al programelor și proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și transnațională, de dezvoltare a capacității administrative, reabilitate urbană, inclusiv transport urban, planificare spațială europeană, al celor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operațional regional 2007-2013, denumit în continuare POR 2007-2013, și Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, din Fondul Social European, denumit în continuare FSE, prin Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» 2007-2013, denumit în continuare PO DCA 2007- 2013, prin Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020, denumit în continuare POCA 2014-2020, programelor și proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE din FEDR, Instrumentului european de vecinătate și parteneriat – componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, ale Instrumentului european de vecinătate – componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENI-CBC, și al Instrumentului de asistență pentru preaderare – componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum și al altor instrumente de finanțare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare, finanțate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins”.

Art. 4 pct. I lit. h) are următorul conținut: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice „avizează statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale agențiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor comune/secretariatelor tehnice comune/Infopoint și ale altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate”.

De asemenea, art. 4 pct. I lit. i) prevede: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice „coordonează și/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC”.

Art. 4 pct. I lit. j) prevede faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice „coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA 2014-2020, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC”.

Art. 4 pct. I lit. m) dispune faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: „coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020, a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC”.

În sfârșit, art. 4 pct. I lit. m1), literă nou-introdusă, prevede: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice „primește fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operațional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020.

 

Art. 4 pct. VII lit. c) și f) H.G. nr. 1/2013

Art. 4 pct. VII H.G. nr. 1/2013 conține prevederi cu privire la funcția de monitorizare și control:

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 pct. VII lit. c) prevedea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercita activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR, PODCA și programele finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC.

De asemenea, art. 4 pct. VII lit. f) dispunea faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercita controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 pct. VII lit. c) prevede faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: „exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 și programele finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC”.

De asemenea, art. 4 pct. VII lit. f) prevede faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: „exercită controlul de prim-nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate națională, puncte de contact/puncte naționale de contact, conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială”.

 

Art. 9 alin. (2) H.G. nr. 1/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) prevedea faptul că numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 739, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) prevede: „Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 829, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului”.

 

Art. 11 alin. (1), partea introductivă, litera f) și lit. n)-hh) H.G. nr. 1/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea, în partea introductivă, faptul că în structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul numărului de posturi aprobat, își desfășoară activitatea Agenția de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, Autoritatea de management pentru Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative” și următoarele autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale și puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum și din fonduri naționale:

De asemenea, art. 11 alin. (1) lit. f) prevedea faptul că în structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, își desfășoară activitatea Autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) prevede, în partea introductivă: „În structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul numărului de posturi aprobat, își desfășoară activitatea Agenția de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operațional regional 2007-2013 și 2014-2020, Autoritatea de management pentru Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» 2007-2013, a Programului operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020 și următoarele autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale, puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPS-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC, precum și din fonduri naționale și puncte de contact în materie de control pentru programele finanțate din ENI – CBC:”.

De asemenea, art. 11 alin. (1) lit. f) prevede faptul că în structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, își desfășoară activitatea: „Autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

La art. 11 alin. (1), după litera m) se introduc 20 de litere noi, literele n)-hh), în care sunt prevăzute autoritățile care își desfășoară activitatea în structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art. 11 alin. (1) lit. n) prevede: „Sistem național de control de prim-nivel responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova, Programului operațional comun «Marea Neagră 2007-2013», Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programului operațional «Sud-Estul Europei», Programului de cooperare interregională Interreg IV C, Programului pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 – Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, Programului operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 și de beneficiarii de asistență tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova, Programului operațional comun «Marea Neagră 2007-2013», Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operațional «Sud-Estul Europei»”.

Art. 11 alin. (1) lit. o) prevede: „Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria”.

Art. 11 alin. (1) lit. p) prevede: „Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. r) prevede: „Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. s) prevede: „Autoritatea de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. t) prevede: „Autoritatea de management pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. u) prevede: „Autoritatea de management pentru Programul operațional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. v) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. w) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. x) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul operațional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. y) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. z) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul transnațional «Dunărea» 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. aa) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE”.

Art. 11 alin. (1) lit. bb) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul operațional URBACT III”.

Art. 11 alin. (1) lit. cc) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. dd) prevede: „Autoritatea națională pentru Programul de cooperare ESPON 2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. ee) prevede: „Punctul național de contact aferent Programului transnațional «Dunărea» 2014-2020, Punctul național URBACT aferent programului URBACT III, Punctul național de contact aferent programului INTERREG EUROPE, Persoana națională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. ff) prevede: „Punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, a Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, a Programului operațional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020 și a Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. gg) prevede: „Sistem național de control de prim nivel responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnațional «Dunărea» 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului operațional URBACT III, Programului de cooperare ESPON 2020 și de beneficiarii de asistență tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnațional «Dunărea» 2014-2020”.

Art. 11 alin. (1) lit. hh) prevede: „Unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020”.

 

Organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (H.G. nr. 1/2013 modificată prin H.G. nr. 100/2015) was last modified: februarie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter