Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (H.G. nr. 1/2013 modificată prin H.G. nr. 100/2015)

20 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1981

Despre

  • M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2015
  • H.G. nr. 100/2015
  • H.G. nr. 1/2013
  • Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Art. 11 alin. (2) H.G. nr. 1/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) prevedea faptul că Autoritățile de management pentru Programul operațional regional și pentru Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative” îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare.
 

Noua reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) prevede: „Autoritățile de management pentru Programul operațional regional 2007-2013 și pentru Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» 2007-2013 îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale (M. Of. nr. 364 din 13 mai 2008; cu modif. și compl. ult.)”.

 

Art. 11 alin. (21) H.G. nr. 1/2013
 
 

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (21) prevede: „Autoritățile de management pentru Programul operațional regional 2014-2020 și pentru Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020 îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în H.G. nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 (M. Of. nr. 8 din 7 ianuarie 2015)”.

 
Art. 11 alin. (3) H.G. nr. 1/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) prevedea faptul că Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management, autoritățile naționale și punctele de contact/punctele naționale de contact/persoana națională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuțiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) prevede: „Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management, autoritățile naționale și punctele de contact/punctele naționale de contact/persoana națională de contact prevăzute la alin. (1) lit. a)-n) îndeplinesc atribuțiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor”.

 
Art. 11 alin. (31) și (32) H.G. nr. 1/2013

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (31) prevede: „Autoritățile de management, autoritățile comune de management, autoritățile naționale, punctele de contact/punctele naționale/punctele naționale de contact/persoana națională de contact și punctele de contact în materie de control prevăzute la alin. (1) lit. o)-hh) îndeplinesc atribuțiile prevăzute în actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor, precum și atribuțiile prevăzute în H.G. nr. 1.183/2014”.

Conform art. 11 alin. (32): „Autoritățile de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020 îndeplinesc și funcția de certificare”.

 
Art. 13 alin. (1) H.G. nr. 1/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea faptul că Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) prevede: „Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii”.

 
 Anexa la H.G. nr. 1/2013

Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 
 Alte prevederi ale H.G. nr. 100/2015

Potrivit art. II H.G. nr. 100/2015, încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

 

Organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (H.G. nr. 1/2013 modificată prin H.G. nr. 100/2015) was last modified: februarie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter