Alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management (H.G. nr. 106/2015)

24 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 624

Despre

  • M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015
  • H.G. nr. 106/2015
  • Alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite
  • Autoritate de management

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie și martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea H.G. nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie și februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management (M. Of. nr. 40 din 16 ianuarie 2015).

Respectiva hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 111 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. și compl. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 (M. Of. nr. 800 din 24 noiembrie 2009).

Prevederile H.G. nr. 106/2015

În continuare, vom prezenta prevederile H.G. nr. 106/2015:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență – Programul operațional sectorial Mediu (POS M), Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) și Programul operațional regional (POR), denumite în continuare programe operaționale, aferent lunilor februarie și martie ale anului 2015, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari și pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a sumei de 800.000,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuți în anexă.

(3) Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare, care au fost utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 iunie 2015”.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare și plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR «Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO», deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR «Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare», deschis la Banca Națională a României administrat de Autoritatea de certificare și plată.

(3) Autoritatea de certificare și plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) și virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. «Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale», deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de certificare și plată.

(4) Autoritatea de certificare și plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, integral sau în tranșe, în limita sumei rezultate în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporțional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităților de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată și cereri de plată înregistrate la autoritățile de management.

(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 aprilie 2015.

(7) Autoritățile de management notifică Autoritatea de certificare și plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii”.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorității de certificare și plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicațiilor de plată aferente programelor operaționale. Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația transmiterii la Autoritatea de certificare și plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declarațiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal național și comunitar, a căror valoare totală aferentă finanțării din instrumente structurale să fie cel puțin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare și plată va asigura procesarea și transmiterea declarațiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autoritățile de management, în condițiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficiențe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro «Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare», deschis la Banca Națională a României pe numele Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în contul «Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO», deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice până la incidența sumei în euro prevăzută la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităților de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanțarea eventualelor diferențe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat”.

Potrivit art. 4, sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) și art. 3 alin. (2) și (3) până la concurența totală a sumei alocate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută și se stinge obligația de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuți în anexă.

Art. 5 prevede modificările aduse H.G. nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie și februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management (M. Of. nr. 40 din 16 ianuarie 2015).

Modificările aduse H.G. nr. 13/2015, prin H.G. nr. 106/2015

Vom prezenta, în continuare, respectivele modificări:

Modificarea art. 1 alin. (3) H.G. nr. 13/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (3) prevedea faptul că sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare, și utilizate, ar fi trebuit rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 mai 2015.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (3) prevede: „Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare, care au fost utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 20 iunie 2015”.

 

Modificarea art. 2 alin. (5) și (6) H.G. nr. 13/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (5) prevedea faptul că Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 27 februarie 2015.

De asemenea, art. 2 alin. (6) dispunea faptul că ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și piață restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 martie 2015.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (5) prevede: „Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4) [Autoritatea de certificare și plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autorități de management, integral sau în tranșe, în limita sumei rezultate în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporțional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităților de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată și cereri de plată înregistrate la autoritățile de management], în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 20 martie 2015”.

De asemenea, art. 2 alin. (6) dispune: „Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2) [Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR «Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO», deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR «Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare», deschis la Banca Națională a României, administrat de Autoritatea de certificare și plată], până la data de 31 martie 2015”.

 

Vom reda, în continuare, anexa nr. 1 la H.G. nr. 106/2015.

Anexa nr. 1

Repartiția sumelor alocate temporar, pentru lunile februarie și martie ale anului 2015, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management:

 

Ordonator principal de credite – AMTotal necesar fonduri februarie și martie 2015 (FEN)
Ministrul fondurilor europene – POS M400.000,00
Ministrul Fondurilor Europene – POS CCE150.000,00
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice – POR250.000,00
TOTAL:800.000,00
Alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management (H.G. nr. 106/2015) was last modified: februarie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter