H.G. nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare, modificată prin H.G. nr. 56/2015

6 feb. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 815

Despre

  • M. Of. nr. 91 din 3 februarie 2015
  • H.G. nr. 56/2015
  • H.G. nr. 1.086/2010
  • Fondul european de ajustare la globalizare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

În M. Of. nr. 91 din 3 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 56/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014), precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea H.G. nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare (M. Of. nr. 791 din 26 noiembrie 2010).

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare, prin H.G. nr. 56/2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Modificarea art. 3 din H.G. nr. 1.086/2010

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3 alin. (1), era desemnat Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale ca autoritate pentru stabilirea și asigurarea cadrului legislativ, instituțional și procedural, având responsabilitatea coordonării gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile acordate României din FEAG.

Potrivit alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale asigură, la cererea solicitantului, verificarea ex-post și verificarea ex-ante a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG.

Noua reglementare

Art. 3, potrivit noii reglementări, prevede următoarele:

(1) Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca autoritate pentru stabilirea și asigurarea cadrului legislativ, instituțional și procedural, precum și ca autoritate pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG.

(2) Ca autoritate pentru stabilirea și asigurarea cadrului legislativ, instituțional și procedural, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea coordonării implementării asistenței financiare nerambursabile acordate României din FEAG, precum și a elaborării procedurii-cadru pentru gestionarea acesteia.

(3) Ca autoritate pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanțele bugetare și asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competențelor;

b) asigură, în condițiile legii, lichidarea cheltuielilor finanțate prin FEAG;

c) se asigură că acțiunile specifice prevăzute la art. 6 alin. (5) din regulament nu primesc asistență din partea altor instrumente financiare comunitare;

d) transmite Comisiei Europene rapoarte privind neregulile identificate și sumele plătite necuvenit, precum și rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate și a celor rezultate din nereguli.

(4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice asigură, la cererea solicitantului, verificarea ex-post și verificarea ex-ante a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG”.

 

Modificarea alin. (2) al art. 4 din H.G. nr. 1.086/2010

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4, la alin. (2), reglementa principalele atribuții ale ANOFM, ca autoritate pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG. Astfel, principalele atribuții erau:

a) coordonarea activității de elaborare și modificare a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG;

b) monitorizarea și asigurarea utilizării eficiente, efective și transparente a contribuției financiare nerambursabile din FEAG;

c) asigurarea că acțiunile specifice prevăzute la art. 6 alin. (5) din regulament nu primesc asistență din partea altor instrumente financiare comunitare;

d) elaborarea procedurii pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG;

e) monitorizarea implementării serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanțare se asigură din FEAG;

f) elaborarea și transmiterea Comisiei Europene a raportului cu privire la punerea în aplicare a contribuției financiare nerambursabile din FEAG, conform art. 15 alin. (1) din regulament;

g) furnizarea informațiilor solicitate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru verificarea ex-ante, monitorizarea și verificarea ex-post a principiului complementarității;

h) asigurarea prevenirii neregulilor, identificarea neregulilor, constatarea creanțele bugetare și asigurarea recuperării sumelor rezultate din nereguli, în limita competențelor;

i) transmiterea Comisiei Europene a rapoartelor privind neregulile identificate și sumele plătite necuvenit, precum și a rapoartelor privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate și a celor rezultate din nereguli.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede, la alin. (2): „Ca autoritate națională responsabilă pentru implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are, în principal, următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea de elaborare și modificare a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG;

b) monitorizează și asigură utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a contribuției financiare nerambursabile din FEAG;

c) monitorizează implementarea serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanțare se asigură din FEAG;

d) asigură, în condițiile legii, certificarea și plata cheltuielilor finanțate prin FEAG;

e) elaborează proceduri pentru implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG;

f) elaborează și transmite Comisiei Europene raportul cu privire la punerea în aplicare a contribuției financiare nerambursabile din FEAG, conform art. 15 alin. (1) din regulament;

g) furnizează informațiile solicitate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru verificarea ex-ante, monitorizarea și verificarea ex-post a principiului complementarității”.

 
Abrogarea alin. (4) al art. 4 din H.G. nr. 1.086/2010

Vechea reglementare

Anterior adoptării acestei măsuri, art. 4 prevedea, la alin. (4), faptul că în vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează, la propunerea ANOFM, Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (4) se abrogă.

 

Modificarea art. 6 din H.G. nr. 1.086/2010

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că pentru realizarea serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului, ANOFM va respecta prevederile legale în vigoare cu privire la organizarea și aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 prevede: Finanțarea contribuției naționale pentru implementarea serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului se efectuează în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. 11) [Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor pentru șomaj se acoperă și finanțarea contribuției naționale pentru implementarea proiectelor derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, precum și a măsurilor pe piața muncii de natura serviciilor și alocațiilor financiare personalizate care reprezintă acțiuni eligibile conform reglementărilor europene privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare și sunt prevăzute a se acorda prin programele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru care se solicită o contribuție financiară din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare, în condițiile reglementărilor europene specifice] din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modif. și compl. ult.)”.

H.G. nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare, modificată prin H.G. nr. 56/2015 was last modified: februarie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter