Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (III)

3 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3105

Despre

  • M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2015
  • H.G. nr. 99/2015
  • Norme metodologice
  • Legea eroilor-martiri nr. 341/2004

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Cap. III intitulat „Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și procedura pentru obținerea certificatelor care instituie calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Titlul Cap. III al Normelor metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. III avea denumirea: „Atribuirea titlurilor instituite pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. III este intitulat „Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și procedura pentru obținerea certificatelor care instituie calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 21 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, se atribuie prin decret al Președintelui României.

De asemenea, art. 21 alin. (2) stabilea faptul că în vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, SSPR înaintează Administrației Prezidențiale propunerile privind persoanele în cazul cărora a fost aprobată cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară și a fost eliberat noul tip de certificat.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 prevede: „(1) În vederea obținerii noului certificat care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:

a) cerere, conform art. 13 și modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de solicitant pe fiecare pagină;

b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;

c) certificatul preschimbat împreună cu legitimația aferentă, în original, prin care atestă obținerea calității, potrivit titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

d) două fotografii tip pașaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat fie personal, fie prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată.

(3) În cazul admiterii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se înlocuiește cu noul certificat, se va evidenția într-un Registru special și se va arhiva la Secretariatul de Stat cu mențiunea «schimbat cu calitatea atestată prin titlul conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004».

(4) În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevăzute la art. 49, în cazul în care comisia prevăzută la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în momentul analizării documentelor, sesizează existența unor elemente de noutate sau neconcordanțe între datele cuprinse în cerere și actele aflate la dosarul de preschimbare”.

 

Art. 211-215 din Normele metodologice
 

Noua reglementare

După art. 21 se introduc cinci noi articole, art. 211-215. Potrivit noii reglementări, art. 211 are următorul conținut: „(1) Cererile depuse în vederea obținerii noului certificat pentru dobândirea calității atestată prin titlul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt verificate de către comisia constituită conform art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comisia constituită conform art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, verifică îndeplinirea condițiilor pentru obținerea calității de Luptător cu Rol Determinant, în baza documentelor depuse conform art. 21 și a documentelor care au fost depuse pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în vederea obținerii calității de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, conform art. 124 și a H.G. nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, cu modificările ulterioare.

(3) Secretariatul de Stat înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului și atribuirii titlurilor conform art. 92 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, periodic, listele cu propuneri, conținând persoane ale căror cereri au fost admise. Comisia Parlamentară comunică Secretariatului de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării listelor, avizul favorabil sau avizul nefavorabil, motivat.

(4) Modelul adeverințelor prevăzute la art. 41 și art. 93 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale și procedura de eliberare și transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat”.

De asemenea, art. 212 prevede următoarele:

(1) Noul certificat se semnează de către secretarul de statal Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și de președintele Comisiei Parlamentare.

(2) Modelul noului certificat, inclusiv matca și legitimația, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm și conține elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 7; calitatea Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului certificat.

(3) Noul certificat, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant va fi tipărit pe hârtie specială și conține culorile Steagului României.

(4) Achiziția noilor certificate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Națională «Imprimeria Națională» – S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(5) După completarea și semnarea noului certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziția Secretariatului de Stat.

(6) Sumele necesare tipăririi și imprimării noilor certificate se asigură din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Secretariatului de Stat.

(7) Secretariatul de Stat va elibera titularului noul certificat și legitimația din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 7, după atribuirea titlului conform art. 92 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În aplicarea art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au obținut calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor depune cu ocazia eliberării noului certificat o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, că nu au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune, ori au acționat, sub orice formă, împotriva Revoluției Române din Decembrie 1989, nu au emis ordine și dispoziții în favoarea menținerii structurilor fostului partid comunist și pentru apărarea dictatorului”.

Art. 213 dispune:

(1) Persoanele nemulțumite, care nu au obținut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptător cu Rol Determinant sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestație la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluției, conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cuprinsul contestației vor fi prezentate expres și lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului,actele sau faptele contestate și, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susținerea contestației.

(3) În vederea soluționării contestațiilor, Comisia Parlamentară poate solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestația formulată.

(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestației, Comisia Parlamentară comunică contestatarului și Secretariatului de Stat modul de soluționare a acesteia. În cazul admiterii contestației va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2).

(5) Pe baza soluțiilor comunicate de Comisia Parlamentară, Secretariatul de Stat reanalizează documentația conform căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestației.

(6) Orice contestație, care nu conține datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum și motivele contestației este inadmisibilă și nu va fi luată în considerare.

(7) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere pentru depunerea contestației la Comisia Parlamentară”.

Art. 214 are următorul conținut:

(1) În vederea obținerii certificatelor și acordarea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoanele interesate vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;

c) înscrisurile oficiale eliberate de organele competente, care au fost prezentate și înregistrate la direcțiile de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București și care au Stat la baza deciziilor emise în vederea acordării drepturilor, conform Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

d) dovada înregistrării documentelor de la lit. c) și dovada constatării calității de către direcțiile de muncă și protecție socială județene, respectiva municipiului București;

e) avizului reactualizat al Asociației «15 Noiembrie 1987», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;

f) copie legalizată de pe certificatul de deces al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și de pe certificatul de naștere al urmașului, pentru obținerea calității prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

g) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie pentru obținerea calității prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

h) două fotografii tip pașaport, care urmează a fi aplicate pe certificat.

(2) Verificarea actelor și soluționarea cererilor în vederea acordării uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se face de Comisia constituită conform art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele pentru obținerea certificatelor și acordarea calităților prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină documentele prevăzute la alin. (1) și pe cele prevăzute de art. 19 și 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Certificatul se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 8.

(4) După completarea și semnarea certificatului, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziția Secretariatului de Stat”.

În sfârșit, art. 215 prevede următoarele:

(1) Persoanele care au obținut una dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor depune, cu ocazia eliberării noului certificat, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, că nu au acționat, sub orice formă, împotriva revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele necesare tipăririi și imprimării certificatelor se asigură din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Secretariatului de Stat.

(3) În baza certificatului, emis pentru constatarea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul de Stat va elibera o adeverință tipizată, care va fi transmisă direct către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale, în termen de 45 de zile de la eliberarea certificatului. Modelul adeverințelor ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale și procedura de eliberare și transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.

(4) Persoanele nemulțumite și care nu au obținut certificatul care atestă una dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot formula acțiune la instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Asociația «15 Noiembrie 1987» acordă avizul reactualizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii în vederea obținerii certificatului, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligații; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris și se comunică persoanei interesate în termen de 10 zile de la depunerea cererii”.

 
👍Citește și: Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (IV)

Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (III) was last modified: martie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter