Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (IV)

3 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3838

Despre

  • M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2015
  • H.G. nr. 99/2015
  • Normele metodologice
  • Legea eroilor-martiri nr. 341/2004

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Cap. IV intitulat: „Dispoziții referitoare la drepturile acordate în baza prevederilor Legii nr. 341/2004”:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 
Art. 22 alin. (1) și (4) din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) prevedea faptul că în vederea stabilirii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, coeficienții de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) prevede: „În vederea stabilirii indemnizațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, coeficienții de multiplicare se aplică asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata”.

La art. 22, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit art. 22 alin. (4): „În cazul persoanei care este membru al unui sistem neintegrat sistemului public de pensii, dosarul se va depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a solicitantului”.

 

Art. 23 alin. (1) din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) prevedea faptul că persoanele care au calitatea de «Luptător Rănit» sau de «Luptător Reținut» beneficiază de o indemnizație lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilați sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) dispune: „Persoanele care au calitatea de «Luptător Rănit» sau de «Luptător Reținut» beneficiază de o indemnizație lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) și (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilați sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate”.

 
 Art. 24 alin. (1) și (2) din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) prevedea faptul că încadrarea în grade de invaliditate se făcea de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparține cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și recuperarea capacității de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate.

De asemenea, la alin. (2), prevedea faptul că deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experți ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, își păstrează valabilitatea. Noile cuantumuri ale indemnizației reparatorii se vor acorda avându-se în vedere gradul de invaliditate înscris în vechile decizii medicale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) prevede: „Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparține cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și recuperarea capacității de muncă, aprobate prin H.G. nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate”.

De asemenea, art. 24 alin. (2) dispune: „Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experți ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea, cu obligativitatea revizuirii medicale periodice, conform prevederilor art. 70-81 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în urma revizuirii medicale se constată modificări de încadrare în grad de invaliditate, cuantumul indemnizației se va modifica în mod corespunzător”.

 
Art. 27 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 prevedea faptul că persoanele prevăzute la art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 – copiii eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile lor, respectiv pierderea totală sau parțială a capacității de muncă, beneficiază de indemnizație reparatorie pe baza deciziei emise de medicul expert al asigurărilor sociale sau pe baza certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emis în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 prevede: „Pentru indemnizațiile care se acordă beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, emit decizii de plată”.

 
 Art. 28 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevede la alin. (1) faptul că prin venit, prevăzut la art. 4 alin. (4) și la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege venitul brut lunar realizat din salarii și asimilat salariilor potrivit prevederilor Codului fiscal.

De asemenea, la art. 28 alin. (2) dispunea faptul că prin motive neimputabile, în înțelesul art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004, se înțelege situația în care se află copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, care:

a) și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă;

b) nu le sunt oferite de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială de competență își au domiciliul, un loc de muncă corespunzător capacității de muncă sau pregătirii profesionale;

c) sunt refuzați de către angajatorul postului oferit de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială de competență își au domiciliul.

La alin. (3), prevedea faptul că pentru a beneficia de indemnizația lunară reparatorie, persoana care solicită aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 va prezenta casei teritoriale de pensii, o dată la 6 luni, o declarație pe propria răspundere din care rezultă faptul că se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

La alin. (4), dispunea faptul că beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligați să comunice în scris orice modificare a condițiilor în care acestea au fost acordate.

La alin. (5) prevedea faptul că beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 au obligația de a efectua lunar demersurile necesare în vederea obținerii unui loc de muncă corespunzător capacității și pregătirii profesionale.

În sfârșit, la alin. (6), stabilea faptul că SSPR verifică îndeplinirea de către beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a obligației ce le revine potrivit alin. (5).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 se abrogă.

 
 Art. 29 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 prevedea faptul că la acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiții suplimentare, cu excepția celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calității deținute în baza Legii nr. 341/2004.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 prevede: „La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiții suplimentare, cu excepția celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calității deținute în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 30 alin. (1) din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (1) dispunea faptul că în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, costul protezelor, ortezelor și scaunelor cu rotile pentru invalizii care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficiențelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează:

a) din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

b) din bugetul de stat, prin bugetul SSPR, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (1) prevede: „În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, costul protezelor, ortezelor și scaunelor cu rotile pentru invalizii care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficiențelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează:

a) din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

b) din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

 
 Art. 31 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (1) stabilea faptul că în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, acordarea gratuită a rechizitelor pentru școlari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor școlare, organizat și finanțat de Ministerul Educației și Cercetării.

De asemenea, art. 31 alin. (2) prevedea faptul că, pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, următoarele documente:

a) cerere, în care vor fi menționate datele de identificare a solicitantului, titlul pe care îl deține în baza legii, datele de identificare a copilului, instituția de învățământ ale cărei cursuri le urmează și anul școlar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite;

b) adeverințe eliberate de angajator și de administrația financiară, atât în cazul soțului, cât și al soției, din care rezultă că venitul brut lunar cumulat pe familie este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie.

Art. 31 alin. (3) prevedea faptul că inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, transmit la SSPR listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite.

În sfârșit, art. 31 alin. (4) stabilea că beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să comunice în scris inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, orice modificare a condițiilor în care acestea au fost acordate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 are următorul conținut: „(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, acordarea gratuită a rechizitelor pentru școlari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor școlare, organizat și finanțat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

(2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, o cerere în care vor fi prevăzute: datele de identificare a solicitantului, titlul pe care acesta îl deține în baza legii, datele de identificare ale copilului, instituția de învățământ ale cărei cursuri le urmează și anul școlar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București transmit la Secretariatul de Stat listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite.

(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să comunice în scris inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, orice modificare a condițiilor în care acestea au fost acordate, prevăzute în cererea de la alin. (2)”.

 
 Art. 32 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (1) prevedea faptul că indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) -(5) și la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, care se acordă beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se suportă de la bugetul de stat și sunt prevăzute în bugetele Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Apărării și Ministerului Administrației și Internelor, după caz.

La alin. (2) prevedea faptul că stabilirea și plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către serviciile de pensii ale Ministerului Apărării sau Ministerului Administrației și Internelor, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a copiei certificate pentru conformitate de pe noul tip de certificat, și a actului de identitate.

La alin. (3) dispunea faptul că, pentru acordarea indemnizațiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a celor restante, dovada îndeplinirii condiției referitoare la venitul realizat de către beneficiar se face cu declarația pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. Declarația se depune la plătitor odată cu cererea pentru acordarea acestui drept și se referă la întreaga perioadă anterioară pentru care se cuvine indemnizația reparatorie, mai puțin la luna în care se depune cererea.

La alin. (4) prevedea faptul că declarația pe propria răspundere se reînnoiește la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declarația. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plății indemnizației reparatorii.

În sfârșit, la alin. (5), prevedea faptul că, ori de câte ori în intervalul celor 6 luni pentru care se face declarația pe propria răspundere intervin modificări ale venitului, de natură a conduce la suspendarea plății indemnizației reparatorii, beneficiarul are obligația de a aduce acest fapt la cunoștință plătitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 prevede: „(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (2)-(6) și la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se suportă de bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, SRI, după caz.

(2) Stabilirea și plata indemnizațiilor se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele de pensii sectoriale, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de drepturile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv a copiei certificate pentru conformitate a certificatului eliberat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a actului de identitate”.

 

Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (IV) was last modified: martie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter