Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (V)

3 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3153

Despre

  • M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2015
  • H.G. nr. 99/2015
  • Normele metodologice
  • Legea eroilor-martiri nr. 341/2004

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Cap. V intitulat „Dispoziții referitoare la funcționarea Fundației «Fondul Libertatea»”.

Art. 48 alin. (4) și (5) din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 alin. (4) prevedea faptul că Președintele consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administrației publice;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b).

De asemenea, art. 48 alin. (5) dispunea faptul că reprezentanții desemnați de organizațiile revoluționarilor prevăzute la alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administrației publice.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (4) prevede: „Președintele consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 31 b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă studii superioare;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare, într-o funcție de conducere”.

De asemenea, art. 48 alin. (5) dispune: „Reprezentanții desemnați de organizațiile revoluționarilor prevăzute la alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 31 b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) să aibă studii superioare;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea studiilor superioare”.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Cap. VI intitulat „Dispoziții finale”.

Art. 49 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 prevedea la alin. (1) faptul că în cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective și va propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

De asemenea, la alin. (2) prevedea faptul că analiza elementelor de noutate și decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competența comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competența revine unei comisii formate din angajați ai SSPR, numiți prin ordin al secretarului de stat.

La alin. (3), stabilea faptul că anularea certificatelor și înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.

În sfârșit, art. 49 alin. (4) prevedea: Comisia prevăzută la art. 13 sau, după caz, comisia constituită conform alin. (2) are obligația ca, în termen de 10 zile de la anularea certificatului și retragerea titlului atribuit în baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 are următorul conținut: „(1) În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va înființa o comisie formată din angajați ai Secretariatului de Stat, numiți prin ordin al secretarului de stat. Atribuțiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.

(2) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective și va propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(3) Analiza elementelor de noutate și decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competența comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competența revine comisiei prevăzute la alin. (1).

(4) Constatarea neconcordanțelor între datele cuprinse în cererea pentru eliberarea noului certificat și actele aflate la dosarul de preschimbare sunt de competența comisiei prevăzute la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 21 alin. (4), până la expirarea activității acesteia. După expirarea activității comisiei prevăzute la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, competența revine comisiei prevăzute la alin. (1)”.

 

Art. 491 și 492 din Normele metodologice

Noua reglementare

După art. 49 se introduc două noi articole, art. 491 și 492.

Potrivit noii reglementări, art. 491 prevede: „(1) Comisia prevăzută la art. 49 are următoarele atribuții principale:

a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective;

b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor și, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanțele competente;

c) analizează dosarele și ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

d) în cazurile în care constată situațiile prevăzute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanțele competente.

(2) Prin sintagma elemente de noutate se înțelege;

a) hotărârile judecătorești definitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. (6) și art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) hotărârile judecătorești definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia dintre condițiile pentru obținerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) hotărârile judecătorești definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului.

(3) În caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(4) În cazul anulării certificatului comisia are obligația ca în termen de 15 de zile să comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar și instituțiilor care au transmis situația acordării altor drepturi prevăzute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Anularea certificatelor și înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare”.

De asemenea, potrivit art. 492: „Conținutul dosarelor celor care au obținut calitățile atestate prin titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 51 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 prevede: „Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 99/2015

– după anexa nr. 4 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 5-9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre;

– în tot cuprinsul normelor metodologice sintagmele „SSPR” și „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989” se înlocuiesc cu sintagma „Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989”.

Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (V) was last modified: martie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter