Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (I)

3 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4362

Despre

  • M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2015
  • H.G. nr. 99/2015
  • Normelor metodologice
  • Legea eroilor-martiri nr. 341/2004

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 99/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin H.G. nr. 1.412/2004 (M. Of. nr. 836 din 10 septembrie 2004; cu modif. ult.)

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse titlului normelor, dar și Cap. I intitulat „Dispoziții generale”.

Titlul normelor metodologice

Vechea reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În vechea reglementare, respectivele norme erau intitulate: „Norme Metodologice din 2 septembrie 2004 de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul normelor se modifică, având următorul cuprins: „Norme Metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004”.

 

Art. 1 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că respectivele norme metodologice cuprind dispoziții în vederea detalierii modului de aplicare și a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Prezentele norme metodologice cuprind dispoziții în vederea detalierii modului de aplicare și a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 11 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 explica semnificațiile mai multor termeni și expresii, după cum urmează:

a) certificatul doveditor era noul tip de certificat, preschimbat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reconfirmă titlurile și calitățile atribuite în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) titlul era atestarea înscrisă în certificatul preschimbat și poate fi: Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Reținut; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;

c) calitatea era însușirea dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului și este înscrisă pe noul tip de certificat, după cum urmează: Urmaș de Erou-Martir; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Reținut; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit și Reținut; Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revoluției din Decembrie 1989.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „În aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) certificatul preschimbat reprezintă noul tip de certificat, astfel cum a fost definit la art. 31 f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reconfirmă calitățile și titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit titlurilor instituite la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 4, art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;

b) certificatul nou sau noul certificat reprezintă certificatul eliberat în condițiile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care se dobândesc calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și calitatea dobândită în baza titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;

c) titlul reprezintă atestarea calității înscrise în certificatul preschimbat și în noul certificat și poate fi:

– Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Reținut;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;

– Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;

d) calitatea reprezintă însușirea dovedită și dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului sau în urma obținerii noului certificat și este înscrisă pe certificat, după cum urmează:

– Urmaș de Erou-Martir;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Reținut;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant;

– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;

– Participant la Victoria Revoluției din Decembrie 1989”.

 

Art. 12 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea faptul că în aplicarea prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va avea în vedere diferențierea etapelor revoluției astfel:

a) 14-19 decembrie 1989 – revoltă populară la Timișoara;

b) 20-22 decembrie 1989 – Revoluția română, până la plecarea dictatorului din sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român;

c) 22-25 decembrie 1989 – preluarea puterii și instituirea noilor structuri ale statului.

De asemenea, art. 12 alin. (2) prevedea faptul că în aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se are în vedere diferențierea potrivit etapelor angajării și participării militarilor la acțiunile desfășurate pentru victoria revoluției, după cum urmează:

a) 14-22 decembrie 1989;

b) 22 decembrie 1989 – 10 ianuarie 1990.

La alin. (3), se prevedea faptul că persoanele în cauză depun, la eliberarea noului tip de certificat, o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, din care să rezulte implicarea acestora în etapele prevăzute la alin. (2) și că nu au desfășurat acțiuni împotriva Revoluției din decembrie 1989.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate obiective de importanță deosebită clădirile specificate la art. 31 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, astfel: Opera din Timișoara, Comitetul Central, comitetele județene sau municipale ale partidului, Televiziunea Română, Radiodifuziunea Română și altele asemenea.

(2) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se determină momentul în care a avut loc fuga dictatorului: ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10.

(3) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt determinate localitățile în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, după cum urmează: Timișoara, Caransebeș, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și București.

(4) Alte localități, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General”.

 

Art. 13 și 14 din Normele metodologice
Noua reglementare

După art. 12, se introduc două noi articole, art. 13 și 14.

Potrivit noii reglementări, art. 13 prevede: „(1) În aplicarea prevederilor art. 32 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, eliberarea noului certificat se face doar la cererea expresă a titularului de certificat preschimbat, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de Stat, și se înregistrează într-un Registru special pentru noile certificate, înscrierile din Registrul special se vor înregistra și în format electronic.

(3) Înregistrarea cererilor în Registrul special se face pe baza certificatului preschimbat, împreună cu legitimația aferentă, în original, care atestă obținerea calității de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, potrivit titlului instituit la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comisia prevăzută la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, va analiza doar cererile depuse conform alin. (1)”.

De asemenea, art. 14 are următorul conținut:

(1) Persoanele care au obținut calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, datorită pierderii acestuia, în vederea obținerii noului certificat pentru calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor prezenta o declarație pe propria răspundere, care să conțină:

a) datele de identificare ale persoanei care face declarația;

b) seria și numărul certificatului preschimbat, care a fost pierdut;

c) modul de dobândire a certificatului preschimbat, respectiv: avizul Comisiei Parlamentare acordat în baza propunerilor Comisiei prevăzută la art. 13 și în urma parcurgerii procedurii de preschimbare, hotărâre judecătorească definitivă sau avizul Comisiei Parlamentare, în urma admiterii contestației;

d) circumstanțele pierderii,

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) va fi dată în formă autentificată la notariat, conform legii.

(3) Odată cu declarația prevăzută la alin. (1) se va depune dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a”.

 

Art. 4 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Reținut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, s-a acordat persoanelor care au fost reținute de forțele de represiune fie în urma participării directe și nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, fie în urma participării la evenimente care au avut legătură directă și de necontestat cu lupta pentru victoria Revoluției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Reținut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost puse în detenție preventivă până în data de 22 decembrie 1989 de forțele de represiune, ca urmare a participării directe și nemijlocite la acțiunile și evenimentele care au avut legătură de necontestat cu lupta pentru Victoria Revoluției din 1989”.

 

Art. 41 din Normele metodologice
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 prevede: „Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă, în scopul de a face diferența, între categoria persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite, desprinzându-se din rândul acestora, având un rol determinant prin contribuția la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, remarcându-se prin fapte determinante, în localitățile precizate la art. 12 alin. (3), prin care și-au pus viața în pericol apărând și ocupând obiectivele care au avut o importanță deosebită, decisivă pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989”.

 

Art. 5 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 dispunea faptul că Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, a fost instituit și se atribuie, în aplicarea principiului prevăzut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, în scopul de a face diferența, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanților și au avut un rol deosebit, prin contribuția decisivă, la victoria Revoluției, remarcându-se prin fapte deosebite în care și-au pus viața în pericol, și, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluția din decembrie 1989 fără a avea o contribuție individuală decisivă la victoria Revoluției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 prevede: „Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost instituit și se atribuie, în scopul de a face diferența între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanților și au avut un rol deosebit, prin contribuția la victoria Revoluției până la preluarea puterii și instituirea noilor structuri ale statului, remarcându-se prin fapte deosebite, față de marea masă a persoanelor care au participat la Revoluția din Decembrie 1989 fără a avea o contribuție individuală deosebită la victoria Revoluției”.

 

Art. 7 alin. (1), (2) și (4) [în fapt, (3)] din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că în înțelesul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, prin acordarea titlurilor se înțelege preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calități de revoluționar.

De asemenea, art. 7 alin. (2) prevedea faptul că titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se atribuie prin decret al Președintelui României.

În sfârșit, art. 7 alin. (3) dispunea faptul că în vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare SSPR, înaintează Administrației Prezidențiale propunerile privind persoanele în cazul cărora a fost aprobată cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară, și a fost eliberat noul tip de certificat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) prevede: „În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea titlurilor se înțelege atestarea calităților obținute prin preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calități de revoluționar”.

De asemenea, art. 7 alin. (2) dispune: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă un nou titlu, de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, persoanelor care obțin calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

În sfârșit, potrivit H.G. nr. 99/2015, art. 7 alin. (4) al H.G. nr. 1.412/2004 se modifică și va avea următorul conținut: „În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul de Stat înaintează periodic Administrației Prezidențiale atât propunerile privind persoanele cărora le-a fost aprobată cererea privind obținerea calității de Luptător cu Rol Determinant, în vederea eliberării noului certificat, cât și propunerile privind persoanele cărora le-au fost preschimbate certificatele și pentru care a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară”. Cum însă în H.G nr. 1.412/2004 nu exista alin. (4), art. 7 având în vechea reglementare, după cum am văzut mai sus, doar 3 alineate, considerăm că este vorba despre o eroare a legiuitorului, H.G nr. 99/2015 având în vedere, în fapt, modificarea alin. (3) al art. 7 al H.G nr. 1.412/2004.

 

Art. 9 din Normele metodologice

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea faptul că în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, trecerea în patrimoniul asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor, constituite până la data de 31 decembrie 1990, a spațiilor, proprietate a statului, pe care acestea le dețin cu destinația de sediu și pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, se face, la cererea acestora, fără plată, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării, cu titularii dreptului de administrare asupra imobilelor respective.

De asemenea, art. 9 alin. (2) stabilea faptul că Protocoalele de predare-preluare urmau a fi încheiate pentru bunurile imobile, construcții și terenuri aferente, așa cum acestea au fost înscrise în contractul de închiriere sau în fișa de calcul a spațiilor locative.

Alin. (3) prevedea faptul că trecerea imobilelor în patrimoniul structurilor asociative ale revoluționarilor potrivit alin. (1) se face indiferent dacă acestea fac parte din domeniul public sau privat al statului, titularii dreptului de administrare având obligația de a comunica datele necesare Ministerului Finanțelor Publice în vederea operării modificărilor corespunzătoare în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului.

Potrivit alin. (4), în cazul spațiilor sau imobilelor care fac obiectul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, care au fost retrocedate sau cu privire la care au fost formulate și se află în curs de soluționare cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, titularul dreptului de administrare va pune la dispoziție structurii asociative a revoluționarilor un spațiu corespunzător cu privire la care nu există cereri de revendicare și pentru care se va încheia protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1).

În sfârșit, alin. (5) prevedea faptul că în privința sediilor asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor, constituite în perioada 31 decembrie 1990 – 31 decembrie 1992, precum și în privința sediilor federațiilor și uniunilor naționale de revoluționari, constituite până la 31 decembrie 2003, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 927/2003.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se abrogă.

 

👍Citește și: Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (II)
Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (I) was last modified: martie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter