Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 327/2015)

4 mai 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4160

Despre

  • M. Of. nr. 287 din 28 aprilie 2015
  • Hotărârea CSM nr. 327/2015
  • Modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 325/2005

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor,
aprobat prin Hotărârea CSM nr. 325/2005
(M. Of. nr. 815 din 8 septembrie 2005;
cu modif. și compl. ult.)
Hotărârea CSM nr. 327/2015
(M. Of. nr. 287 din 28 aprilie 2015)
modifică: art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 12, art. 23
abrogă: art. 5 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 287 din 28 aprilie 2015 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 325/2005 (M. Of. nr. 815 din 8 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor prin Hotărârea CSM nr. 327/2015:

Art. 2 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea faptul că durata concediului de odihnă prevăzută în respectivul regulament era corespunzătoare activității desfășurate timp de un an calendaristic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) prevede: „Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activității desfășurate timp de un an calendaristic. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată”.

 
Art. 5 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că efectuarea concediului de odihnă în anul următor era permisă numai în situațiile prevăzute de respectivul regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) se abrogă.

 
Art. 7 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că dacă judecătorul sau procurorul nu efectuase concediul de odihnă, total sau parțial, în anul calendaristic respectiv, din cauza unor motive temeinice, îl putea efectua în cursul anului următor, pe baza programării aprobate de președinții instanțelor judecătorești, sau, după caz, de conducătorii parchetelor. În acest caz, drepturile bănești se suportau din fondurile aferente anului în care se efectua concediul de odihnă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) prevede: „Dacă judecătorul sau procurorul, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, la cererea sa, concediul de odihnă neefectuat va fi acordat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la acest concediu, pe baza programării aprobate de președinții instanțelor judecătorești sau, după caz, de conducătorii parchetelor. În acest caz, drepturile bănești se suportă din fondurile aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă”.

 
Art. 12 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea: Concediul de odihnă neacordat judecătorilor sau procurorilor transferați la o altă instanță ori la un alt parchet, de către instanța sau parchetul de la care se efectuase transferul, se acorda acestora de instanța ori parchetul la care fuseseră transferați, iar indemnizația de concediu acordată potrivit legii era suportată de către cele două instituții implicate, proporțional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea în cursul anului calendaristic respectiv. În același mod se proceda și în cazul în care concediul de odihnă fusese efectuat înainte de transfer.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) Concediul de odihnă neacordat judecătorilor sau procurorilor transferați la o altă instanță ori la un alt parchet se va acorda acestora de către instanța ori parchetul la care au fost transferați, iar indemnizația de concediu acordată potrivit legii va fi suportată de către instituția la care au fost transferați.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul judecătorilor și procurorilor promovați, delegați sau detașați la alte instanțe, parchete, alte autorități sau instituții publice, în cazul celor aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau care ocupă funcția de inspector judiciar, precum și în cazul judecătorilor numiți în funcția de procuror sau al procurorilor numiți în funcția de judecător”.

 
Art. 23 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 327/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) prevedea faptul că judecătorii și procurorii care nu au desfășurat activitate pe durata întregului an calendaristic nu aveau dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.

Art. 23 alin. (2) dispunea faptul că în cazul în care perioadele de concedii medicale și de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari și s-au întins pe 2 sau mai mulți ani calendaristici, judecătorii și procurorii aveau dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reînceperii activității.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 prevede: „(1) Judecătorii și procurorii care nu au desfășurat activitate pe durata întregului an calendaristic și nu s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) [Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activității desfășurate timp de un an calendaristic. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată] nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.

(2) Judecătorii și procurorii au dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care se află în incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic. În acest caz, concediul de odihnă anual se acordă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care aceștia s-au aflat în concediu medical.

 
ISTORIC

Actul modificatActele modificatoare
Regulamentul privind concediile judecătorilor
și procurorilor
,
aprobat prin Hotărârea CSM nr. 325/2005
(M. Of. nr. 815 din 8 septembrie 2005;
cu modif. și compl. ult.)
Hotărârea CSM nr. 422/2007
(M. Of. nr. 421 din 25 iunie 2007)
Hotărârea CSM nr. 729/2008
(M. Of. nr. 602 din 12 august 2008)
Hotărârea CSM nr. 632/2009
(M. Of. nr. 274 din 28 aprilie 2009)
Hotărârea CSM nr. 596/2010
(M. Of. nr. 498 din 19 iulie 2010)
Hotărârea CSM nr. 832/2011
(M. Of. nr. 867 din 8 decembrie 2011)
Hotărârea CSM nr. 693/2014
(M. Of. nr. 487 din 1 iulie 2014)
Hotărârea CSM nr. 327/2015
(M. Of. nr. 287 din 28 aprilie 2015)

 

Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 327/2015) was last modified: mai 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter