Norma „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului” (NI-GAR-12-II/0)

12 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 506

Despre

  • M. Of. nr. 358 din 10 mai 2016
  • Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 52/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Hotărârea nr. 52/2016
(M. Of. nr. 358 din 10 mai 2016)
Se aprobă Norma „Plafon de garantare IMM în numele și în contul statului” (NI-GAR-12-II/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre

În M. Of. nr. 358 din 10 mai 2016, a fost publicată Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 52/2016 pentru aprobarea Normei „Plafon de garantare IMM în numele și în contul statului” (NI-GAR-12-II/0) (Norma).

În continuare, vom prezenta structura respectivei Norme.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Definiții”)
Cap. III („Plafonul de garantare IMM”)
Cap. IV („Utilizarea Plafonului de garantare IMM. Garanțiile individuale”)
Cap. V („Prima de garantare”)
Cap. VI („Administrarea și monitorizarea Plafonului de garantare IMM”)
Cap. VII („Executarea garanțiilor individuale și împărțirea riscului”)
Cap. VIII („Dispoziții finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei norme.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Normă
 
Cap. I stabilește faptul că respectiva normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

În baza acestei scheme de garantare, Banca de Export-Import a României EXIMBANK – SA pune la dispoziția băncilor finanțatoare facilități de tip plafon de garantare, în cadrul cărora garantează, în numele și în contul statului, creditele ce urmează a fi acordate IMM-urilor pentru realizarea investițiilor sau pentru susținerea activității curente.

Valoarea fondului alocat produsului „Plafon de garantare IMM” se stabilește anual, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (denumit în continuare C.I.F.G.A.).

Cap. II („Definiții”) din Normă
 
Cap. II dispune asupra definițiilor termenilor utilizați în corpul normei, termeni precum: plafon de garantare IMM (plafon); acord de plafon de garantare IMM (Acord); ordonator; beneficiar; garant; credit; garanție individuală; procent garantat; valoarea garanției individuale; risc de credit; prima de garantare; valoarea de executare a garanției individuale; valoarea netă a sumelor recuperate.

Cap. III („Plafonul de garantare IMM”) din Normă
 
Cap. III prevede caracteristici ale Plafonului de garantare IMM, dispune asupra procedurii de acordare a Plafonului de garantare IMM. Băncile pot solicita EximBank acordarea de plafoane de garantare, prin completarea și transmiterea Aplicației de plafon de garantare IMM. De asemenea, EximBank analizează solicitarea conform reglementărilor proprii, având dreptul să solicite băncii informații sau documente suplimentare în situația în care informațiile disponibile nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condițiilor de acordare a plafonului.

Cap. IV („Utilizarea Plafonului de garantare IMM. Garanțiile individuale”) din Normă
 
Cap. IV stabilește caracteristicile garanțiilor individuale, criteriile de eligibilitate pentru includerea în plafon a garanțiilor individuale, precum și includerea garanțiilor individuale în plafon.

Cap. V („Prima de garantare”) din Normă
 
Cap. V dispune faptul că pentru fiecare garanție individuală inclusă în plafon ordonatorul va plăti o primă de garantare calculată în lei. Componentele primei de garantare sunt: comisionul de garantare, al cărui nivel se stabilește în funcție de durata creditului garantat, procentul de garantare și categoria de performanță financiară a ordonatorului; comisionul de administrare.

Cap. VI („Administrarea și monitorizarea Plafonului de garantare IMM”) din Normă
 
Cap. VI prevede faptul că administrarea și monitorizarea plafonului se realizează de EximBank în baza evidenței proprii privind derularea plafonului alocat fiecărei bănci și a informațiilor furnizate de beneficiari, referitoare la garanțiile individuale incluse în plafon.

De asemenea, banca va furniza lunar EximBank, la termenele și în condițiile prevăzute în Acord, un raport privind atât situația garanțiilor individuale în cadrul plafonului, cât și a creditului garantat. Raportul va cuprinde orice modificare a contractului de credit, contractelor accesorii sau a mixului de garanții la credit.

Cap. VII („Executarea garanțiilor individuale și împărțirea riscului”) din Normă
 
Cap. VII dispune asupra necesității existenței unei notificări producerii riscului de credit și solicitarea executării garanției individuale, asupra plății garanției individuale și asupra împărțirii riscului.

Cap. VIII („Dispoziții finale”) din Normă
 
Cap. VIII prevede faptul că în scopul aplicării respectivei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

De asemenea, ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înțelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

Norma „Plafon de garantare IMM în numele și în contul statului” (NI-GAR-12-II/0) was last modified: mai 11th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter