Regulamentul Camerei Deputaților – modificări (Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015)

19 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 663

Despre

  • M. Of. nr. 416 din 11 iunie 2015
  • Hotărârea nr. 55/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul Camerei Deputaților,
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994
(rep. M. Of. nr. 326 din 13 mai 2015)
Hotărârea nr. 55/2015
(M. Of. nr. 416 din 11iunie 2015)
modifică: art. 134 alin. (2), art. 137
introduce: art. 136 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 416 din 11 iunie 2015, s-a publicat Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994 (rep. M. Of. nr. 326 din 13 mai 2015).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului Camerei Deputaților prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015:

Art. 134 alin. (2) Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 134 alin. (2) prevedea faptul că termenul fixat de Biroul permanent al Camerei Deputaților pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la alin. (1) nu putea fi mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor se înscria cu prioritate în ordinea de zi și se dezbătea conform prevederilor art. 100-112. Cu prilejul reexaminării, Camera Deputaților efectua corelările tehnico-legislative necesare. După adoptarea raportului și a legii în ansamblul ei, legea se trimitea Senatului, dacă acesta era Cameră decizională.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 134 alin. (2) prevede: „Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la alin. (1) nu va putea fi mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor se înscrie cu prioritate în ordinea de zi și se dezbate conform prevederilor art. 100-112. Cu prilejul reexaminării, Camera Deputaților va efectua corelările tehnico-legislative necesare. După adoptarea legii în ansamblul ei, aceasta se trimite Senatului, dacă acesta este Cameră decizională, sau președintelui României, în cazul în care Camera Deputaților este cameră decizională”.

 

Art. 136 alin. (2) Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015)

Noua reglementare

La art. 136 se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 136 alin. (2) dispune: „În cazul în care Camera Deputaților este cameră decizională, comisiile sesizate în fond de Biroul permanent vor întocmi raportul privind textele revizuite înaintate de Senat, luând în considerare amendamentele formulate de deputați. Inițiativa legislativă se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul actului normativ și se transmite Președintelui României în vederea promulgării”.

 

Art. 137 Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 137 la primul alineat prevedea faptul că reexaminarea legii de către Camera Deputaților, în urma cererii făcute de Președintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectua mai întâi de Camera Deputaților dacă aceasta fusese prima Cameră sesizată.

La alineatul următor se prevedea faptul că cererea Președintelui României privind reexaminarea unei legi era de competența comisiei permanente care fusese sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă; aceasta întocmea un raport cu privire la obiecțiile din cererea de reexaminare, respectiv la adoptarea sau respingerea acesteia. În cazul în care obiecțiile din cererea de reexaminare erau acceptate, în totalitate sau în parte, comisia formula, după caz, propuneri referitoare la textele corespunzătoare.

În continuare, se stabilea faptul că raportul comisiei era distribuit deputaților, care puteau depune amendamente cu privire la propunerile formulate de către comisie în termen de 7 zile Comisia întocmea un raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare în termen de 5 zile de la împlinirea termenului pentru depunerea amendamentelor, care cuprindea textele aprobate de către comisie, amendamentele aprobate, precum și pe cele respinse.

Potrivit alin. (4), raportul comisiei împreună cu cererea de reexaminare se supuneau dezbaterii Camerei Deputaților după regulile procedurii legislative, iar după adoptarea raportului se vota legea în ansamblul ei.

La alineatul următor se prevedea faptul că în situația în care Camera Deputaților era sesizată cu cererea de reexaminare prevăzută la alin. (1) în calitate de Cameră decizională și în cazul în care nu se întrunea numărul necesar de voturi adoptării raportului cu privire la acceptarea în totalitate sau în parte a cererii de reexaminare, legea, după votarea sa în ansamblu, se retrimitea Președintelui pentru promulgare în forma adoptată inițial de către Parlamentul României.

În sfârșit, la ultimul alineat, se dispunea faptul că, în cazul în care comisia înaintase un raport de respingere a cererii de reexaminare, iar această propunere nu întrunea numărul de voturi necesar adoptării în ședința de vot final, raportul se restituia comisiei în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 137 prevede: „(1) Reexaminarea legii de către Camera Deputaților, în urma cererii făcute de Președintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, va avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de Camera Deputaților dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată.

(2) Cererea Președintelui României privind reexaminarea unei legi este de competența comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă. Deputații pot depune propuneri de texte care au legătură cu problemele sesizate de președintele României în cererea de reexaminare, în termenul prevăzut de Biroul permanent pentru depunerea amendamentelor.

(3) Raportul comisiei cu privire la cererea de reexaminare va face referire la toate solicitările formulate de președintele României și va propune acceptarea sau respingerea cererii de reexaminare. În cazul în care solicitările din cererea de reexaminare sunt acceptate, în parte sau în totalitate, comisia va formula textele corespunzătoare și raportul va cuprinde toate amendamentele admise și respinse, depuse de deputați. Textele propuse trebuie să aibă legătură cu solicitările din cererea de reexaminare și să asigure recorelarea dispozițiilor legii. Dacă raportul este de respingere, el nu va mai cuprinde amendamentele depuse.

(4) Raportul comisiei se supune dezbaterii Camerei Deputaților după regulile procedurii legislative, iar în ședința dedicată votului final se votează legea în ansamblul ei.

(5) În cazul în care niciun text propus prin raportul comisiei nu este adoptat de Cameră sau în cazul în care, în ședința de vot final, legea cuprinzând textele reexaminate nu este adoptată, se va supune votului legea în forma adoptată inițial de către Parlamentul României.

(6) În cazul în care comisia a înaintat un raport de respingere a cererii de reexaminare, după dezbaterea acestui raport, propunerea se supune votului în ședința de vot final. Dacă propunerea de respingere a cererii de reexaminare este adoptată, se supune votului final legea în forma adoptată inițial de către Parlamentul României. În cazul în care propunerea de respingere a cererii de reexaminare nu întrunește numărul de voturi necesar adoptării, raportul se restituie comisiei în vederea întocmirii unui nou raport, avându-se în vedere încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1).

 

Alte prevederi ale Hotărârii Camerei Deputaților nr. 55/2015

Potrivit art. II, Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 13 mai 2015, cu modificările și completările aduse prin respectiva hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul Camerei Deputaților – modificări (Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015) was last modified: iunie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter