Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

28 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 638

Despre

  • M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015
  • Hotărârea UNNPR nr. 90/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea UNNPR nr. 74/2013 (M. Of. nr. 530 din 22 august 2013)Hotărârea UNNPR nr. 90/2015
(M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015)
modifică: art. 13 alin. (2) a cincea liniuță, art. 30 alin. (1), art. 66, anexa nr. 1 și 2
introduce: art. 18 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR) nr. 90/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea UNNPR nr. 74/2013 (M. Of. nr. 530 din 22 august 2013; cu modif. ult.).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului regulament prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015:

Art. 13 alin. (2) a cincea liniuță din Regulament (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) a cincea liniuță prevedea faptul că Secretarul Consiliului de disciplină are următoarele atribuții:

(…)

– completează borderourile și predă corespondența Consiliului de disciplină pentru expediere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) a cincea liniuță prevede: „Secretarul Consiliului de disciplină are următoarele atribuții:

(…)

– predă corespondența Consiliului de disciplină pentru expediere”.

 

Art. 18 alin. (3) Regulament (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

Noua reglementare

La art. 18, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (3) dispune: „Exercitarea acțiunii disciplinare întrerupe cursul prescripției răspunderii disciplinare”.

 

Art. 30 alin. (1) Regulament (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (1) stabilea: Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedura se va face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal și înștiințarea, conform prevederilor Codului de procedură civilă Plicul va purta mențiunea: „Pentru Consiliul de disciplină de pe lângă Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. A se înmâna cu prioritate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (1) stabilește: „Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură se face prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, în plic închis, simplu”.

 

Art. 66 Regulament (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 dispunea faptul că toate hotărârile Consiliului de disciplină se comunică din oficiu părților, în copie conformă cu originalul.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 dispune: „(1) Toate hotărârile Consiliului de disciplină se comunică din oficiu părților, în copie conformă cu originalul.

(2) În vederea punerii în executare a hotărârilor rămase definitive, Consiliul de disciplină va comunica aceste hotărâri, în copie conformă cu originalul, și Biroului executiv al Consiliului Uniunii”.

 

Anexa nr. 1 la Regulament (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 are următorul conținut: „Domnule Președinte al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,

……………, în calitate de ministru al justiției, reprezentat de numitul ………….. în baza ……/………., în calitate de președinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, reprezentat de …………… în baza ………../Colegiul director al Camerei Notarilor Publici cu sediul în ……….., reprezentat de ………… în baza …………, în temeiul art. 74 alin. (1) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, formulăm prezenta

ACȚIUNE DISCIPLINARĂ

împotriva notarului public ……………., cu sediul biroului în ……………, prin care solicităm aplicarea sancțiunii disciplinare ………….. prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. …… din Legea nr. 36/1995, republicată, pentru săvârșirea următoarei fapte la data de: ………………………. (descrierea faptei)

Apreciem că prin fapta săvârșită notarul public a încălcat următoarele prevederi legale: …………….., fiind întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 73 lit. ……. din Legea nr. 36/1995, republicată.

Am luat cunoștință de săvârșirea acestei fapte la data de ………….., ca urmare a …………., conform ………….. (vor fi indicate modalitatea prin care s-a luat cunoștință despre săvârșirea faptei și proba care atestă data indicată, pentru respectarea art. 74 alin. (5), respectiv art. 74 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată).

Cercetarea prealabilă a faptei pentru care solicităm aplicarea sancțiunii disciplinare a fost efectuată la data de ………………, așa cum rezultă din următoarele înscrisuri anexate prezentei acțiuni:

– actul de control (dispus de entitatea care formulează acțiunea ca urmare a sesizării sau din oficiu) și referatul cu propunerile echipei de control, după caz;

– nota explicativă a notarului public;

– înscrisurile doveditoare ale efectuării cercetării prealabile (cum ar fi: dovada citării notarului public cercetat, dovada prezentării învinuirii, procesul-verbal în care au fost consemnate susținerile notarului public și s-a hotărât intentarea acțiunii disciplinare, înscrisurile prezentate de persoana care a sesizat petentului săvârșirea faptelor și înscrisurile prezentate de notarul public în apărarea sa, înscrisurile din care rezultă verificarea apărărilor formulate de notarul public) etc.

În cazul în care notarul public cercetat disciplinar nu s-a prezentat în vederea efectuării cercetării prealabile, se va menționa această împrejurare în cuprinsul acțiunii și se va anexa convocarea scrisă cuprinzând obiectul, data, ora și locul unde trebuia să aibă loc cercetarea prealabilă, însoțită de dovada comunicării către notarul public, cu mențiunea că neprezentarea nu împiedică finalizarea cercetării.

Prezenta acțiune a fost redactată în două exemplare, din care un exemplar împreună cu copii ale înscrisurilor mai sus menționate urmează să fie comunicate notarului public cercetat disciplinar.

Semnătura

…………………

NOTĂ:

Conform art. 74 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată, acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 6 luni de la data luării la cunoștință a săvârșirii abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia”.

 

Anexa nr. 2 la Regulament (modificată prin Hotărârea UNNPR nr. 90/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 2 are următorul conținut: „Domnule Președinte al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,

Ministerul Justiției, cu sediul în ………………., reprezentat de …………… în baza ………./Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, cu sediul în …………, reprezentată de ………… în baza ………., în temeiul art. 75 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată,

formulăm prezenta cerere, prin care solicităm să constatați dacă notarul public ……………, numit prin Ordinul nr. ………, cu sediul biroului în ………………., îndeplinește sau nu îndeplinește condiția de bună reputație prevăzută de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, ca urmare a săvârșirii următoarelor fapte: ……………………. (descrierea faptelor).

Menționăm că sesizarea despre săvârșirea acestor fapte a fost făcută din oficiu/de: ministrul justiției/președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România/Colegiul director al Camerei Notarilor Publici …………. conform înscrisului din data de …………….. .

Verificarea faptelor sesizate s-a făcut conform raportului de inspecție întocmit la data de ………….. de numiții ……………… (funcția sau calitatea în cadrul entității petente) și comunicat notarului public la data de …………….. .

Anexăm raportul de inspecție și obiecțiunile formulate de notarul public (după caz).

Prezenta cerere a fost redactată în două exemplare, din care un exemplar împreună cu copii ale înscrisurilor mai sus menționate urmează să fie comunicate notarului public.

Semnătura

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea UNNPR nr. 90/2015) was last modified: octombrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter