Hotărârea CEDO în Cauza Bartok şi alţii împotriva României

23 mai 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1290

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

S-a publicat Hotărârea CEDO din 6 octombrie 2016 în Cauza Bartok și alții împotriva României. Reproducem mai jos textul hotărârii, așa cum a fost acesta publicat în Monitorul Oficial:

Hotărârea (CEDO) din 6 octombrie 2016 în Cauza Bartok și alții împotriva României

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

(Cererea nr. 17.282/09)

– M. Of. nr. 381 din 22 mai 2017 –

– (extras) –

CEDO
–  art. 6 § 1; art. 34; art. 41

 PROCEDURA

1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României și introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția) la datele indicate în tabelul anexat.

2. Cererile au fost comunicate Guvernului României (Guvernul).

ÎN FAPT

3. Lista reclamanților și detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.

4. Reclamanții s-au plâns de durata excesivă a procesului penal.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor

5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportună soluționarea acestora printr-o singură hotărâre.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție

6. Reclamanții s-au plâns că durata procesului penal în cauză a fost incompatibilă cu cerința „termenului rezonabil”. Aceștia s-au întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenție, redactat după cum urmează:

Art. 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea […] într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță […], care va hotărî […] asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa”.

7. Curtea reiterează că, în ceea ce privește caracterul rezonabil al duratei procedurii, acesta trebuie evaluat în lumina circumstanțelor cauzei și cu referire la următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamanților și al autorităților competente, precum și importanța litigiului pentru reclamanți [a se vedea, printre multe altele, Pélissier și Sassi împotriva Franței (MC), nr. 25.444/94, pct. 67, CEDO 1999-II, și Frydlender împotriva Franței (MC), nr. 30.979/96, pct. 43, CEDO 2000-VII].

8. În hotărârea de principiu din Cauza Vlad și alții împotriva României, nr. 40.756/06, 41.508/07 și 50.806/07, 26 noiembrie 2013, Curtea a constatat deja o încălcare în privința unor aspecte similare cu cele din prezenta cauză.

9. După ce a examinat toate probele prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată conduce la o altă concluzie cu privire la admisibilitatea și la fondul acestor capete de cerere. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea consideră că în prezenta cauză durata procedurii a fost excesivă și nu a îndeplinit cerința “termenului rezonabil”.

10. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile și relevă o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenție

11. Art. 41 din Convenție prevede:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă”.

12. Având în vedere documentele de la dosar și în conformitate cu jurisprudența sa, Curtea consideră că este rezonabil să acorde sumele indicate în tabelul anexat.

13. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

    PENTRU ACESTE MOTIVE,

    În unanimitate,

    CURTEA:

1. decide să conexeze cererile;

2. declară cererile admisibile;

3. hotărăște că în aceste cereri a avut loc o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție referitoare la durata excesivă a procesului penal;

4. hotărăște:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății;

b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul perioadei de neplată și majorată cu trei puncte procentuale.

(…)

Hotărârea CEDO în Cauza Bartok și alții împotriva României was last modified: mai 24th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter