Hotărârea CEDO în Cauza Teică şi alţii împotriva României

21 apr. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3471

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

S-a publicat Hotărârea CEDO din 20 octombrie 2016 în Cauza Teică și alții împotriva României. Reproducem mai jos textul hotărârii, așa cum a fost acesta publicat în Monitorul Oficial:

Hotărârea (CEDO) din 20 octombrie 2016 în Cauza Teică și alții împotriva României

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

(Cererea nr. 2.337/04 și altele 22)

– M. Of. nr. 278 din 20 aprilie 2017 –

– (extras) –

Regulamentul CEDOCEDO
– art. 60– art. 6 § 1; art. 34; art. 35 § 3 și 4; art. 41

 PROCEDURA

1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României și introduse în fața Curții în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția) la datele indicate în tabelul anexat.

2. Cererile au fost comunicate Guvernului României (Guvernul).

ÎN FAPT

3. Lista reclamanților și detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.

4. Reclamanții se plâng de durata excesivă a procedurilor civile. În unele dintre cereri, reclamanții formulează capete de cerere și în temeiul altor dispoziții ale Convenției.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor

5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră că este oportună examinarea acestora într-o singură hotărâre.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție

6. Reclamanții se plâng, în principal, că durata procedurilor civile în cauză a fost incompatibilă cu cerința „termenului rezonabil”. Ei au invocat art. 6 § 1 din Convenție, care are următorul conținut:

Art. 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea […] într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță […]”

7. După examinarea elementelor prezentate, Curtea consideră că capetele de cerere formulate de reclamanții S.C. Alma Bucovina – S.R.L. (în Cererea nr. 26.485/04), S.C. T & G Trading – S.R.L. (în Cererea nr. 28.121/04), Florian Mițoi (cu privire la perioada 3 iunie 2001 – 25 martie 2005, în Cererea nr. 40.757/06) și Federalcoop Constanța (cu privire la perioada 26 aprilie 2001 – 21 ianuarie 2011, în Cererea nr. 48.595/10) trebuie să fie respinse în măsura în care acestea fie nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate stabilite prin art. 34 și art. 35 din Convenție, fie nu relevă nicio aparentă încălcare a drepturilor și libertăților stabilite prin Convenție sau prin protocoalele la aceasta.

8. În ceea ce privește celelalte capete de cerere formulate în temeiul art. 6 § 1 din Convenție, Curtea reafirmă că trebuie apreciat caracterul rezonabil al duratei procedurii în funcție de circumstanțele cauzei și cu referire la următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamanților și al autorităților competente, precum și implicațiile litigiului pentru reclamanți [a se vedea Frydlender împotriva Franței (MC), nr. 30.979/96, pct. 43, CEDO 2000-VII].

9. În hotărârea de principiu Vlad și alții împotriva României (în cauzele nr. 40.756/06, 41.508/07 și 50.806/07, 26 noiembrie 2013), Curtea a constatat deja o încălcare în legătură cu aspecte similare celor din prezenta cauză.

10. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată determina să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză cu privire la admisibilitatea și fondul acestor capete de cerere și, astfel, consideră că, în prezenta speță, durata procedurilor a fost excesivă și nu a îndeplinit cerința “termenului rezonabil”.

11. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile și art. 6 § 1 din Convenție a fost încălcat.

III. Cu privire la celelalte capete de cerere

12. Unii reclamanți au formulat alte capete de cerere întemeiate pe alte articole din Convenție.

13. Curtea a examinat cererile listate în tabelul anexat și consideră că, în lumina elementelor de care dispune și în măsura în care este competentă să se pronunțe cu privire la aspectele invocate, aceste capete de cerere nu relevă nicio aparentă încălcare a drepturilor și libertăților stabilite prin Convenție sau prin protocoalele la aceasta.

Rezultă că aceste cereri sunt în mod vădit nefondate și trebuie să fie respinse în conformitate cu art. 35 § 3 și 4 din Convenție.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenție

14. Art. 41 din Convenție prevede:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă”.

15. Având în vedere documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanților sumele indicate în tabelul anexat, cu excepția reclamanților din cererile nr. 2.337/04 și nr. 35.783/09, care nu au răspuns scrisorilor Curții din 4 decembrie 2009 și, respectiv, 27 aprilie 2015, prin care le solicita să își prezinte pretențiile cu privire la reparația echitabilă, conform art. 60 din Regulamentul Curții.

16. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

 

    PENTRU ACESTE MOTIVE,

    În unanimitate,

    CURTEA:

 

1. decide să conexeze cererile;

2. declară capetele de cerere formulate de reclamanții S.C. Alma Bucovina – S.R.L. (în Cererea nr. 26.485/04), S.C. T & G Trading – S.R.L. (în Cererea nr. 28.121/04), Florian Mițoi (cu privire la perioada 13 iunie 2001 – 25 martie 2005, în Cererea nr. 40.757/06) și Federalcoop Constanța (cu privire la perioada 26 aprilie 2001 – 21 ianuarie 2011, în Cererea nr. 48.595/10) inadmisibile;

3. declară celelalte capete de cerere referitoare la durata excesivă a procedurilor civile admisibile și restul cererilor inadmisibile;

4. hotărăște că în privința acestor capete de cerere a avut loc o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție referitoare la durata excesivă a procedurilor civile;

5. hotărăște:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății;
b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei de neplată, majorată cu trei puncte procentuale;

6. respinge restul cererilor de acordare a unei reparații echitabile formulate de reclamanți.

(…)

Hotărârea CEDO în Cauza Teică și alții împotriva României was last modified: mai 23rd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter