Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri – modificări (Hotărârea CSM nr. 894/2015)

12 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1368

Despre

  • M. Of. nr. 745 din 6 octombrie 2015
  • Hotărârea CSM nr. 894/2015
  • Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 183/2007 (M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2007; cu modif. ult.)Hotărârea CSM nr. 894/2015
(M. Of. nr. 745 din 6 octombrie 2015)
modifică: art. 1, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin. (1) lit. f). art. 45, art. 50 alin. (1), art. 51 alin. (1) lit. d), art. 57, art. 58, art. 59 alin. (1), art. 63 alin. (1) lit. l), art. 63 alin. (1) lit. o)
introduce: art. 181, art. 33 alin. (31), art. 34 alin. (11),  art. 63 alin. (11)
abrogă: art. 39 alin. (1) lit. g), art. 51 alin. (1) lit. e) și i), art. 63 alin. (1) lit. h), art. 63 alin. (1) lit. n)

 

În M. Of. nr. 745 din 6 octombrie 2015, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 894/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 183/2007 (M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2007; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că Școala Națională de Grefieri, denumită în continuare Școala, este organizată și funcționează potrivit Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor respectivului regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Școala Națională de Grefieri, denumită în continuare Școala, este organizată și funcționează potrivit Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor prezentului regulament”.

 

Art. 5 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) dispunea faptul că Consiliul de conducere al Școlii este format din 9 membri, după cum urmează: un judecător și un procuror desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, 2 reprezentanți aleși ai personalului de instruire al Școlii, directorul Institutului Național al Magistraturii, un reprezentant al Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; 2 reprezentanți aleși ai cursanților, unul pentru cursanții cu studii juridice superioare și unul pentru cursanții cu studii medii. Directorul Școlii face parte de drept din consiliul de conducere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) dispune: „(1) Consiliul de conducere al Școlii este format din 9 membri, după cum urmează: un judecător și un procuror desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, 2 reprezentanți aleși ai personalului de instruire al Școlii, directorul Institutului Național al Magistraturii, un reprezentant al Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, 2 reprezentanți aleși ai cursanților, unul pentru cursanții cu studii juridice superioare și unul pentru cursanții cu studii medii. În situația în care nu există cursanți cu studii medii, cei 2 reprezentanți ai cursanților sunt aleși din rândul cursanților cu studii superioare juridice. Directorul Școlii face parte de drept din consiliul de conducere”.

 

Art. 6 alin. (2) și (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) stabilea faptul că Școala anunță pe pagina de internet, cu 30 de zile anterior expirării mandatului membrilor în funcție, vacanța posturilor și o comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție și parchetului de pe lângă aceasta, Direcției Naționale Anticorupție, precum și curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea.

De asemenea, art. 6 alin. (3) dispunea faptul că persoanele interesate depun în termen de 15 zile de la data afișării sau comunicării o scrisoare de intenție și un curriculum vitae la instanțele și parchetele menționate la alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) stabilește: „Cu cel puțin 30 de zile anterior expirării mandatului membrilor în funcție, Școala anunță pe pagina de internet vacanța posturilor și o comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție și parchetului de pe lângă aceasta, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea”.

De asemenea, art. 6 alin. (3) dispune: „Persoanele interesate depun în termen de 15 zile de la data publicării pe site a anunțului o scrisoare de intenție și un curriculum vitae la instanțele și parchetele menționate la alin. (2)”.

 

Art. 7 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea faptul că reprezentanții cursanților cu studii superioare juridice și cu studii medii sunt aleși separat prin vot secret, în adunarea generală a acestora, convocată de directorul Școlii în termen de cel mult 30 de zile de la începutul anului de învățământ. Adunarea generală este prezidată de directorul sau de unul din directorii adjuncți ai Școlii, fără drept de vot. Hotărârea se ia cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) prevede: „Reprezentanții cursanților sunt aleși prin vot secret, în adunarea generală a acestora, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul anului de învățământ. Adunarea generală este prezidată de directorul sau de unul din directorii adjuncți ai Școlii, fără drept de vot. Hotărârea se ia cu majoritatea voturilor celor prezenți, în cazul în care felul studiilor sau specializarea cursanților sunt diferite se alege câte un cursant pentru fiecare categorie”.

 

Art. 181 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Noua reglementare

După art. 18 se introduce un nou articol, art. 181.

Potrivit noii reglementări, art. 181 stabilește: „(1) Consiliul Superior al Magistraturii poate aproba desfășurarea formării profesionale inițiale a grefierilor, în mod specializat, pentru grefierii care își vor desfășura activitatea în cadrul instanțelor de judecată și pentru grefierii care își vor desfășura activitatea în cadrul parchetelor.

(2) Opțiunile candidaților admiși pentru una dintre cele două specializări se vor face în prima săptămână după începerea cursurilor, în funcție de mediile obținute la concursul de admitere la Școală. În cazul mediei egale, departajarea se va face în funcție de notele obținute la disciplinele de concurs, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară”.

 

Art. 22 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) dispunea faptul că pe durata cursurilor de formare profesională inițială, inclusiv a stagiului de practică, personalul de instruire realizează evaluarea continuă, pe fișe individuale, pentru fiecare cursant, prin note sau calificative, în ceea ce privește nivelul de asimilare a cunoștințelor și dobândirea deprinderilor, precum și alte criterii stabilite la propunerea directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesională inițială, de consiliul de conducere al școlii, pentru fiecare disciplină.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) dispune: „Pe durata cursurilor de formare profesională inițială, inclusiv a stagiului de practică, personalul de instruire realizează evaluarea și notarea, pentru fiecare cursant, în ceea ce privește nivelul de asimilare a cunoștințelor și dobândirea deprinderilor, precum și alte criterii stabilite la propunerea directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesională inițială, de consiliul de conducere al școlii, pentru fiecare disciplină”.

 

Art. 33 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (2) stabilea faptul că notele obținute la examenele finale, cu excepția celor de la proba de dactilografie, pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (2) stabilește: „Notele obținute la examenele finale, cu excepția celor de la proba de dactilografie și informatică aplicată, pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare”.

 

Art. 33 alin. (31) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Noua reglementare

La art. 33, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (31) dispune: „Nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată”.

 

Art. 34 alin. (11) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Noua reglementare

La art. 34, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (11) dispune: „În cazul prevăzut la alin. (1) sau în cazul în care nu a susținut examenul de absolvire în prima sesiune, cursantul nu beneficiază de indemnizația lunară de cursant și de alte drepturi ale cursanților până la promovarea examenului”.

 

Art. 35 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) prevedea faptul că absolvenții Școlii care au obținut cel puțin media 7,00 (șapte) la examenul de absolvire sunt încadrați în treapta profesională imediat superioară celei de debutant.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1) prevede: „Absolvenții Școlii care au obținut media de absolvire cel puțin 7,00 (șapte) sunt încadrați în treapta profesională imediat superioară celei de debutant”.

 

Art. 38 alin. (1) lit. k) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (1) lit. k) dispunea faptul că personalul de instruire al departamentului de formare profesională inițială are în principal următoarele atribuții:

(…)

k) asigură ținerea evidenței notelor și calificativelor acordate cursanților la cursuri, stagiu practic, testări periodice și examene finale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (1) lit. k) dispune: „Personalul de instruire al departamentului de formare profesională inițială are în principal următoarele atribuții:

(…)

k) asigură ținerea evidenței notelor acordate cursanților la cursuri, stagiu practic, testări periodice și examene finale”.

 

Art. 39 alin. (1) lit. f) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 894/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (1) lit. f) prevedea faptul că personalul auxiliar al departamentului de formare profesională inițială are în principal următoarele atribuții:

(…)

f) întocmește, sub îndrumarea și controlul directorului adjunct sau ale persoanei desemnate de acesta, foile matricole, cataloagele și alte evidențe necesare privind activitățile de învățământ, frecventarea și absolvirea cursurilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (1) lit. f) prevede: „Personalul auxiliar al departamentului de formare profesională inițială are în principal următoarele atribuții:

(…)

f) întocmește, sub îndrumarea și controlul directorului adjunct sau ale persoanei desemnate de acesta, cataloagele și alte evidențe necesare privind activitățile de învățământ, frecventarea și absolvirea cursurilor

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri – modificări (Hotărârea CSM nr. 894/2015) was last modified: octombrie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter