Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

13 ian. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1141

Despre

  • M. Of. nr. 15 din 8 ianuarie 2016
  • Hotărârea CSM nr. 1378/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006 (M. Of. nr. 825 din 6 octombrie 2006; cu modif. ult.)Hotărârea CSM nr. 1378/2015 (M. Of. nr. 15 din 8 ianuarie 2016)modifică: art. 4 alin. (2), art. 6, art. 16 alin. (2) lit. a), art. 28 alin. (4) și (5), art. 30 alin. (2)
introducere: art. 4 alin. (21) și (22)
abrogă: art. 28 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 15 din 8 ianuarie 2016, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 1378/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006 (M. Of. nr. 825 din 6 octombrie 2006; cu modif. ult.).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului regulament prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015:

 

Art. 4 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea faptul că posturile scoase la concurs se stabilesc de către CSM, în mod distinct pentru promovare efectivă, respectiv pentru promovare pe loc, pentru fiecare instanță și fiecare parchet, inclusiv pentru PÎCCJ, iar pentru tribunale și curți de apel, pe secții și specializări, în urma consultării instanțelor și parchetelor, în funcție de necesarul de resurse umane.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) prevede: „Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă, respectiv locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc de către CSM, în mod distinct”.

 

Art. 4 alin. (21) și (22) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (21) și (22) stabilesc următoarele:

(21) La promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare instanță și fiecare parchet, inclusiv pentru PÎCCJ, iar pentru tribunale și curți de apel, pe secții și specializări, în urma consultării instanțelor și parchetelor, în funcție de necesarul de resurse umane.

(22) La promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel național, corespunzător gradelor instanțelor sau parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul; în interiorul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Numărul de locuri scoase la concurs se stabilește cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de credite, iar alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către CSM ținând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicție pentru care se scot locurile la concurs și de necesitățile sistemului”.

 

Art. 6 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 la primul alineat prevedea faptul că data și locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, precum și tematica și bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului CSM, la propunerea INM și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul CSM, după caz, și se publică pe paginile de internet ale CSM și INM, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În același termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instanțelor și parchetelor din circumscripția lor, pentru a fi afișate la sediile acestora și aduse la cunoștința tuturor judecătorilor și procurorilor.

În continuare, dispunea faptul că data și locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, precum și modul de desfășurare a concursului se publică și în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut anterior.

La alin. (21) stabilea faptul că în cuprinsul anunțului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susține concursul, în funcție de secția și specializarea postului pentru care se optează.

Potrivit alineatului următor, în termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la CSM, în care se menționează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanța ori parchetul la care se solicită promovarea, specializarea și secția pentru care optează.

La alin. (31) prevedea faptul că pentru tribunale și curți de apel, candidații sunt obligați să aleagă una dintre specializările secției pentru care au optat.

În continuare, stabilea faptul că fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la felul promovării, instanța ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secția și specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs.

La alin. (41) dispunea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul acelor instanțe în cadrul cărora funcționează mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, candidații care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secții, indicându-le în ordinea preferințelor.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat candidatul are dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate sau asupra ordinii de preferință a opțiunilor multiple prevăzute la alin. (41) până la data expirării termenului de înscriere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 prevede: „(1) Data și locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (21) și (22), modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, precum și tematica și bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului CSM, la propunerea INM și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul CSM, după caz, și se publică pe paginile de internet ale CSM și INM, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În același termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instanțelor și parchetelor din circumscripția lor, pentru a fi afișate la sediile acestora și aduse la cunoștința tuturor judecătorilor și procurorilor.

(2) Data și locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile stabilite pentru concurs, precum și modul de desfășurare a concursului se publică și în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) În cuprinsul anunțului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susține concursul. Pentru promovarea efectivă, materiile la care se susține concursul se stabilesc în funcție de secția și specializarea posturilor scoase la concurs.

(4) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la CSM, în care se menționează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanța ori parchetul la care se solicită promovarea, respectiv gradul profesional în care se dorește promovarea pe loc, specializarea și secția pentru care optează sau, în cazul promovării pe loc, materia de concurs aferentă locului pentru care se optează.

(5) Fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la felul promovării, instanța ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secția și specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs. În cazul promovării pe loc, opțiunea candidatului poate privi un singur loc.

(6) În cazul promovării efective, pentru tribunale și curți de apel, candidații sunt obligați să aleagă una dintre specializările secției pentru care au optat. Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul acelor instanțe în cadrul cărora funcționează mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, candidații care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secții, indicându-le în ordinea preferințelor.

(7) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate sau asupra ordinii de preferință a opțiunilor multiple prevăzute la alin. (6) teza a II-a până la data expirării termenului de înscriere”.

 

Art. 16 alin. (2) lit. a) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. a) dispunea faptul că probele scrise cu caracter teoretic și practic se susțin la:

a) una dintre următoarele materii, în funcție de secția și specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internațional privat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) lit. a) dispune: „Probele scrise cu caracter teoretic și practic se susțin la:

a) una dintre următoarele materii, în funcție de secția și specializarea sau, după caz, de locul pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internațional privat”.

 

Art. 28 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (3) prevedea faptul că promovarea în funcții de execuție vacante sau pe loc a candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de posturi aprobate.

Noua reglementare

Art. 28 alin. (3) – Abrogat.

 

Art. 28 alin. (4) și (5) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (4) stabilea faptul că promovarea efectivă se face în raport de opțiunea candidatului, cu respectarea dispozițiilor alin. (3). În cazul în care candidații au optat pentru mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, în condițiile art. 6 alin. (41), la promovarea efectivă se va ține seama de ordinea de preferință indicată de candidați.

De asemenea, art. 28 alin. (5) prevedea faptul că, în cazul promovării pe loc, ocuparea posturilor se realizează în ordinea mediilor obținute, în funcție de clasamentul la nivel național pentru obținerea aceluiași grad.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (4) stabilește: „Promovarea efectivă se face în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opțiunea candidatului. În cazul în care candidații au optat pentru mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, în condițiile art. 6 alin. (6) teza a II-a, la promovarea efectivă se va ține seama de ordinea de preferință indicată de candidați”.

De asemenea, art. 28 alin. (5) prevede: „În cazul promovării pe loc, ocuparea locurilor se realizează în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional și materiei pentru care s-a optat”.

 

Art. 30 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1378/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (2) prevedea faptul că dispozițiile art. 28 alin. (3) și (4) și ale art. 29 se aplică în mod corespunzător.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (2) prevede: „Dispozițiile art. 28 alin. (4) și ale art. 29 se aplică în mod corespunzător”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 621/2006 (M. Of. nr. 825 din 6 octombrie 2006; cu modif. ult.)Hotărârea CSM nr. 659/2008 (M. Of. nr. 511 din 8 iulie 2008)
Hotărârea CSM nr. 2150/2009 (M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2010)
Hotărârea CSM nr. 129/2010 (M. Of. nr. 124 din 24 februarie 2010)
Hotărârea CSM nr. 750/2011 (M. Of. nr. 807 din 15 noiembrie 2011)
Hotărârea CSM nr. 799/2012 (M. Of. nr. 698 din 11 octombrie 2012)
Hotărârea CSM nr. 545/2013 (M. Of. nr. 365 din 19 iunie 2013)
Hotărârea CSM nr. 832/2013 (M. Of. nr. 536 din 26 august 2013)
Hotărârea CSM nr. 148/2015 (M. Of. nr. 122 din 17 februarie 2015)
Hotărârea CSM nr. 1050/2015 (M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015)
Hotărârea CSM nr. 1378/2015 (M. Of. nr. 15 din 8 ianuarie 2015)

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 1378/2015) was last modified: ianuarie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter