Art. 109^2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ, modificat prin Hotărârea ÎCCJ nr. 4/2015

16 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1476

Despre

  • M. Of. nr. 114 din 12 februarie 2015
  • Hotărârea ÎCCJ nr. 4/2015
  • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 1076 din 30 noiembrie 2005, în temeiul art. IV din Hotărârea ÎCCJ nr. 1/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a ÎCCJ (M. Of. nr. 855 din 22 septembrie 2005), dându-se textelor o nouă numerotare.

 
Respectivul regulament a suferit modificări ulterior, cea mai recentă modificare fiind adusă prin Hotărârea ÎCCJ nr. 4/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 114 din 12 februarie a.c.

 
Vom prezenta, în continuare respectiva modificare:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 
Modificarea art. 1092 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a ÎCCJ
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1092 prevedea faptul că prin derogare de la dispozițiile art. 1091 din respectivul regulament, dispozițiile art. 1038 și ale art. 10310 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005, cu modif. și compl. ult., nu se aplică la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

 
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1092 din Regulament prevede: „Prin derogare de la dispozițiile art. 1091 [«Dispozițiile respectivului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 (M. Of. nr. 958 din 28 octombrie 2005), cu modif. și compl. ult., în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare dispozițiilor legale privind ÎCCJ și dispozițiilor cuprinse în prezentul regulament»] din prezentul regulament, dispozițiile art. 1038 [Alin. (1): «Judecătorul de drepturi și libertăți care soluționează o primă cerere, propunere, plângere sau contestație soluționează, de regulă, și următoarele cereri, propuneri, plângeri ori contestații formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală». Alin. (2): «La soluționarea cererilor, propunerilor, plângerilor ori contestațiilor formulate în afara programului de lucru al instanței, în zilele nelucrătoare, în perioada concediului de odihnă sau altor concedii, în zilele în care este programat într-o altă ședință de judecată ori în ziua anterioară ședinței de judecată, precum și în alte situații temeinic justificate, judecătorul de drepturi și libertăți inițial învestit poate fi înlocuit cu un alt judecător de drepturi și libertăți stabilit prin planificarea special realizată în acest sens, întocmindu-se un proces-verbal cu privire la înlocuire». Alin. (3): «Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), prin hotărâre a colegiului de conducere se poate stabili că soluționarea cererilor, propunerilor, plângerilor sau contestațiilor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală se face de un judecător de drepturi și libertăți stabilit prin planificarea special realizată în acest sens». Alin. (4): «Planificarea prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3) se realizează de președintele instanței ori, după caz, de președintele secției, cu acordul colegiului de conducere, ținându-se cont de completele de judecată din care face parte judecătorul, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere și situațiile în care judecătorii lipsesc din instanță. Planificarea se face pentru fiecare zi». Alin. (5): «Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestațiile date prin lege în competența judecătorului de drepturi și libertăți se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidențiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima cerere, propunere, plângere ori contestație formulată în cauză». Alin. (6): «Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plângerea sau contestația, verifică în sistemul ECRIS dacă au fost formulate alte sesizări în cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă și întocmește un proces-verbal pe care îl depune la dosar». Alin. (7): «Dispozițiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător la soluționarea de către judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară a contestațiilor formulate împotriva încheierilor judecătorului de drepturi și libertăți de la prima instanță»] din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005, cu modif. și compl. ult., nu se aplică la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

 

Art. 109^2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a ÎCCJ, modificat prin Hotărârea ÎCCJ nr. 4/2015 was last modified: februarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter