Implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” (O.U.G. nr. 72/2017)

13 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 296

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 72/2017
(M. Of. nr. 807 din 12 octombrie 2017)
Se aprobă implementarea pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”, denumit în continuare Sistemul „RO-ALERT”.

În M. Of. nr. 807 din 12 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 72/2017 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din O.U.G. nr. 72/2017

Potrivit art. 1, se aprobă implementarea pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”, denumit în continuare Sistemul „RO-ALERT”.

Astfel, se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ca lider al asocierii, conform art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, dintre Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Serviciul de Telecomunicații Speciale, ca autoritate contractantă pentru achiziția în regim de urgență a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente acestora, necesare pentru implementarea Sistemului „RO-ALERT”.

De asemenea, se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale, responsabil din punct de vedere tehnic, având drept de folosință asupra echipamentelor de infrastructură din componența Sistemului „RO-ALERT”, realizarea canalelor securizate necesare funcționării acestuia și implementarea mecanismelor de securitate la nivelul echipamentelor și pentru utilizatorii Sistemului „RO-ALERT”.

Achiziția mai sus prevăzută se realizează în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.

Art. 2 din O.U.G. nr. 72/2017

Art. 2 prevede că în vederea realizării achiziției prevăzute mai sus, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă alocarea sumei de 30.400 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Diferența dintre suma de 30.400 mii lei alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în vederea realizării achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2) și valoarea contractului de achiziție publică încheiat în urma procedurii de atribuire se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la finele anului.

De asemenea, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2017.

Art. 3 din O.U.G. nr. 72/2017

Conform art. 3, Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură suportul tehnic Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în procesul de realizare a achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2), de implementare, punere în funcțiune și mentenanță.

În acest sens, Serviciul de Telecomunicații Speciale întocmește un document prin care stabilește valoarea estimată și potențialii ofertanți, precum și documentul descriptiv, inclusiv specificațiile tehnice, pe care le transmite Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, și participă totodată cu specialiști în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, în calitate de membri în comisia de evaluare a ofertelor, respectiv de recepție a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente achiziționate.

Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări care vizează documentul descriptiv anterior menționat se formulează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în baza argumentelor tehnice formulate în scris de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 4 din O.U.G. nr. 72/2017

Art. 4 dispune faptul că se desemnează secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de coordonarea tuturor activităților care privesc finanțarea, derularea procedurii de achiziție, livrarea și punerea în funcțiune a Sistemului „RO-ALERT”.

Implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” (O.U.G. nr. 72/2017) was last modified: octombrie 16th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter