Înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare (O.U.G. nr. 77/2017)

31 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 318

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 77/2017
(M. Of. nr. 854 din 30 octombrie 2017)
În cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice se înființează Centrul Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin reorganizarea Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a numărului de posturi și personalului aferent acestei activități de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.

În M. Of. nr. 854 din 30 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei Ordonanțe de urgență.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din O.U.G. nr. 77/2017

Potrivit art. 1, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice se înființează Centrul Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin reorganizarea Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a numărului de posturi și personalului aferent acestei activități de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.

Art. 2 din O.U.G. nr. 77/2017

Art. 2 dispune faptul că încadrarea personalului care se preia în condițiile mai sus arătate se realizează în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Astfel, personalul care se preia beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3 din O.U.G. nr. 77/2017

În art. 3 se stabilește faptul că achizițiile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor se realizează centralizat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru toate instituțiile prevăzute la art. 1, cu excepția echipamentelor pentru tehnologia informației și comunicațiilor, finanțate în baza Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziția se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

De asemenea, se prevede că echipamentele, bunurile și serviciile prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția instituțiilor prevăzute la art. 1 cu titlu gratuit, pe baza unor criterii de utilizare eficientă a funcțiilor sistemului informatic, agreate de Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Centrului Național pentru Informații Financiare și a instituțiilor beneficiare.

Art. 4 din O.U.G. nr. 77/2017

Conform art. 4, Centrul Național pentru Informații Financiare asigură, cu titlu gratuit, serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile prevăzute la art. 1, inclusiv suportul de specialitate pentru implementarea proiectului derulat în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare. Centrul Național pentru Informații Financiare poate asigura, cu titlu gratuit, pentru alte entități publice, anumite servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în domeniul finanțelor publice, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Astfel, instituțiile prevăzute la art. 1 au obligația de a asigura cu titlu gratuit condițiile tehnice necesare pentru desfășurarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor de către personalul Centrului Național pentru Informații Financiare.

Art. 5 din O.U.G. nr. 77/2017

Art. 5 dispune după cum urmează: Centrul Național pentru Informații Financiare coordonează în mod direct activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Întocmirea fișelor de post, stabilirea indicatorilor de performanță, precum și evaluarea activităților personalului cu atribuții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se realizează pe baza unei metodologii unitare, elaborată cu respectarea cadrului normativ în vigoare, aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 6 din O.U.G. nr. 77/2017

Art. 6 prevede faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare a actelor normative de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor Publice și a instituțiilor subordonate.

Art. 7 din O.U.G. nr. 77/2017

În art. 7 se stabileșete faptul că în bugetul Ministerului Finanțelor Publice, începând cu anul 2018, se pot cuprinde programe bugetare pentru dezvoltarea, modernizarea și mentenanța sistemelor informatice care deservesc instituțiile prevăzute la art. 1.

Art. 8 din O.U.G. nr. 77/2017

Potrivit art. 8, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6, Ministerul Finanțelor Publice preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză, pe bază de protocol de predare- preluare, numărul de posturi și personalul, patrimoniul, arhiva și creditele bugetare corespunzătoare activității preluate, în condițiile aprobate prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 6, cu excepția sumelor necesare achiziției echipamentelor pentru tehnologia informației și comunicațiilor, finanțate în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziția se va efectua și se va reflecta în bugetul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Astfel, pentru litigiile aferente domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Ministerul Finanțelor Publice se subrogă în toate drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 1 și dobândește calitatea procesuală a acestora începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6.

Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc acțiunile, proiectele, programele și actele juridice în care Ministerul Finanțelor Publice se subrogă în toate drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 1, decurgând din: acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și din orice alte acte care produc efecte juridice, care sunt în legătură cu activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

De asemenea, instituțiile prevăzute la art. 1 își desfășoară atribuțiile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor până la data intrării în vigoare a protocoalelor prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6.

Înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (O.U.G. nr. 77/2017) was last modified: octombrie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter