Înfiinţarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia (OMMACA nr. 1535/2017)

6 Dec 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 225

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMMACA nr. 1535/2017
(M. Of. nr. 958 din 5 decembrie 2017)
La nivelul fiecărei agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului (Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Timișoara, Craiova, Ploiești, Iași și Constanța) se constituie un consiliu consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional.

În M. Of. nr. 958 din 5 decembrie 2017, a fost publicat OMMACA nr. 1535/2017 privind înființarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței acestuia.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din OMMACA nr. 1535/2017

Potrivit art. 1, la nivelul fiecărei agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului (Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Timișoara, Craiova, Ploiești, Iași și Constanța) se constituie un consiliu consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional, denumit în continuare CCANR.

Astfel, CCANR este un organism fără personalitate juridică, aflat sub coordonarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA).

Art. 2 din OMMACA nr. 1535/2017

Conform art. 2, din fiecare CCANR vor face parte: directorii executivi și personalul din cadrul celor 8 agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, reprezentanți din partea camerelor de comerț și industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici și mijlocii, ai partenerilor sociali, ai organizațiilor neguvernamentale ale mediului de afaceri, ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și ai autorităților publice locale.

Art. 3 din OMMACA nr. 1535/2017

Art. 3 dispune faptul că CCANR astfel constituit are rol consultativ în aprobarea programelor și măsurilor de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, contribuind la consolidarea parteneriatului dintre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și mediul de afaceri privat.

Art. 4 din OMMACA nr. 1535/2017

Art. 4 stabilește faptul că Secretariatul CCANR va funcționa în cadrul fiecărei AIMMAIPE și va fi finanțat din bugetul alocat acestora.

Art. 5 din OMMACA nr. 1535/2017

Art. 5 prevede faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 6 din OMMACA nr. 1535/2017

Potrivit art. 6, Componența CCANR este prevăzută în anexele nr. 2-9, care fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 7 din OMMACA nr. 1535/2017

Art. 7 prevede faptul că CCANR îndeplinește și atribuțiile Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Art. 8 din OMMACA nr. 1535/2017

Art. 8 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la data publicării.

Anexele la OMMACA nr. 1535/2017

Anexa nr. 1 la OMMACA nr. 1535/2017 cuprinde Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional din 07.11.2017.

Anexele nr. 2-9 cuprind componența Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional pentru județele Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Timișoara și Târgu Mureș.

Redăm în continuare conținutul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional.

Cap. I („Organizarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional”)

Art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Conform art. 1, Consiliul consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional, denumit în continuare Consiliu, funcționează în cadrul agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE), ca organism consultativ, de nivel regional, fără personalitate juridică și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Potrivi art. 2, Consiliul va acționa ca o structură participativă menită să faciliteze implicarea actorilor regionali – instituții publice, reprezentanți ai asociațiilor întreprinzătorilor, antreprenori, reprezentanți din partea camerelor de comerț și industrie, ai partenerilor sociali și ai IMM-urilor, ai organizațiilor neguvernamentale ale mediului de afaceri, ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și ai autorităților publice locale – în dezbaterea situației mediului de afaceri, comerțului, investițiilor și a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, unde aceștia vor avea ocazia să își exprime punctele de vedere și propunerile sau să își manifeste interesul, acordul și susținerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor și strategiilor de dezvoltare ale mediului de afaceri în general și ale sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în special.

Consiliul va întări coeziunea regională a actorilor implicați și va accentua capacitatea transformativă a acestora, prin găsirea unor soluții optime în domeniile supuse dezbaterii, asumarea rezultatelor în urma unui proces de negociere, implicarea în acțiunea subsecventă.

Va contribui la creșterea gradului de transparență a deciziilor administrației publice, asigurând informarea, consultarea și participarea activă a membrilor Consiliului în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative cu efecte asupra mediului de afaceri și sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în special.

Art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Art. 3 dispune faptul că CCANR are următoarea componență:

a) președintele: directorul executiv al AIMMAIPE;
b) membrii: reprezentanți ai instituțiilor prevăzute în anexele nr. 2-9 la ordin, desemnați de conducerea acestora;
c) secretariatul funcționează în cadrul agențiilor și este asigurat de persoanele desemnate de conducerea acestora.

La ședințele Consiliului pot participa cu statut de invitat – observator și fără drept de vot și invitați din mediul de afaceri sau societatea civilă, interesați de subiectele ce urmează a fi dezbătute, cu acordul președintelui CCANR.

Instituțiile publice menționate în anexele nr. 2-9 la ordin vor fi invitate la ședințele Consiliului în funcție de subiectele care sunt supuse dezbaterii.

Instituția publică menționată în anexele nr. 2-9 la ordin, membră a CCANR, este reprezentată de persoana desemnată în acest sens sau de către un supleant al acesteia, în cazul în care a fost nominalizat. Instituția publică poate nominaliza o altă persoană pentru a participa la lucrările CCANR în cazul în care persoana desemnată sau supleantul acestuia (dacă este cazul) nu pot să participe la întâlnire.

În cazul în care o instituție publică membră se retrage, CCANR poate lansa invitații către instituții similare pentru a se alătura CCANR, pe locul rămas vacant.

În cazul în care un membru CCANR încalcă normele etice, deontologice sau privitoare la conflictul de interese sau nu se implică, plenul CCANR sau Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), în calitate de coordonator, poate decide revocarea din funcție a acestuia. Se consideră că un membru nu se implică în mod sistematic dacă, pe parcursul unui an, nu participă la cel puțin o reuniune a CCANR sau nu își exprimă opinia în minimum 50% din procedurile scrise desfășurate.

Componența CCANR poate fi modificată, în sensul reducerii sau măririi numărului de membri. Inițiativa de modificare o poate avea plenul CCANR sau MMACA, în calitate de coordonator, după consultarea plenului Consiliului.

Procedura de revocare poate fi inițiată de oricare dintre membrii Consiliului. Revocarea trebuie decisă de plenul CCANR, prin votul majorității membrilor prezenți. În cazul în care nu se întrunește numărul de voturi necesare, procedura de revocare va fi închisă.

Locul rămas vacant ca urmare a retragerii sau revocării unui membru poate fi ocupat de o altă instituție publică, la propunerea plenului Consiliului sau a MMACA. Plenul CCANR decide prin vot asupra propunerii. În cazul în care numărul de propuneri este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi considerate acceptate acele propuneri care întrunesc cel mai mare număr de voturi. Noua componență va fi validată, prin dispoziție a președintelui CCANR.

Art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

În art. 4 se prevede: conducerea Consiliului este asigurată de directorul executiv al AIMMAIPE.

Cap. II („Atribuțiile Consiliului și ale Secretariatului”)

Art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Potrivit art. 5, Consiliul îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) dezbate și elaborează recomandări în vederea fundamentării strategiilor privind dezvoltarea mediului de afaceri, comerțului, investițiilor, politicilor antreprenoriale și sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la nivel regional, în scopul realizării Programului de guvernare;

b) dezbate și elaborează recomandări privind definirea și implementarea politicilor de dezvoltare și creștere a competitivității mediului de afaceri, comerțului și sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în concordanță cu cerințele pieței unice și necesitățile creșterii calității produselor, conform standardelor Uniunii Europene, și asigură corelarea cu celelalte politici sectoriale;

c) dezbate și elaborează recomandări privind inițierea și implementarea de programe pentru stimularea antreprenoriatului, înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la nivel regional și local;

d) dezbate propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și administrativ, cu impact asupra mediului de afaceri și a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de afaceri și întreprinderile mici și mijlocii;

f) monitorizează valorificarea de către instituțiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu.

Art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Art. 6 stabilește faptul că secretariatul Consiliului îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) pregătește și asigură desfășurarea în bune condiții a lucrărilor Consiliului;

b) primește propunerile membrilor Consiliului pentru problemele necesar a fi dezbătute în plenul ședințelor Consiliului;

c) întocmește, cu consultarea membrilor Consiliului, proiectul ordinii de zi a ședințelor și îl supune aprobării directorului executiv al AIMMAIPE;

d) asigură convocarea membrilor Consiliului și ai comisiilor de specialitate;

e) îi informează pe membrii Consiliului cu privire la lucrările acestuia și le transmite ordinea de zi și materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;

f) asigură redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului și transmiterea lor, prin poștă electronică și/sau în formă tipărită, membrilor acestuia;

g) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii Consiliului și derularea acțiunilor prevăzute în planul de acțiuni al Consiliului;

h) pregătește și asigură desfășurarea în bune condiții a lucrărilor comisiilor de specialitate și asigură transmiterea rapoartelor acestora membrilor Consiliului;

i) asigură arhivarea documentelor privind activitatea Consiliului;

j) întocmește și prezintă în plen raportul anual al activității Consiliului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a ședințelor, situația prezenței și participării membrilor la lucrările Consiliului, recomandările formulate, rezultatele monitorizării de către membrii Consiliului a valorificării de către instituțiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu;

k) asigură publicarea pe site-ul AIMMAIPE și al MMACA a ordinii de zi, a concluziilor ședințelor Consiliului și a raportului anual al activității Consiliului;

l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de ministrul MMACA sau/și de președintele (directorul executiv) AIMMAIPE, pentru buna desfășurare a activității acestuia.

Cap. III („Modul de funcționare a Consiliului”)

Art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Conform art. 7, Consiliul se întrunește, de regulă, semestrial în ședințe ordinare, respectiv în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului executiv al AIMMAIPE sau la convocarea MMACA.

Art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Art. 8 dispune că în vederea pregătirii pe probleme specifice a lucrărilor Consiliului se poate decide constituirea de comisii de specialitate.

Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Consiliului și vor avea ca obiect de activitate analizarea în detaliu a problemelor specifice identificate de către membrii Consiliului cu privire la mediul de afaceri, comerț, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel regional și local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovării și transferului de tehnologie, dezvoltarea producției și serviciilor, investițiilor, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea cadrului legislativ și administrativ.

Componența comisiilor de specialitate va fi aprobată în funcție de problemele specifice pentru care se constituie.

Din comisiile de specialitate pot face parte și reprezentanți ai Reprezentanței Comisiei Europene în România, ai organizațiilor internaționale active în România (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială sau alte organizații), reprezentanți ai băncilor comerciale din România și ai instituțiilor de învățământ superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate în domeniul economic sau al întreprinderilor mici și mijlocii.

După încheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrării aflate în examinare, comisia de specialitate va întocmi un raport care va cuprinde, pe lângă opinia majorității membrilor comisiei, și părerile contrare, motivate, după caz.

Rapoartele întocmite de comisiile de specialitate sunt transmise spre consultare membrilor Consiliului, iar apoi prezentate și analizate în cadrul ședințelor Consiliului.

Art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Art. 9 stabilește faptul că ordinea de zi a ședințelor se întocmește de către Secretariatul Consiliului, pe baza propunerilor membrilor, se aprobă de către președintele Consiliului și se afișează pe site-ul AIMMAIPE și pe site-ul MMACA cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței.

Convocarea ședințelor Consiliului se face cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, de către Secretariatul Consiliului, care va transmite fiecărui membru invitația de participare, ordinea de zi și, dacă este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.

Art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

În art. 10 se dispune faptul că ședințele Consiliului sunt conduse de președinte sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Art. 11 prevede faptul că în realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 Consiliul elaborează recomandări.

Recomandările elaborate de Consiliu au rol consultativ și se emit cu votul majorității simple a participanților. În cazul egalității de voturi, votul directorului executiv al AIMMAIPE sau al înlocuitorului acestuia este hotărâtor.

Votul membrilor Consiliului este nominal deschis. Consiliul poate decide ca anumite recomandări să fie luate prin vot secret.

Art. 12 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

În art. 12 se stabilește faptul că secretariatul Consiliului va consemna dezbaterile ședinței, punctele de vedere și propunerile formulate de membrii Consiliului, precum și recomandările elaborate în procesul-verbal al ședinței.

La sfârșitul ședinței toți participanții vor semna procesul- verbal încheiat.

Procesele-verbale împreună cu documentele informative se comunică membrilor Consiliului, prin grija Secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data ședinței.

Recomandările elaborate de Consiliu se transmit de către Secretariatul Consiliului, în scris, instituțiilor publice competente să le analizeze și să le valorifice, membrilor Consiliului, precum și altor organizații interesate stabilite în ședința Consiliului.

Concluziile ședințelor Consiliului se aduc la cunoștința publicului, integral sau în extras, de către Secretariat, prin publicare pe site-ul AIMMAIPE și a MMACA, în termen de maximum 10 zile de la data ședinței, precum și prin transmiterea lor către mass-media centrală sau locală, după caz.

Cap. IV („Dispoziții finale”)

Art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Art. 13 dispune faptul că membrii Consiliului își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

Art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare a CCANR

Conform art. 14, respectivul regulament poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.

Înființarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței acestuia (OMMACA nr. 1535/2017) was last modified: decembrie 6th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter